Aan de slag!

Beste Mart,

Dit is geen vrolijk nieuwjaarsbericht!!
En meestal blijft het niet bij 3 molens als men eenmaal een voet tussen de deur heeft. Ik heb nog nergens slechts 3 molens gezien.

Bezwaar aan tekenen namens zoveel mogelijk mensen… in Nederland hebben we standaard 6 weken na bekendmaking.
Het bezwaar behoeft naar mijn idee niet uitgebreid uitgelegd te worden..Het is wel goed als ook Fransen bezwaar aantekenen.

In St. Michel heeft de bevolking tezamen met de Mairie met succes de plaatsing van windmolens tegengehouden.

Naar mijn idee kan een (zeer) groot gebied rond de molens bezwaar aan tekenen, want ook de verder afgelegen bewoners zien de landschapswaardwaarde aangetast worden. De Thiérache is een beschermd natuurgebied vanwege de heggen, de bosssages, de dieren en de nog niet ruilverkavelde landbouwgronden.

De minister van milieu heeft nog zeer kort geleden ons gebied een bezoek gebracht en het gebied bejubeld!!! Overigens gaat deze minister ook over energie….dus dat kan een goede of een minder goede ingang zijn.

Dus alle zeilen bijzetten en zo snel mogelijk aan de slag……
met z’n allen.

https://drive.google.com/file/d/0Bwwg2XcCgh50MHluMGZFaVdsSkE/view

http://www.stop-eolien02.fr/2016/07/prospection-secteur-jeantes-coingt.html

Met vriendelijke groet,

Kees en Maria Anne van Dongen

Waarom Platform Thiérache?

Sinds 2010 heb ik samen met mijn vrouw een vakantiehuis in Coingt in de prachtige Thiérache. Telkens als we er zijn genieten we van het landschap, van de natuur en van de rust. Ofschoon we zoveel als mogelijk proberen deel te nemen aan de dorpsactiviteiten en ons betrokken opstellen naar onze medebewoners, zowel Fransen als Nederlanders, merken we toch dat de communicatie met buurtgenoten soms wordt bemoeilijkt omdat we er slechts een beperkt aantal weken per jaar zijn of omdat sommige informatie ons niet of pas in een laat stadium bereikt.

Zo vonden we afgelopen week in onze brievenbus tussen de post een stenciltje van de Mairie met de aankondiging van een informatiebijeenkomst die een maand eerder had plaatsgevonden – over een plan om windmolens in de buurt van Coingt te plaatsen. Ik ben naar aanleiding van dit alarmerende bericht meteen gaan informeren bij een buurman (Nederlander) die er permanent woont. Het plan om tussen Jeantes, Coutenvals en Coingt drie 185 m hoge windmolens te plaatsen, is volgens hem al in een vergevorderd stadium maar nog niet definitief (sommige bronnen beweren dat het niet doorgaat).

Zou het niet veel beter zijn, zo bedacht ik mij, als we in de toekomst informatie over grote en kleine kwesties via een online platform gemakkelijk en snel kunnen delen? Zodat iedereen meteen op de hoogte is en er mogelijk tijdig gezamenlijk actie kan worden ondernomen?

Dat platvorm is er nu: Platform Thiérache. Het is bedoeld voor bewoners van de Thiérache om online informatie met elkaar te delen om de leefbaarheid van de eigen buurt te beschermen en te verbeteren. Dat kan variëren van buurtpreventie en veiligheid tot het organiseren van buurtfeesten en elkaar helpen door dingen en diensten te delen.

Dit blog staat dus open voor iedereen die zich hierin herkent en graag zijn of haar informatie en/of diensten met andere buurt/streekgenoten wil delen dan wel gezamenlijk actie wil ondernemen – bijvoorbeeld om te voorkomen dat er windmolens in ons geliefde landschap worden geplaatst.

Word lid van de groep Platform Thiérache en voel je vrij om te reageren! Of stuur een email om op de hoogte gehouden te worden.

Met vriendelijke groet,

Mart. Warmerdam.

PS: Het is de bedoeling om het blog in een later stadium alleen toegankelijk te maken voor leden van de groep.