Informeren & protesteren

Beste allemaal, huizenbezitters in de Thiérache en vrienden/bewoners van de Thiérache,

Wellicht heb ik al eerder contact met jullie gehad i.v.m. een kunstproject t.b.v. de restauratie van het kerkje van Jeantes, of hebben we elkaar ontmoet tijdens de expositie in La Sablonnière vorig jaar of bij een andere gelegenheid, maar misschien bereikt dit bericht je ook via via.

Ed en ik zijn sinds bijna 3 jaar eigenaar van een klein huisje met prachtig uitzicht in La Sablonnière. Als landschapsschilder was ik al langere tijd op zoek naar een tweede werkplek en naast reisafstand, rust en ruimte, was het vooral het prachtige coulissen landschap van de Thiérache dat de doorslag heeft gegeven.  Maar…. dat landschap dreigt nu te worden ontsierd door windmolens oftewel éoliens.

Wij waren in de, misschien naïeve, veronderstelling dat de windmolens beperkt zouden blijven tot de randen van de Thiérache ( Montcornet, Marle, Ardennen). Vanaf verschillende plekken zijn deze al duidelijk zichtbaar en vooral de rode knipperlichten ’s avonds, zie je op grote afstand.

Misschien dat jullie al op de hoogte zijn, maar voor ons was het een verrassing dat er ook concrete plannen zijn om verspreid over het gehele gebied in verschillende dorpen windmolens te gaan plaatsen.  Daarom togen wij vrijdag jl. naar de Mairie van Jeantes om de burgemeester om informatie te vragen. Dit is wat wij begrepen hebben :

 • Om aan de Europese afspraken te voldoen, zijn er in “Hauts-de-France” 2400 windmolens gepland.
 • 4 energiemaatschappijen , waaronder een Canadese, werken samen en oefenen grote druk uit op de verschillende dorpen in de Thiérache. Er wordt veel geld geboden voor onderzoek, gebruik van wegen etc. Ook is er al contact gelegd met eigenaren van grond ( boeren).
 • Een gemeente moet toestemming geven voor onderzoek. Jeantes heeft dat geweigerd. Zij zien af van het geboden geld en geven geen toestemming  voor leidingen over hun grondgebied, transport van materieel etc. Dat houdt in dat er op grondgebied van Jeantes géen windmolens worden geplaatst.
 • Als gemeentes wel toestemming geven tot onderzoek, bepalen vervolgens de energiemaatschappijen of, waar en hoeveel windmolens er worden geplaatst. Volgens de burgemeester is het dan nog slechts papierwerk en zet de provincie haar handtekening. Voor zover wij hebben begrepen staan bewoners dan buiten spel. De eerdere schema’s zijn losgelaten; energiemaatschappijen plaatsen de windmolens op plekken met de minste weerstand.
 • Naast Jeantes, heeft ook Bancigny medewerking geweigerd. Volgens de burgemeester zijn Coingt en Landouzy- la- ville vóor éoliens, evenals Nampcelles -la -cour. Dagny Lambercy twijfelt nog.

Mogelijke gevolgen:

 • Een aantasting van het landschap zoals we dat nu kennen. Ook al zie je de molens misschien niet direct vanuit je huis of tuin; je wordt er hoe dan ook mee geconfronteerd. Juist die prachtige ongeschonden vergezichten zullen onherstelbaar worden aangetast.
 • Het is nu al gebleken dat de mogelijke komst van windmolens een direct gevolg heeft bij evt. verkoop van je huis; potentiele kopers trekken zich terug  n.a.v. bovenstaande.
 • De komst van en zelfs al de dreiging dat ze er wellicht gaan komen, heeft waardevermindering van onze huizen tot gevolg.
 • Daarnaast zijn er tal van gevolgen m.b.t. gezondheid, lawaaioverlast,  slecht voor vogels etc., te vinden op diverse sites.

Wat te doen?

Natuurlijk zijn wij niet tegen groene energie; we vinden het echter jammer dat men investeert is een al achterhaalde techniek; zonne-energie zou een veel betere optie zijn. Als er dan al windmolens moeten komen, dan is het jammer dat het lijkt te ontbreken aan een totaalvisie voor het gebied waarin ook de cultuurhistorische waarde van zowel landschap als bebouwing wordt onderkend. De energiemaatschappijen bepalen en zetten de individuele dorpen onder druk. Niemand lijkt zich te bekommeren om het totaalplaatje en om de verstrekkende gevolgen voor de Thiérache. Het gaat alleen om geld ( waar slechts weinigen van zullen profiteren).

Het zou goed zijn als de Thiérache een beschermde status zou krijgen ( Parc Regional )aangezien het ook al een bijzonder gebied is vanwege de vele gefortificeerde kerkjes. Ik ga het  bureau voor toerisme in de Thiérache ook aanschrijven. https://www.facebook.com/TourismeThierache

Het ontbreekt aan informatie, of misschien ligt het deels ook aan ons dat we niet op de hoogte zijn. Als er niemand op de hoogte is, zijn er ook weinig vragen/ is er weinig weerstand. Wij zouden jullie dan ook willen oproepen om in je eigen gemeente ook naar de Mairie te gaan en je te laten voorlichten. We denken dat het goed is als gemeentebesturen weten dat bewoners kritisch zijn, de zaken volgen en wellicht ook tegenstand zullen bieden!

Misschien is het indienen van planschade vanwege waardevermindering van onze huizen ook een drukmiddel op voorhand. ( weet niet of dit bestaat in Frankrijk). Dit betreft natuurlijk ook Franse huiseigenaren.

Elkaar informeren lijkt ons op dit moment erg belangrijk. Misschien zijn er mensen die meer ingevoerd zijn in deze problematiek?  Wellicht zouden we ons kunnen aansluiten bij Franse tegenstanders; want die zijn er. We hebben ontdekt dat er al een platform is m.b.t. de éoliens: https://platformthierache.wordpress.com/  Hierop is veel informatie te vinden. Wij gaan ons vandaag aanmelden!

Reacties, informatie en ideeën zijn welkom; ook als je vóor windmolens bent.

Rest mij nog te vermelden dat ik zelf geen actiegroep ga oprichten; ik ben naar de Thiérache gekomen om rustig te kunnen werken/schilderen. Wél vinden wij het belangrijk om deze informatie met jullie te delen. Verspreiden mag!

Jeantes heeft al een standpunt ingenomen ( weigering windmolens) en in die zin kunnen en hoeven we daar op dit moment  geen actie op te ondernemen. Wellicht kunnen jullie dat in jullie dorpen nog wel!

Er is kennelijk een kaart met daarop de mogelijke plaatsen waar evt. windmolens geplaatst kunnen worden. Zodra die in ons bezit is zullen wij deze doorsturen.

Fijne zomerweken in de Thiérache en hartelijke groeten,

Ed Vullings en Ellen Geerts

La Sablonnière 2, Jeantes

info@ellengeerts.nl

Les effets sur la biodiversité

———- Forwarded message ———-
From: Jacques van Alphen <jacques.vanalphen@gmail.com>
Date: 2017-02-22 12:43 GMT+01:00
Subject: windmolens
To: Gie Goyvaerts <gie.goyvaerts@hotmail.be>

Beste Gie,

Jacques Litoux en ik hebben een tekst gemaakt over de biodiversiteit van het gebied waar de windmolens moeten komen.
Het bleek op de bijeenkomst van afgelopen zaterdag dat het van het grootste belang is dat zo veel mogelijk mensen naar de zittingen van de enquête publique gaan en daar of mondeling, maar beter schriftelijk protesteren. We moeten dus zoveel mogelijk mensen mobiliseren!
Deze tekst kan dus ook door anderen worden ondertekend en ingeleverd. Moet nog een algemenere tekst maken over verlies aan landschappelijk schoon en de daardoor mindere aantrekkelijkheid voor toerisme, de gezondheidsrisico’s voor mens en vee, en de waardevermindering van de huizen.


Jacques van Alphen

www.jacquesvanalphen.eu/

Les effets sur la biodiversité

Nous avons observé 110 espèces d’oiseaux sur le site objet de l’enquête publique.

L’un des observateurs, ornithologue, traverse pour se rendre à son lieu de travail à Vervins ledit site 4 fois par jour depuis le 1er février 1999, soit depuis 18 années (soit au 1er février 2017, 12.312 passages en toutes saisons…).

Il emprunte la route d’Autreppes au Bois de Laigny et ensuite la rue du Bois de Laigny (passant au pied du mat de mesure) rejoignant la RN 2 à l’entrée de Fontaine les Vervins.

Le territoire est traversé par un couloir migratoir de grande importance selon un axe sud-ouest, nord-est. En effet, les oiseaux migrateurs remontent les vallées du Beaurepaire (à la source duquel se situe le village de Laigny) et du Chertemps (dans laquelle se situe Fontaine les Vervins) et traversent le site où sont envisagées les éoliennes afin de rejoindre la vallée de l’Oise distante de 5 km de ces deux vallées.

De plus, cette zone se situe entre les restes des bocages (bocages dont la fragilité est de plus en plus reconnu comme en atteste l’interdiction récente du retournement des pâtures dans la région Haut de France) de la vallée du Beaurepaire et du Chertemps et la vallée de l’Oise et du Ton et fait figure de corridor vert grâce aux haies qui subsitent et aux jardins et vergers bordant le hameau du Bois de Laigny, la Maison des trois cours, le Bout du Bois de Laigny et la Chaussée d’Etréapont. L’importance des corridors verts ou écologique n’est plus à démontrer. Ces corridors permettent à des populations animales de rester en contact ce qui est indispensable sur le plan génétique. Ceci est particulièrement vrai pour les oiseaux, le site, objet de l’enquête permettant aux oiseaux du bassin de la Serre et de ses affluents (Vilpion, Beaurepaire, Chertemps…) de garder contact avec les oiseaux du bassin de l’Oise et de ses affluents (Ton, Lerzy…).

La proximité entre les dernières haies du sud de la zone et les haies du nord de ladite zone (500 mètres) explique la présence de nombreuses espèces d’oiseaux non inféodée aux milieux cultivés.

Les éoliennes sont une source de mortalité des oiseaux non-négligeables. Les rapaces, les grues cendrées, les cigognes et les oies ont un risque élevé d’être tués. Les données obtenues dépendent de l’effort de recherche. Reyes et al. (2016) Kummer et al. (2016) montrent que le nombre des oiseaux tués est très sous-estimés si on se contente des restes retrouvés : les chiffres sont basés sur le nombre des cadavres ramassés, mais les charognards (chats, renards, fouines, corvidés…) enlèvent 65% des cadavres avant que la collecte soit faite par des chercheurs.

De même, la mortalité dépend de l’emplacement des éoliennes. Dans notre cas, le fait que les éoliennes seront placées dans une voie de migration ainsi que dans un corridor vert produira un risque élevé de mortalité.

Beaucoup des espèces d’oiseaux observées sur le site du parc éolien sont rares ou en voie de disparition et ont le statut d’espèce protégée au niveau Europeén ou même mondial. Les oiseaux migrateurs ont également le statut d’espèce protégée au niveau de l’UE.

La Directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006, concernant la conservation des oiseaux sauvages Annexe nr 1 précise entre autres :

 • Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
 • Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière

Dix huit espèces présentes sur le site du parc éolien sont mentionnées dans l’Annexe 1, et 7 espèces sont inscrites dans la liste rouge de “Birdlife International. Le site est important comme terrain d’hivernage pour les vanneaux et les pluviers dorés. De même, le site est fréquenté par des busards cendré et busards Saint Martin.

Les oiseaux ne sont pas les seuls qui souffriront gravement de l’implantation d’éoliennes. Egalement, les chauves souris encourront un risque de mortalité grave. Une étude Canadienne (Zimmerling et al. 2016) estime le nombre de chauve-souris tué par an par éolien à 12, ce qui donne une mortalité de 84 animaux par an pour le parc prévu et si on compte l’effet des charognards, ce chiffre peut être porté à 240 !

La France a signé l’accord du UNEP/EUROBATS sur la conservation des populations de chauves-souris d’Europe

Sur le site concerné par l’enquête publique et les communes environnentes , 10 espèces de chauves souris sont présentes, dont une (Murin de Bechstein) avec le statut « Vulnérable ».

Ce sont des raisons importantes de ne pas construire un parc éolien sur le site !

Saint Algis, le 22 février 2017
Jacques Litoux

Autreppes, le 22 février 2017
Prof Dr. Jacques van Alphen

Professeur Emérite
UE-Chaise d’Excellence en Ecologie ; Université de Rennes1, (2006-2009)

Université de Leiden, Pays bas (1999 – 2011)
Université d’Amsterdam, Pays bas (2011 – )

 

Réferences

J.A. Kummer, C.J. Nordell, T.M. Berry C.V. Collins, C.R.L. Tse & E.M. Bayne.2016. Use of bird carcass removals by urban scavengers to adjust bird-window collision estimates. Avian Conservation and Ecology 11: UNSP 12.

J.R. Zimmerling & C.M. Francis, 2016. Bat Mortality due to Wind Turbines in Canada.

Journal of Wildlife Management 80 : 1360 – 1369

G.A. Reyes, M.J. Rodriguez, K.T. Lindke, K.L. Ayres, M.D. Halterman, B.B. Boroski & D.S. Johnston, 2016. Searcher efficiency and survey coverage affect precision of fatality estimates.

Journal of Wildlife Management 80 : 1488 – 1496.

Liste des espèces d’oiseaux observées sur le site objet de l’enquête de 2010 – 2017

 

Liste des espèces de chauves souris sur le site objet de l’enquête de 2008 – 2015

 

Vergadering in Etréaupont over de éoliennes

From: Gie Goyvaerts <gie.goyvaerts@hotmail.be>
Date: 2017-02-09 23:35 GMT+01:00
Subject: éoliennes

Dag Jacques en Babet,

Er waren daarnet 45 verontruste burgers op de vergadering in Etréaupont over de éoliennes, vergadering voortreffelijk voorgezeten door Jean Marc Lamotte.

Er wordt dus een “enquête publique” gestart op 13 februari; die enquête zal lopen tot 17 maart.

De vraag tot bouwvergunning betreft de installatie van 7 éoliennes tussen Laigny en Etréaupont, op de hoogte van Bois de Laigny, net op 500 m van de huizen !

De “commisssaire enquêteur” zal zetelen in de mairies van Fontaine (13 feb in de voormiddag, 22 februari in de namiddag tot 17 uur, 11 maart in de voormiddag, 17 maart in de namiddag) en in de mairie van Laigny op 2 maart in de voormiddag;

Er werd op aangedrongen dat in het dossier de opmerkingen zouden worden genoteerd, met aantoonbare argumenten gestaafd.

Om de inwoners van de betrokken gemeenten én de omliggende dorpen op te roepen, hun opmerkingen kenbaar te maken, zal door Jean Marc een pamflet worden opgemaakt ( ik heb mij geëngageerd, dit in Autreppes te verspreiden).

Ik heb Jean Marc ook gezegd, dat er biologisch-wetenschappelijke argumenten kunnen worden aangereikt of aan het dossier kunnen worden toegevoegd – ik heb dus jou meteen geëngageerd, Jacques, ik hoop dat je dit OK vindt.

Ik heb een copie van het ‘Avis d’enquête publique’ en van het inplantingsplan;

Blijkbaar is meer info te vinden op http://sosthieracheeolien.centerblog.net/
(of in verband met de hele Aisne http://stop-eolien02.fr/).

Ik zal zelf al een paar bevriende families in die buurt aanspreken (Gruselle en Lecomte bvb).

Als jullie nog iets van mij verwachten, laat maar horen.

groeten,

Gie Goyvaerts

 

collectif sos thierache

———- Message transféré ———-
De : sos thiérache éolien <sosthieracheeolien@gmail.com>
Date : 2 février 2017 à 22:41
Objet : collectif sos thierache ENQUETE PUBLIQUE FONTAINE LES VERVINS !
À :

Bonsoir a tous ,

je vous demande a tous d’aller sur le blog du collectif: rappel: sosthierache.centerblog.net ou vous trouverez les dates de l’enquete publique du projet éolien fontaine/laigny.
 
il faut impérativement que nous nous mobilisons de maniere éfficace car chaque victoire contre un projet éolien a d’abord débutée par une enquete publique “active”, entrainant un avis défavorable du commissaire enqueteur.
pour votre info,  récemment, le commissaire enqueteur nomé sur le projet éolien de chaudun(sud de soissons) a émis un avis défavorable dont devra tenir compte le prefet. ceci grace à la mobilisation des habitants locaux en lien avec une association locale (A3PS).
 
A chacun de prendre ses responsabilités et de sensibiliser des personnes autour de nous a aller a l’enquete publique pour notifier un avis défavorable motivé.
 
Afin d’etre le plus efficace possible, je vais essayer d’organiser une réunion de nous tous un soir de la semaine prochaine. je vous recontacte dès que cela sera fixé .
 
Comptant sur la mobilisation indispensable de chacun,
bonne soirée, jean-marc.

Vernietiging

De conseil in Jeantes is TEGEN het plaatsen van de windmolens, maar wie zal sterker zijn ?? macht/geld of natuur/cultuur.
Ook de vernietiging van het bocagelandschap baart mij grote zorgen. Inmiddels zijn de heggen weg en vandaag zag ik dat de derde boom in brand staat. t.b.v. MAIS/geld. Dit alles vlak voor mijn deur en de Maire van Jeantes ???????????? Hij geeft papieren en (durft) doet verder niets.

Inge Behling

16178445_10154999834561095_2244686632657576768_o.jpg

Aanfluiting

Beste Mart,

Las de email m.b.t. de windmolens in aantocht in Coingt en omgeving.

Het is echt een aanfluiting die windmolens in de Thierache.
Dit zeg ik niet als makelaar maar vooral als huiseigenaar.
Ook in de buurt van Lerzy waar ik een huis heb zijn er plannen.

Ik begrijp niet (deels ook wel, zie hieronder) waarom een prachtig rustig gebied als de Thierache verstoord moet worden met die lelijke lawaaimakers.
In de buurt van Reims  of richting kust zijn er vlaktes (bietenvelden)  genoeg om ze te plaatsen.

Het zijn ook vooral akkerbouwers die er baat bij hebben. De kleinschalige veeboer die het landschap in de Thierache tot nu toe bepaalde en zijn charme geeft heeft er helemaal geen baat bij tenzij de koeien vervangen worden door windmolens.(mais en bietenvelden).
Dat is nu juist het probleem waardoor ze overstag gaan omdat de melkprijs zo laag is en blijft en dus gebrek aan inkomsten.

Best een dilemma waar wij mee te maken hebben als 2e huizen bezitters en rustzoekers.

Ik ben bereid mee te denken dus mocht ik kunnen helpen dan hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

Geraldine Taillie

Een gedachte over “Waarom Platform Thiérache?”

Beste Mart,

Via via hoorde ik over windmolens die mogelijk in de buurt van Coingt worden geplaatst. Wij wonen net buiten Blanchefosse en ook hier is een plan gepresenteerd om binnen de gemeente een aantal windmolens te plaatsen. September 2015 heeft de gemeente naar aanleiding hiervan een soort hoorzitting georganiseerd. De gemeenteraad heeft zich een paar weken daarna uitgesproken tegen.

Er is een Franse vereniging opgericht waarvan ik vice-voorzitter ben; ik ben ook een soort contactpersoon voor de Nederlanders en Vlamingen die lid van de vereniging zijn.
Uiteindelijk is het de prefect die toestemming geeft in de vorm van een bouwvergunning. De vereniging hier heeft een gesprek gehad met een gepensioneerde notaris, woonachtig in La Feree. Hij heeft daar via een normale rechtszaak plaatsing van 6 windmolens in zijn gemeente tegen kunnen houden. Hij heeft uitgelegd dat je met een goede advocaat een dergelijke zaak (bijna) altijd wint daar er altijd procedurefouten worden gemaakt.
Je krijgt trouwens als je zo’n zaak wint geen enkele garantie dat niet een maand later een ander bedrijf een nieuwe bouwvergunning aan zal vragen.

Even kort wat ik inmiddels weet van windmolens in Frankrijk:
– Frankrijk heeft dringend behoefte aan alternatieve stroombronnen; kerncentrales lopen op hun eind en nieuwe bouwen is in deze tijd eigenlijk geen optie.
– De overheid heeft begin deze eeuw 7 regio aangewezen waaronder Picardie en Champagne-Ardennes waar windenergie moet worden gewonnen
– van elke regio is een uitgebreide studie gemaakt “Schema regional”; voor Picardie: https://www.picardie.fr/IMG/pdf/4/0/4/06-sre.pdf .
Hierin wordt ingegaan op alle denkbare aspecten.
– voorjaar 2015 heeft de regering de regels fors verruimd. Zo is de afstand windmolen- woonhuis teruggebracht van 1000 meter naar 500 meter en zijn de aangewezen gebieden van de “Schema’s” losgelaten en mogen bedrijven het nu overal “proberen”.
– In een aantal regio’s (laatste Bourgondie) zijn plannen teruggedraaid (of een halt toegeroepen) omdat onvoldoende of geen rekening is gehouden met toeristenindustrie.
– er is in Aisne een actief platform tegen windmolens: http://www.stop-eolien02.fr/

Persoonlijk ben ik verrast dat er plannen zijn in de driehoek Coingt-Coutenval-Jeantes vooral omdat ik meende dat de kerk van Jeantes een monument is en dat er strikte regels zijn mbt monumenten. De gefortificeerde kerken worden ook in de studie genoemd als belemmering voor bouw.

Nou dat is zo’n beetje mijn eerste reactie. Overigens ben ik niet zo fel tegen windmolens en worstel ik een beetje met tegenstrijdige gevoelens op dit punt. In ieder geval hoef ik er geen in mijn slaapkamer en dat gun ik een ander ook niet.

Met vriendelijke groet,
Jan Rutgers, Blanchefosse et Bay

Aan de slag!

Beste Mart,

Dit is geen vrolijk nieuwjaarsbericht!!
En meestal blijft het niet bij 3 molens als men eenmaal een voet tussen de deur heeft. Ik heb nog nergens slechts 3 molens gezien.

Bezwaar aan tekenen namens zoveel mogelijk mensen… in Nederland hebben we standaard 6 weken na bekendmaking.
Het bezwaar behoeft naar mijn idee niet uitgebreid uitgelegd te worden..Het is wel goed als ook Fransen bezwaar aantekenen.

In St. Michel heeft de bevolking tezamen met de Mairie met succes de plaatsing van windmolens tegengehouden.

Naar mijn idee kan een (zeer) groot gebied rond de molens bezwaar aan tekenen, want ook de verder afgelegen bewoners zien de landschapswaardwaarde aangetast worden. De Thiérache is een beschermd natuurgebied vanwege de heggen, de bosssages, de dieren en de nog niet ruilverkavelde landbouwgronden.

De minister van milieu heeft nog zeer kort geleden ons gebied een bezoek gebracht en het gebied bejubeld!!! Overigens gaat deze minister ook over energie….dus dat kan een goede of een minder goede ingang zijn.

Dus alle zeilen bijzetten en zo snel mogelijk aan de slag……
met z’n allen.

https://drive.google.com/file/d/0Bwwg2XcCgh50MHluMGZFaVdsSkE/view

http://www.stop-eolien02.fr/2016/07/prospection-secteur-jeantes-coingt.html

Met vriendelijke groet,

Kees en Maria Anne van Dongen

Waarom Platform Thiérache?

Sinds 2010 heb ik samen met mijn vrouw een vakantiehuis in Coingt in de prachtige Thiérache. Telkens als we er zijn genieten we van het landschap, van de natuur en van de rust. Ofschoon we zoveel als mogelijk proberen deel te nemen aan de dorpsactiviteiten en ons betrokken opstellen naar onze medebewoners, zowel Fransen als Nederlanders, merken we toch dat de communicatie met buurtgenoten soms wordt bemoeilijkt omdat we er slechts een beperkt aantal weken per jaar zijn of omdat sommige informatie ons niet of pas in een laat stadium bereikt.

Zo vonden we afgelopen week in onze brievenbus tussen de post een stenciltje van de Mairie met de aankondiging van een informatiebijeenkomst die een maand eerder had plaatsgevonden – over een plan om windmolens in de buurt van Coingt te plaatsen. Ik ben naar aanleiding van dit alarmerende bericht meteen gaan informeren bij een buurman (Nederlander) die er permanent woont. Het plan om tussen Jeantes, Coutenvals en Coingt drie 185 m hoge windmolens te plaatsen, is volgens hem al in een vergevorderd stadium maar nog niet definitief (sommige bronnen beweren dat het niet doorgaat).

Zou het niet veel beter zijn, zo bedacht ik mij, als we in de toekomst informatie over grote en kleine kwesties via een online platform gemakkelijk en snel kunnen delen? Zodat iedereen meteen op de hoogte is en er mogelijk tijdig gezamenlijk actie kan worden ondernomen?

Dat platvorm is er nu: Platform Thiérache. Het is bedoeld voor bewoners van de Thiérache om online informatie met elkaar te delen om de leefbaarheid van de eigen buurt te beschermen en te verbeteren. Dat kan variëren van buurtpreventie en veiligheid tot het organiseren van buurtfeesten en elkaar helpen door dingen en diensten te delen.

Dit blog staat dus open voor iedereen die zich hierin herkent en graag zijn of haar informatie en/of diensten met andere buurt/streekgenoten wil delen dan wel gezamenlijk actie wil ondernemen – bijvoorbeeld om te voorkomen dat er windmolens in ons geliefde landschap worden geplaatst.

Word lid van de groep Platform Thiérache en voel je vrij om te reageren! Of stuur een email om op de hoogte gehouden te worden.

Met vriendelijke groet,

Mart. Warmerdam.

PS: Het is de bedoeling om het blog in een later stadium alleen toegankelijk te maken voor leden van de groep.