Openbare enquête over ‘Fache’

Op 4 februari j.l. is de openbare enquête van het windmolenproject Fache officieel aangekondigd! De enquête vindt plaats van 7 maart t/m 7 april 2022.

In dit project van projectontwikkelaar Ventelys gaat het om de voorgenomen plaatsing van in totaal 30 industriële windturbines met een hoogte van 200 meter in het hart van de Thiérache, op het grondgebied van de gemeenten Vincy-Reuil-et-Magny, Vigneux-Hocquet, Renneval, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Sainte-Geneviève. Het project omvat 4 windmolenparken: Haudicourts (13 turbines), Meiller (4), Cerisier (6) en Valiettes (7).

De enquête is met name bedoeld voor inwoners van bovengenoemde gemeenten en voor inwoners van gemeenten binnen een straal van 6 km van het geplande windmolenproject: Agnicourt-et-Séchelles, Archon, Bancigny, Bosmont-sur-Serre, Braye-en-Thiérache, Burelles, Chaourse, Chéry-lès-Rozoy, Coingt, Cuiry-lès-Iviers, Dohis, Dolignon, Harcigny, Hary, Iviers, Jeantes, La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Lislet, Montcornet, Montloue, Montigny-le-Franc, Morgny-en-Thiérache, Noircourt, Parfondeval, Plomion, Prisces, Raillimont, Rozoy-sur-Serre, Saint-Clément, Saint-Pierremont, Soize, Tavaux-et-Pontséricourt, Thenailles.

Maar ook als je niet in een van bovengenoemde gemeenten woont, kun je deelnemen aan deze openbare enquête.

Neem deel aan de openbare enquête! 

Het geven van je mening over het project Fache kost misschien 15 minuten van je tijd, maar kan van doorslaggevend belang zijn voor een windmolenvrije Thiérache op de lange termijn. Attendeer ook andere inwoners in je omgeving/netwerk op de enquête, elke stem telt!

Uiteraard dient je reactie in het Frans opgesteld te worden. Een persoonlijk verhaal is natuurlijk het beste, maar je kunt ook eenvoudig teksten/tekstfragmenten overnemen uit de pagina’s en berichten op de Franse versie van onze website.

Er lopen op dit moment nog twee andere windmolenprojecten in de Thiérache. Deze maand nog verwachten we een besluit over het project Grand Cerisier van projectontwikkelaar Renewable Energy Systems (wel/niet plaatsing van 9 turbines in Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy). Voor het project Chemin du Chêne van Global Windpower (met 6 windturbines in Harcigny) is nog geen enquête aangekondigd.

Hoe kun je deelnemen?

Er zijn drie manieren om je mening kenbaar te maken:

(1) door een persoonlijk onderhoud met een van de enquêteurs in de mairie van een van de volgende gemeenten:

Vigneux-Hocquet
– op maandag 7 maart van 09.00-12.00 uur
– op donderdag 31 maart van 09.00-12.00 uur
– op zaterdag 2 april van 09.00-12.00 uur
– op donderdag 7 april van 14.00-17.00 uur
Dagny-Lambercy
– op maandag 7 maart van 09.00-12.00 uur
– op zaterdag 26 maart van 09.00-12.00 uur
– op donderdag 7 april van 14.00-17.00 uur
Vincy-Reuil-et-Magny
– op maandag 7 maart van 14.00-17.00 uur
– op woensdag 30 maart van 14.00-17.00 uur
– op donderdag 7 april van 14.00-17.00 uur
Renneval
– op dinsdag 15 maart van 09.00-12.00 uur
– op woensdag 30 maart van 15.00-18.00 uur
Nampcelles-la-Cour
– op dinsdag 15 maart van 09.00-12.00 uur
– op zaterdag 2 april van 09.00-12.00 uur
Sainte-Geneviève
– op vrijdag 18 maart van 14.00-17.00 uur

(2) per post, door deze te sturen naar de mairie van Vigneux-Hocquet, 2 Rue des Écoles, 02340 Vigneux-Hocquet.

(3) on line, door een email te sturen naar dit adres: 
enquete-publique-2848@registre-dematerialise.fr

In je brief of email svp vermelden: 
Enquête publique – Parc Eolien FACHE

Let op: reacties per email worden pas vanaf 7 maart geaccepteerd!
Sluitingsdatum reactie per post/email: donderdag 7 april 2022 om 17.00 uur.

Het complete dossier (onderzoeksrapport) van het project Fache is op normale openingsuren tijdens de duur van de enquête in te zien op de mairies van Vincy-Reuil-et-Magny, Vigneux-Hocquet, Renneval, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Sainte-Geneviève.

Via deze link vind je meer informatie van de enquête-commissie over de enquête.

De milieueffectrapportage van Fache kun je hier downloaden:
FACHE – Avis MRAeDownload

Gaat er dan eindelijk een andere wind waaien?

We brengen je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van twee belangrijke windmolenprojecten die de Thiérache bedreigen: Fache en Grand Cerisier. Ook informeren we je over recente veranderingen in de wijze waarop overheden en rechters naar overlast van windmolens kijken.

Milieueffectrapportage over Fache bekendgemaakt

 
Fache behelst de plaatsing van 30 windmolens van 200 m hoog in de gemeenten Renneval, Vigneux-Hocquet, Vincy-Reuil-et-Magny Dagny-Lambercy, Sainte-Geneviève en Nampcelles-la-Cour. Het park is opgedeeld in vier kleinere parken – zodat ze straks als investeringsobject makkelijker kunnen worden doorverkocht aan grote, veelal buitenlandse (w.o. Chinese) investeerders.  

Op 25 april 2021 heeft de Milieuautoriteit (MRAe) de milieueffectrapportage van dit project gepubliceerd.   

Samenvattend komt zij tot de volgende – in onze ogen vernietigende – conclusies:

– het windmolenpark zal een grote negatieve impact hebben op de vliegende fauna (vogels en vleermuizen), het historisch erfgoed, het landschap en de leefomgeving voor de inwoners;

– de dichtstbijzijnde huizen komen op 520 m van windturbines te liggen; uit akoustisch onderzoek blijkt, dat het vertragen of stilleggen van de turbines i.v.m. geluidsoverlast noodzakelijk wordt als het project in deze vorm wordt gerealiseerd;

– aanbevolen wordt om een nader onderzoek te doen naar de gevolgen voor het landschap en het cultureel erfgoed (de gefortifieerde kerken van de gemeenten Vigneux-Hocquet, Renneval, Chaourse, Harcigny, Morgny-en-Thiérache, Sainte-Geneviève, Vincy-Reuil-et-Magny, Dagny-Lambercy) en het gehucht Magny;

– met name bij Vigneux-Hocquet, Hameau du Hocquet en Renneval zal sprake zijn van een zgn. ‘omsingelingseffect’, waardoor een negatieve visuele verzadiging optreedt;

–  er moet nader onderzoek worden gedaan naar de negatieve gevolgen voor de vleermuizenpopulaties in het betreffende gebied; met name t.a.v. de bedreigde en zeer zeldzame/kwetsbare Rosse vleermuis beveelt de commissie aan om op zoek te gaan naar andere locaties;

– het geplande park zal met name een bedreiging vormen voor de daar aanwezige blauwe kiekendieven; en voor de zwarte ooievaars binnen een straal van 5 km van het park; 

– de projectontwikkelaar heeft niet voldoende gekwalificeerd onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen voor de vliegende fauna in het gebied; de projectontwikkelaar stelt de negatieve effecten bovendien te rooskleurig voor;

– als het windmolenpark wordt geïmplementeerd, beveelt de milieuautoriteit aan om alle windturbines stil te zetten tussen begin maart en eind november vanaf het uur voor zonsondergang tot het uur na zonsopgang, bij temperaturen boven 7 ° C, en winden onder 6 m/s. 

Nieuwe prefect stelt besluit over Grand Cerisier nog even uit

Grand Cerisier, Coutenval/Coingt

Bij het windmolenproject Grand Cerisier gaat het om de voorgenomen plaatsing van 9 windmolens van 180 m hoog in de gemeenten Coingt, Dagny-Lambercy en Nampcelles-la-Cour.     

Op 19 mei van dit jaar heeft de commissaris-enquêteur, de heer Didier Lejeune, de uitslag van de enquete over het windmolenproject Grand Cerisier officiëel bekendgemaakt. Hij heeft een gunstig advies uitgebracht, dat wil zeggen: hij is vóór plaatsing – weliswaar met een voorbehoud voor 3 windturbines. In het advies wordt de mening van de meerderheid van inwoners en gemeentebesturen, die tegen plaatsing zijn, volkomen genegeerd.

Het advies ligt sindsdien bij de prefect. Sinds eind juni 2021 is er een nieuwe prefect in het departement Aisne werkzaam. De vorige prefect, Ziad Khoury, die nog geen twee jaar heeft gefunctioneerd, is vervangen door Thomas Campeaux. De aanstelling van een prefect is een zaak van de Franse centrale overheid, het is dus geen democratisch gekozen bestuurder maar een politieke benoeming. Waarschijnlijk heeft deze vervanging te maken met de té kritische standpunten van Ziad Khoury t.a.v. windmolenprojecten. De nieuwe prefect heeft nog geen beslissing genomen. Wel heeft hij voor de beslissing over Grand Cerisier een uitstel bedongen van 6 maanden en gevraagd om een aanvullend advies van een departementale commissie voor natuur, landschappen en terreinen. Dit verzoek kan op twee manieren worden uitgelegd: (1) hij opteert voor plaatsing (2) hij wil afzien van plaatsing. In beide gevallen zoekt hij hiervoor steun / politieke dekking bij de departementale commissie. Het uitstel van de beslissing loopt tot uiterlijk 28 februari 2022.

De vereniging Platform Thiérache bereidt zich inmiddels wat betreft Grand Cerisier voor op een worst case scenario mocht de prefect uiteindelijk tóch besluiten tot plaatsing. In dat geval rest inwoners nog maar één mogelijkheid om dit te verhinderen: beroep aantekenen tegen het besluit. Dit moet gebeuren binnen 8 weken na aankondiging van het besluit. Platform Thiérache zal inwoners/leden die beroep willen aantekenen en een juridische procedure starten actief adviseren en ondersteunen. Samen staan we sterk!

De toekomst van de Thiérache: regionaal natuurpark of industrieel windmolengebied?

Platform Thiérache hanteert een tweesporenbeleid. Enerzijds voert zij directe actie tegen de komst van windmolenparken in de Thiérache, die een serieuze bedreiging vormen voor het woon-en leefgenot van inwoners. Zij verzamelt informatie over windmolenprojecten, deelt deze met inwoners en maakt hen bewust van de problematiek rondom geluidsoverlast, horizon-en lichtvervuiling, waardevermindering huizen etc.. Indien noodzakelijk ondersteunt zij inwoners bij een juridische procedure.

Anderzijds komt Platform Thiérache op voor de bescherming van het unieke landschap, de kwetsbare fauna en het bijzondere cultuur-historische erfgoed van de Thiérache. Concreet betekent dit dat zij streeft naar toekenning van de status van de Thiérache als Parc Naturel Régional (PNR). Zij werkt hiertoe samen met Jean-Hugues Pointiers, die al sinds lang actief strijdt voor aansluiting van de Thiérache bij het Parc Naturel de l’Avesnois en verdere aansluiting bij het Parc Naturel Régional des Ardennes. Onlangs heeft Platform Thiérache op verzoek van Jean-Hugues een vragenlijst onder de leden verspreidt. Jean-Hugues dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Recente hoopgevende ontwikkelingen

Voldoet nationale regelgeving waarin milieunormen voor windturbines zijn vastgelegd wel aan het Europees recht als het gaat om de gevolgen voor de leefomgeving? Veel Europese landen waaronder Nederland hebben er om administratieve redenen één eigen wettelijke regeling van gemaakt. In Nederland heet die regeling ‘Activiteitenbesluit leefomgeving’. Met een beroep op de Crisis-en herstelwet (in 2010 in het leven geroepen) kan de centrale overheid de bevoegdheden van burgers en lagere overheden (gemeenten, provincies) terzijde schuiven en infrastructurele projecten of projecten rondom energietransitie (zoals windmolenparken) versneld en zonder serieuze inspraak er doordrukken. 

Op zondag 31 oktober was op 2DOC de première te zien van ‘Tegenwind. Het Verdriet van de Veenkoloniën’, een documentaire over de verloren strijd van burgers tegen de komst van een mega windturbinepark in een klein Gronings dorp.

Kijk hier de documentaire terug: https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/tegenwind.html

In Frankrijk is ook sprake van een emissiebeleid. De centrale overheid stelt algemene regels vast (zoals de minimale afstand van een windturbine tot woningen) en bepaalt de procedure. Een onderdeel van die procedure is de publieke enquete, waarin burgers hun mening kunnen geven. Zo lijkt het of er wel degelijk sprake is van inspraak voor burgers, maar in de praktijk blijkt deze enquete een manier om van bovenaf vastgelegde besluiten te legitimeren. Ambtenaren kunnen dan gemakkelijk een project ‘afvinken’ onder de noemer dat burgers inspraak hebben gehad.

Echter: recent zijn in België en Nederland diverse vergunningsverleningen voor windmolenparken vernietigd, met een beroep door advocaten op het Verdrag van Aarhus, dat voor burgers en organisaties de toegang regelt tot de rechter in zaken die het omgevingsrecht raken. Dit verdrag regelt ook, dat volgens Europees recht elke burger het recht heeft om een lokale milieueffectrapportage af te dwingen. Landelijke (emissie)normen voor geluid, slagschaduw, veiligheid e.d. zijn dan niet langer exclusief van toepassing (de Volkskrant, 02.08.2021).

Van emissie naar immissie

In Nederland werd in het ‘Activiteitenbesluit’ gekeken naar het geluid dat een activiteit maakt (emissie). Bij de bescherming tegen geluidoverlast ligt de focus tegenwoordig echter meer op de beleving van het geluid, dus hoe hard het geluid te horen is of aankomt. Dit is de reden dat de beschermingsregels tegen geluidoverlast onder de Omgevingswet voornamelijk zijn terug te vinden in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze verschuiving van het zwaartepunt van geluidemissie naar geluidimmissie – dus van geluid maken naar geluid ervaren – is een goed voorbeeld van hoe met de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet rekening is gehouden met actuele behoeften en ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Franse rechter erkent ‘windmolensyndroom’ 

Ook in Frankrijk lijkt er iets te gaan veranderen. Deze week erkende een rechter in Toulouse het ‘windmolensyndroom’, nadat een (Belgisch) echtpaar in het Zuid-Franse Fontrieu had geklaagd over gezondheidsschade als gevolg van de windmolens in de buurt van hun vakantiehuis. De uitbaters van het park moeten nu ruim honderdduizend euro schadevergoeding betalen. Juristen spreken over een sensationele rechterlijke uitspraak.

Lees hier het hele artikel:

Uitslag enquête Grand Cerisier: meerderheid inwoners en gemeenten tegen, maar enquêteur is vóór plaatsing windmolens

Op 19 mei j.l. heeft de commissaris-enquêteur, de heer Didier Lejeune, de uitslag van de enquete over het windmolenproject Grand Cerisier (met 9 windturbines) officiëel bekendgemaakt. Hij heeft een gunstig advies uitgebracht, dat wil zeggen: hij is vóór plaatsing – weliswaar met een voorbehoud voor 3 windturbines.

De enquêteur ontving in totaal 212 reacties, een overgrote meerderheid daarvan (202) is TEGEN plaatsing van de windmolens. Op verzoek van de prefect hebben ook een aantal gemeenten en twee betrokken Communautés hun mening kenbaar kunnen maken. Drie gemeenten – Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour en Vignieux-Hocquet – plus de Communauté de Communes des Trois Rivieres gaven een gunstig advies (vóór plaatsing). Acht gemeenten – Archon, Besmont, Burelles, Chaource, Coingt, Iviers, Landouzy-la-Ville en Plomion – plus de Communauté Thierache du Centre gaven een ongunstig advies (tegen plaatsing).

Wie het advies leest, komt tot de ontdekking dat de enquêteur de conclusies van de onderzoeksstudie (l’Étude d’Impact) van de projectontwikkelaar, Renewable Energy Systems (RES), grotendeels klakkeloos heeft overgenomen. Nergens in zijn advies gaat hij inhoudelijk in op de ingediende bezwaren van de bewoners m.b.t. de gezondheidsrisico’s, de bedreiging van de fauna en het cultureel erfgoed en de aantasting van het landschap. Ook over de risico’s voor het toerisme en de nadelige gevolgen voor bezitters van vakantiehuizen wordt met geen woord gerept. Opmerkelijk is verder dat de enquêteur de door de MRAe in haar mileueffectrapportage gesignaleerde ernstige tekortkomingen van het RES-onderzoek volkomen negeert.

Voorbehoud

In zijn eindconclusie plaatst de enquêteur een voorbehoud bij drie windmolens, namelijk die met de kortste afstanden tot de eerste woningen: E2 / Malvaux (775 meter), E8 / Coutenval (670 meter) en E9 / Coingt (760 meter). Lejeune: “Ondanks het feit dat de wettelijke grens van 500 meter wordt gerespecteerd en de mogelijkheid bestaat om de windmolens gedurende bepaalde perioden stil te zetten, blijven de risico’s van overlast, vooral die van geluid, groot.” Kennelijk geldt dit bezwaar niet voor de turbines E6 (935 meter van Lambercy) en E4 (950 meter van Le Moulin Ferme en 975 meter van Bancigny), terwijl die slechts 160-300 meter verder van eerste woningen af liggen.

Dubieuze rol enquêteur

In de procedure tot de aanstelling van een commissaris-enquêteur lezen we bij ‘Vereiste kwalificaties (art. 3)’: “Met inachtneming van een verplichting tot discretie is de onderzoekscommissaris onafhankelijk, onpartijdig en bekwaam, maar geen deskundige. Hij moet beschikbaar zijn, beschikken over schrijfvaardigheid en een vermogen tot analyse en synthese, objectief zijn, diplomatiek zijn, kunnen luisteren en communiceren, een openbare vergadering kunnen leiden, gevoel hebben voor het algemeen belang en blijk geven van belangstelling voor milieuaspecten.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat deze enquêteur niet onpartijdig is, maar eigenlijk een ordinaire spreekbuis van de projectontwikkelaar. En dat is niet vreemd als je bedenkt dat hij wordt betaald door … diezelfde projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft immers de wettelijke verplichting om de enquete aan te besteden. In de eerder genoemde procedure lezen we bij artikel 5 : “De vergoeding van de onderzoekscommissarissen wordt gedragen door de aanbestedende dienst.”

Openbare enquêtes zijn slechts administratieve formaliteiten, die uitsluitend tot doel hebben de wet na te leven. Ze houden geen rekening met de mening van de meerderheid van de inwoners en hun gekozen vertegenwoordigers. Ze houden geen rekening met de rapporten over de economische en ecologische gevolgen voor de omgeving en de sociale impact op de bevolking. Platform Thiérache vindt het ronduit schandalig dat deze enquêteur een ​​positief oordeel geeft over een voor de Thiérache en haar inwoners zo desastreus project.

Deze beslissing geeft nóg meer betekenis en waarde aan onze strijd. We zullen niet opgeven en ons blijven verweren. Onze hoop is nu gevestigd op het oordeel van de prefect. Wij wensen hem veel wijsheid toe.

Met onderstaande link kun je een (licht geredigeerde) Google-vertaling van het rapport lezen/downloaden:

Openbare enquete ‘Grand Cerisier’

Deze week is de openbare enquête van het windmolenproject Grand Cerisier officieel aangekondigd!

In dit project van Renewable Energy Systems (RES) gaat het om de voorgenomen plaatsing van 9 windturbines – 3 op het grondgebied van Coingt, 5 op het grondgebied van Nampcelles-la-Cour en 1 in Dagny-Lambercy – met een hoogte van 180 meter. Ter indicatie: de meetmast die nog steeds bij Nampcelles-la-Cour staat, is ‘slechts’ 120 meter hoog.

De enquete is vooral belangrijk voor inwoners van gemeenten in de buurt van het geplande windmolenproject: Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Harcigny, Plomion, Bancigny, Jeantes, Saint-Clément, Besmont, Iviers, Vigneux-Hocquet, Cuiry-lès-Iviers, Dohis, Hary, Burelles, Renneval, Morgny-en-Thiérache, Thenailles of Braye-en-Thiérache. Iedereen die dit wil, kan deelnemen aan deze openbare enquête, je hoeft dus niet per sé in een van bovengenoemde gemeenten te wonen.

De enquête vindt plaats van 15 maart t/m 16 april 2021.

Neem deel aan de openbare enquête!

Het geven van je mening over het project Grand Cerisier kost misschien 10 minuten van je tijd maar kan van doorslaggevend belang zijn voor een windmolenvrije Thiérache op de lange termijn. Attendeer ook andere inwoners in je omgeving op de enquete, elke stem telt!

We zijn nog in afwachting van de openbare enquete rond twee andere windmolenprojecten, Fache van projectontwikkelaar Ventelys – met 34 turbines in Vigneux-Hocquet, Renneval, Vincy-Reuil-et-Magny, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy – en Chemin du Chene van Global Windpower met 6 windturbines in Harcigny.

Association Platform Thiérache heeft via een petitie tot op heden 1.165 steunbetuigingen tegen de komst van deze drie projecten ontvangen en deze op 2 december 2020 overhandigd aan de sous-préfète van het departement Aisne, mevrouw Sonia Hasni.

Hoe kun je deelnemen?

Er zijn drie manieren om je mening kenbaar te maken:

(1) door een persoonlijk onderhoud met de enquêteur in de Mairie van een van de volgende gemeenten:

• Nampcelles-la-Cour – op maandag 15 maart van 09.00-12.00 uur
• Coingt – op woensdag 24 maart van 14.00-17.00 uur
• Plomion – op zaterdag 27 maart van 09.00-12.00 uur
• Jeantes – op dinsdag 30 maart van 09.00-12.00 uur
• Dagny-Lambercy – op donderdag 8 april van 14.00-17.00 uur
• Nampcelles-la-Cour – op vrijdag 16 april van 14.00-17.00 uur

(2) per post, door deze te sturen naar de Mairie van Nampcelles-la-Cour, Rue Val-Saint-Pierre, 02140 Nampcelles-la-Cour

(3) on line, door een email te sturen naar dit adres:
ddt-participation-public-icpe@aisne.gouv.fr

In je brief of email svp vermelden:
Enquête publique – Observations – Parc Eolien GRAND CERISIER – C.E.P.E. GRAND CERISIER.

Let op: reacties per email worden pas vanaf 15 maart (t/m 16 april) geaccepteerd!

Het complete dossier van RES over Grand Cerisier is te downloaden via deze link

De milieueffectrapportage van Grand Cerisier kun je hier downloaden:

Prefect: ‘Meer terughoudendheid bij windturbineprojecten’

De prefect van het departement Aisne, Ziad Khoury, kondigde een jaar geleden al in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat het tijd is voor “meer terughoudendheid ten aanzien van windturbineprojecten, met name met betrekking tot landschaps- en erfgoedcriteria, ten behoeve van andere vormen van energietransitie zoals die via zonnepanelen, biogas of zonneboilers.”

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij dat de prefect inmiddels de daad bij het woord voegde door het project bij Any-Martin-Rieux, Leuze en Martigny af te wijzen. Op 25 november 2020 is ook het windmolenproject van het bedrijf Enertag in de buurt van Dorengt door de prefect afgewezen.

Onlangs heeft hij de daad bij het woord gevoegd. In onze vorige nieuwsbrief we al over de afwijzing van het project bij Any Martin Rieux, Leuze en Martigny. Ondertussen is ook een project in de buurt van Dorengt afgewezen.
Op woensdag 2 december hadden de vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache een ontmoeting met mevrouw Sonia Hasni. De voorzitter van onze vereniging, de heer Yann Le Goff, overhandigde allereerst de 1.163 petities tegen de plaatsing van windmolens in de Thiérache. Vervolgens overhandigde Mart. Warmerdam als Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache aan de sous-prefect. In deze brieven uiten zij hun zorgen over de mogelijke komst van windmolens in de Thiérache. Mevrouw Hasni begrijpt de grote ongerustheid en waardeert de betrokkenheid van de buitenlandse huizenbezitters bij de toekomst van de Thiérach

Verslag van gesprek met de sous-préfète, Mme Sonia Hasni

Op woensdag 2 december van het vorige jaar hadden de vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache een ontmoeting met mevrouw Sonia Hasni. De voorzitter van onze vereniging, de heer Yann Le Goff, overhandigde allereerst de 1.163 petities tegen de plaatsing van windmolens in de Thiérache. Vervolgens overhandigde Mart. Warmerdam als Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache aan de sous-prefect. In deze brieven uiten zij hun zorgen over de mogelijke komst van windmolens in de Thiérache. Mevrouw Hasni begrijpt de grote ongerustheid en waardeert de betrokkenheid van de buitenlandse huizenbezitters bij de toekomst van de Thiérache.

“Om de planeet te redden, vermoordt de windindustrie ons platteland”. Met dit statement opende Jean-Hugues Pointier, voorzitter van het collectief Agir Pour La Thiérache, vervolgens een vurig pleidooi om de Thiérache tot beschermd gebied te verklaren.

“Plaatsing van meer dan vijftig windturbines rond Plomion zal uiteindelijk de euthanasie van een uniek gebied betekenen, met als gevolg het economisch en sociaal verval van de dorpen en vernietiging van het woon-en leefgenot van haar inwoners. We stellen voor, in de geest van het ‘Handvest voor het landschap van de Thiérache’ (Charte Paysagère du Pays de Thiérache), om een ​​beschermingszone, een natuurpark, in de Thiérache te creëren, dat zich keert tegen alle industriële installaties die het milieu en het landschap beïnvloeden.

Het Regionaal Natuurpark Avesnois (PNR) zoekt uitbreiding naar de Thiérache. Deze uitbreiding kan worden opgenomen in de herziening van het bestaande handvest in 2021.

Omdat dit project territoriale, ecologische en economische belangen zal dienen, lijken de administratieve autoriteiten van de prefectuur en subprefectuur zich aan te sluiten bij dit project in het kader van het ‘Sambre-Avesnois-Thiérache Pact’.

Als we welwillend naar onze gesprekspartners hebben geluisterd, is het aan ons om de gekozen vertegenwoordigers van de Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) van de Thiérache ervan te overtuigen om dit project, dat meer dan tien jaar geleden is gestart, vooruit te helpen.

Om het succes ervan niet in gevaar te brengen, vragen we de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury, om een ​​moratorium op de plaatsing van windmolens in dit gebied en in gesprek te gaan met de belanghebbenden in dit dossier – de gekozen functionarissen en verenigingen van inwoners – die hopen dat deze keer de regio Hauts-de-France zich bij dit geweldige project zal aansluiten.

Grand Cerisier stopgezet?

Onlangs heeft de burgemeester van Coingt – een van de gemeenten waar Renewable Energy Systems windmolens wil plaatsen – de inwoners op de hoogte gebracht “van de weigering van de regionale prefect om de installatie van windturbines in de Thiérache toe te staan. Gezien de juridische acties van de windturbinebedrijven, moet de definitieve beslissing nog worden afgewacht”. 

Blijkens bovenstaande mededeling zal het project Grand Cerisier – met 3 geplande windmolens in Coingt, 5 in Nampcelles-la-Cour en 1 in Dagny-Lambercy – dus door de prefect worden stopgezet.

Omdat wij hierover (nog) geen officieel besluit hebben kunnen achterhalen, hebben wij na de bespreking met mevr. Hasni nog enkele concrete vragen naar aanleiding van deze mededeling in een e-mail aan haar voorgelegd:

• Kunt u ons vertellen wat de exacte reikwijdte van dit bericht is? 
• Betekent dit dat er in Thiérache geen enkel windparkproject meer wordt uitgevoerd? 
• En als dit waar is, geldt dit moratorium dan voor de duur van de regering van de huidige prefect, de heer Ziad Khoury? 
• En kan een nieuw gekozen prefect het moratorium later weer opheffen?

Mevr. Hasni antwoordde hierop het volgende:

“Naar aanleiding van de vele reacties in Hauts-de-France zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd bij het Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. De regionale prefect kreeg het mandaat van minister Élisabeth Borne om met gekozen functionarissen de gebieden te inventariseren waar windturbines kunnen worden ontwikkeld zonder het natuurlijk en cultureel erfgoed te schaden. Dit werk is met name gebaseerd op een DREAL-analyse (milieueffectbeoordeling). De resultaten van deze analyse zullen in principe echter niet bindend zijn. Ze zullen daarom vooral dienen als informatie-instrument voor zowel gekozen functionarissen en inwoners als voor projectontwikkelaars.

Als de prefect van het departement tot nu toe effectief alle projecten op het grondgebied van de Communauté de Communes du Pays des Trois Rivières heeft geweigerd, werden deze beslissingen ingegeven door de impact die deze projecten zouden hebben gehad op hun omgeving, en die van geval tot geval worden bekeken. De zaken die worden onderzocht, zullen het onderwerp zijn van individuele beslissingen op basis van de lokale feiten. En er is momenteel geen moratorium op dit grondgebied (noch op enig ander), een dergelijk besluit zou volkomen onwettig zijn.”

Milieueffectrapportage Grand Cerisier uiterst kritisch

Rosse vleermuis

Recent hebben wij de hand weten te leggen op de milieueffectrapportage van het project Grand Cerisier dat op 9 december j.l. werd gepubliceerd door de MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale). De MRAe is zeer kritisch over het onderzoek dat de projectontwikkelaar, Renewable Energy Systems (RES), heeft gedaan en is het op tal van punten oneens met de RES-conclusies. Met name de zogenaamde geringe impact van de windmolens op de kwetsbare vleermuizenpopulaties en op die van ernstig bedreigde vogels als de zwarte ooievaar en rode wouw worden door het MRAe als ‘miskwalificaties’ beschouwd (‘sous-qualificé’).

Vleermuizen

Allereerst het onderzoek naar de vleermuizen. Volgens het MRAe is er onvoldoende onderzoek door RES gedaan naar de vliegroutes van migrerende soorten. Ook is niet de volledige levenscyclus van de aanwezige soorten onderzocht, zijn er geen geluidsopnames gemaakt en is er geen onderzoek gedaan naar vlieghoogtes.

MRAe: “Een aanvullende analyse is des te meer gerechtvaardigd aangezien 12 soorten, allemaal beschermd, werden waargenomen tijdens de grondinventarisaties. Tien soorten zijn belangrijk vanwege hun status als regionaal natuurerfgoed en twee zijn met uitsterven bedreigd (de Vale vleermuis en de Bechsteins vleermuis). Bovendien hebben hoog vliegende soorten een verhoogd risico om te worden geraakt door windturbines en de overgrote meerderheid van deze soorten is niet vanaf de grond detecteerbaar. Onder de 12 vleermuissoorten die in het projectgebied zijn geïdentificeerd, zouden er vijf hoog vliegen (vlucht op een hoogte van meer dan 40 m): de Laatvlieger (Eptesicus serotinus), de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), de Bosvleermuis (Nyctalus leisleri), de Watervleermuis (Myotis daubentonii) en de Brandts vleermuis (Myotis brandti).”

Het rapport besteedt een aparte alinea aan de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), die in de buurt van de E4-turbine werd waargenomen. MRAe: “Een publicatie van juli 2020 van het National Museum of Natural History (MNHN) toont een zeer hoge daling van het aantal rosse vleermuizen, in de orde van grootte van 88% tussen 2006 en 2019, wat impliceert dat de vernietiging van individuen zou kunnen leiden tot aanzienlijke effecten op de soort of zelfs tot het verdwijnen van de soort in Frankrijk. Bovendien vliegen deze soorten op een hoogte van meer dan 40 m.”

Volgens MRAe is het onjuist dat RES in haar onderzoek concludeert dat windmolens voor deze soort een geringe impact zullen hebben. Ten slotte zegt MRAe nog iets over de zeer grote rotordiameter (132 m) van de geplande windturbines: “Volgens een recente studie door la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) blijkt dat bij windmolens met een rotordiameter van meer dan 90 meter de effecten op vleermuizen erg groot zijn, waarbij hoge sterftecijfers worden waargenomen”.

Gezien al deze aspecten en in het bijzonder gezien de aanwezigheid in dit gebied van de rosse vleermuis, waarvan voor het uitsterven in de komende jaren gevreesd moet worden, adviseert de MRAe om ​​een andere locatie te zoeken voor de windmolens. Als de locatiekeuze gehandhaafd blijft, beveelt de milieuautoriteit aan ervoor te zorgen dat de belangrijkste problemen worden vermeden door windturbines E1, E2, E4, E5 en E9 te verwijderen en aanvullende maatregelen te definiëren om effecten te verminderen en te compenseren.

Zwarte ooievaar en rode wouw

Dan de beoordeling van het onderzoek naar de vogelsoorten in het gebied. Ook hier komt de MRAe tot de conclusie, dat het RES-onderzoek aan alle kanten rammelt en de conclusies veel te rooskleurig worden voorgesteld.

MRAe: “De inventarisaties werden uitgevoerd tijdens 31 reizen tussen 2015 en 2016, d.w.z. reizen die meer dan 3 jaar oud zijn. Bovendien, aangezien de windturbines op ongeveer 500 meter van twee valleigangen – de beek Le Huteau en de rivier La Brune – zijn gepland, had het migratieonderzoek moeten worden uitgevoerd met behulp van radartechnologie; deze techniek maakt het mogelijk om de stromen en hoogtes van trekvluchten te bepalen. Gezien de aanwezigheid van twee valleien op minder dan 500 meter van de windturbines, beveelt de milieuautoriteit aan om met radartechnologie een migratiestudie uit te voeren op alle vogels en de impact op deze soorten opnieuw te beoordelen.”

De inventarisaties detecteerden de aanwezigheid van 83 vogelsoorten in het broedseizoen, waarvan er 66 beschermd zijn; 94 soorten tijdens de trek, waarvan 69 beschermd; 60 soorten in de winter, waaronder 39 beschermde soorten. De RES-studie definiëert een impact ‘gemiddeld tot laag’ op de rode wouw; ‘gemiddeld’ op de grauwe kiekendief, ‘gemiddeld tot zeer zwak’ op de blauwe kiekendief; ‘gemiddeld tot laag op de torenvalk’; ‘gemiddeld tot zeer laag’ op de kievit; ‘laag tot verwaarloosbaar’ op andere soorten. 

Al deze impact-effecten zijn volgens de MRAe om verschillende redenen te laag vastgesteld. Zo bevinden de windturbines E1, E5, E8 en E9 zich op minder dan 200 meter van sectoren die zijn geïdentificeerd als gebieden met een hoge vogeldichtheid.

Ook de aanvaringsgevoeligheidsniveaus worden te laag voorgesteld en de gevolgen daarvan onderschat. De RES-studie wordt bijvoorbeeld afgesloten met een ‘zeer lage tot verwaarloosbare’ impact voor de zwarte ooievaar

MRAe: “Er moet aan worden herinnerd dat de zwarte ooievaar, een uitzonderlijke soort, van algemeen belang is: ‘bedreigd’ op de rode lijst van broedvogels in Europees Frankrijk (2016), ‘kwetsbaar’ op de rode lijst van niet-broedvogels in Europees Frankrijk (2011) en ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst van vogels in ex-Picardië (2009). In 2006 bedroeg de regionale populatie 2 tot 4 paren. Deze soort heeft dus een kwetsbaarheidsindex voor windmolens van 3,5 in Frankrijk en Picardië. Bovendien heeft deze soort een grotere betekenis aangezien het een zogenaamde ‘paraplu’-soort is: zijn leefruimte is groot genoeg voor zijn bescherming om die van andere soorten te verzekeren, al dan niet behorend tot dezelfde gemeenschap. Bovendien blijkt uit meerjarige waarnemingen van de zwarte ooievaar dat hij foerageert in een gebied ten noordoosten van de lijn Brunehamel, Dagny-Lambercy, Etréaupont en La Capelle. Er moet ook worden opgemerkt dat er een bewezen foerageergebied is langs de Coingt-vallei en tussen Lambercy en Coingt, dat wil zeggen tussen de twee groepen windturbines – 3 in Coingt en 6 in Nampcelles-la-Cour/Dagny – van het geplande windmolenpark.” 

Rode wouw (foto Jean-Loup Ridou)

Tenslotte de rode wouw. In het RES-onderzoek wordt de impact op deze soort als ‘laag tot gemiddeld’ gekwalificeerd. MRAe: “De rode wouw – een grote trekvogel, een zeer zeldzame soort, van algemeen belang – is echter ‘kwetsbaar’ volgens de rode lijst van broedvogels op het vasteland van Frankrijk (2016) en niet-broedvogels in Frankrijk, en ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst van vogels in ex-Picardië (2009). Deze soort is ook het onderwerp van een nationaal actieplan. Het heeft dus een kwetsbaarheidsindex van 4 in Frankrijk en 4,5 in Picardië.”

“Opgemerkt moet worden dat er in september 2020 een botsing heeft plaatsgevonden van een rode wouw met een windturbine nabij Marle, op ongeveer 12 km van het projectgebied. We herinneren eraan dat het leefgebied van deze soort rond het nest 5 tot 10 km is. Daarnaast is de soort waargenomen in het westelijke deel van de locatie waar de windmolens zijn gepland, in lijn met de geplande installatie van windturbines E2, E5, E3 en E6. Het RES-onderzoek geeft aan ‘dat een minimumafstand van 530 m tussen de masten in het westen’ de jacht voor deze vogel mogelijk maakt; a priori is de ruimte aan het uiteinde van de schoep tussen deze windturbines echter minder dan 200 meter, waardoor voor deze vogel een potentieel barrière-effect ontstaat met betrekking tot de vluchten die tussen deze windturbines worden gemaakt. Ook hier is het dus nodig om de impact van het voorgestelde windmolenpark op de rode wouw opnieuw te beoordelen.”

Met betrekking tot de identificatie van sectoren met significante avifaunistische activiteit, en vooral gezien de aanwezigheid van twee beschermde en bedreigde soorten – de zwarte ooievaar en de rode wouw – die waarschijnlijk sterk negatief worden beïnvloed door het geplande windmolenpark, beveelt de milieuautoriteit aan om een ​​alternatieve oplossing te zoeken voor de gekozen locatie. Als de locatiekeuze gehandhaafd blijft, beveelt de MRAe aan ervoor te zorgen dat de belangrijkste problemen worden vermeden door windturbines E1, E2, E3, E5, E6, E8 en E9 te elimineren en te zorgen voor “extra reductie en compensatie voor resterende effecten.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat het een bijna onmogelijke opgave wordt voor de projectontwikkelaar om de bezwaren van de MRAe weg te nemen.

Tenslotte vinden wij het hoopgevend om te constateren dat de milieuautoriteit haar werk zeer nauwgezet heeft gedaan en de verkeerde voorstelling van zaken door RES vakkundig onderuit heeft gehaald.

Prefect weigert vergunning voor windmolenpark Any-Martin-Rieux – Leuze – Martigny!

Goed nieuws: op 30 augustus van dit jaar heeft de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury, de projectaanvraag van CE Trois Rivières voor plaatsing van 8 windmolens op het grondgebied van de gemeenten Any-Martin-Rieux, Leuze en Martigny afgewezen!

Tien omliggende gemeenten – Fligny, Buire, Auge, Leuze, La Neuville-aux-Joutes, Signy-le-Petit, Saint-Michel, Eparcy, Watigny en Any-Martin-Rieux – waren tegen de komst van het windmolenpark. De gemeenteraad van Martigny heeft zich onthouden van advies en die van Bossus was als enige voor plaatsing.

Een belangrijk deel van de argumentatie om geen vergunning af te geven, is terug te voeren op de nabijheid van natuurgebieden en de aanwezigheid van bedreigde diersoorten waaronder zwarte ooievaars. De projectontwikkelaar had de aanvraag om die reden in tweede instantie al teruggebracht van 14 naar 8 turbines. Deze vermindering heeft dus niet mogen baten. 

Zwarte ooievaar (foto: Jean-Loup Ridou)

Deze uitspraak van de prefect geeft ons nieuwe hoop m.b.t. andere projectaanvragen die nu lopen in de Thiérache. Immers: ook in andere delen van de Thiérache wordt de zwarte ooievaar steeds veelvuldiger gesignaleerd. Zo ontvingen wij onlangs nog een melding van een van onze leden, die op 11 augustus een zwarte ooievaar heeft gespot bij La Sablonnière (Jeantes).

Vakantiehuizen in de Thiérache

We hebben al eerder in onze circulaires en berichten op deze website de aandacht gevestigd op de aanwezigheid in de Thiérache van veel Nederlanders en Belgen, die er een vakantiehuis hebben of er zelfs permanent wonen.

De komst van grote windmolenparken zal grote nadelige economische effecten hebben, niet alleen voor de buitenlanders zelf maar ook voor de streek en haar inwoners. We noemen er een aantal:

• waardedaling van woningen – met tientallen procenten bovenop de algemene 30% waardedaling die de huizen de afgelopen tien jaar al hebben ondergaan;
• woningen staan langer te koop / risico van leegstand en zelfs onverkoopbaarheid;
• verminderde aantrekkelijkheid van de regio voor buitenlanders die een tweede huis zoeken of hier willen verblijven;
• afname van bestedingen;
• afname van belastinginkomsten (tax foncière; tax d’habitation; toeristenbelasting e.d.);
• daling van het aantal bezoekers aan de streek / afname toeristische overnachtingen en verblijfsrecreatie (hotel; airbnb; camping e.d.);
•  verlies van banen.

Platform Thiérache wil de aandacht vestigen op de negatieve economische impact van windmolenparken op in de Thiérache woonachtige buitenlanders. 

De vereniging heeft daarom aan haar Nederlandse en Belgische leden gevraagd om een persoonlijk verhaal te schrijven: wat bracht hen naar de Thiérache, waarom hebben ze er een (vakantie)huis gekocht, wat betekent de streek voor hen en welke bedreiging vormen de windmolens voor hun persoonlijke leef-en woongenot en financiële situatie. Een tiental leden heeft op dit verzoek gereageerd. Wat we met deze verhalen doen, lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Lees hier alvast twee verhalen:

Nu is het beslissende moment

De afgelopen jaren viel er in de regio Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais en Picardie) een enorme toename te zien van windmolenparken – of plannen daarvoor. Dat is niet verwonderlijk als we bedenken dat Hauts-de-France een van de zeven regio’s is waar volgens de Franse regering versneld en op grote schaal windenergie moet worden gewonnen. 

Als de projecten Grand Cerisier van RES, Fache van Ventelys en Chemin du Chene van Global Wind Power doorgang vinden, praten we – in een gebied van slechts 30 km2 – over een enorm industriëel windmolenpark van 49 turbines van de zwaarste categorie (180-200 meter hoog!). Wanneer dit park er komt, dreigt er nog een ander gevaar. Bij veel van dit soort projecten vraagt de projectontwikkelaar namelijk om het project in een later stadium te kunnen ‘verdichten’. Dit betekent dat, zodra een project is geaccepteerd en gebouwd, windturbines aan het bestaande park kunnen worden toegevoegd – zonder dat er een nieuw openbaar onderzoeksproces hoeft te worden gestart. Iets dergelijks is gebeurd bij Montcornet waar nu inmiddels bijna 300 turbines staan.

Het maatschappelijk verzet tegen de massale implementatie  van windmolenparken in de regio wordt steeds luider. Ook het bestuur van de regio Hauts-de-France is tegen nieuwe plaatsingen. In een persbericht eerder dit jaar legt zij uit dat Hauts-de-France maar liefst een kwart van alle Franse windmolenenergie voor haar rekening neemt. Hauts-de-France is daarom voorstander van een evenwichtiger verdeling, zodat niet nòg meer windmolenparken op haar grondgebied worden geplaatst.

Gefortifiëerde kerk van Plomion

Eeuwen geleden was de Thiérache letterlijk het strijdveld van rondtrekkende legers en plunderende soldatenbendes. De gefortifiëerde kerken zijn de nog altijd zichtbare landmarks van deze donkere tijden. Tegenwoordig vormen zij samen een kostbaar cultureel erfgoed, dat verscholen ligt in het schilderachtig mooie landschap van de Vallée de la Brune, met haar unieke flora en fauna, waaronder kraanvogels, zilverreigers en de zeldzame en bedreigde zwarte ooievaars.

Projectontwikkelaars, gefaciliteerd door de Franse regering en gefinancierd door grote internationale investeringsmaatschappijen, staan op het punt dit kwetsbare landschap op een brute manier te overmeesteren. Onder het mom van een duurzame energietransitie worden de inwoners eenvoudig buitenspel gezet en dreigt de Thiérache voor lange tijd te veranderen in een nieuw slagveld, ditmaal niet gemarkeerd door kerken maar door industriële windmolens van een buitengewone schaal.

We zijn dus op een cruciaal moment in de geschiedenis van de Thiérache aanbeland. 

Brandbrief aan de prefect

Om de verdere plaatsing van windmolens in de Thiérache te verhinderen, heeft de vereniging Platform Thiérache, in samenwerking met het collectief Agir Pour La Thiérache, begin juli van dit jaar een brandbrief gestuurd naar de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury.

In deze brief wordt met veel steekhoudende argumenten uiteengezet dat het unieke landschap en het culturele erfgoed van de Thiérache niet opgeofferd mogen worden aan industriële windmolenparken. Ook wordt duidelijk gemaakt dat veel inwoners (w.o. buitenlandse bezitters van vakantiehuizen) zich fel tegen de mogelijke plaatsing keren en zich niet of nauwelijks gehoord en gekend voelen in het politieke besluitvormingsproces. 

De vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache vragen in de brief aan de prefect om mee te werken aan exclusieve bescherming van de Thiérache, o.a. door geen vergunningen voor windmolenparken te verstrekken. Zij vragen de prefect om een onderhoud hierover.

Lees hier de hele brief:

Op donderdag 29 oktober a.s. vindt er in Vervins een onderhoud plaats met de sous-prefect van het departement, mevrouw Sonia Hasni. In dit onderhoud zullen de vereniging en het collectief hun standpunt nader toelichten en zal de Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache overhandigen aan de sous-prefect. We brengen uiteraard tezijnertijd verslag uit van het gesprek met mevr. Hasni.

Documentaire: Vent de révolte contre les éoliennes

Onze strijd tegen de windmolens vordert gestaag en we laten u weten dat leden van het Europees Parlement momenteel het schandaal rond windmolenparken onderzoeken.

De groep Identiteit en Democratie van het Europees Parlement heeft zojuist een spraakmakende documentaire over dit onderwerp gepubliceerd:

De documentaire Vent de révolte contre les éoliennes (23:18 min.) toont verschillende fragmenten uit de demonstratie van 30 november 2019 in Laon en de conferentie met Fabien Bougle in Liesse Notre Dame, waar wij als vereniging bij aanwezig waren.

Wij nodigen u uit om de documentaire massaal in uw netwerk en op sociale media te verspreiden!

De tweede korte video (2:27 min.) hieronder is een fragment uit bovengenoemde documentaire en betreft het verhaal van een getroffen veehouder en melkproducent, woonachtig in Mazinghien (59), gelegen tussen Wassigny (02) en Le Bateau Cambresis:

https://youtu.be/RUWbf-2TeVo

Aarzel niet om ook deze video massaal te verspreiden. Het is de hoogste tijd om dit bloedbad te stoppen en onze gezondheid te beschermen – voordat het te laat is.

NB: France 2 zal op 11 januari tussen 14:00 en 15:00 uur een verslag uitzenden over het evenement van 30 november 2019 in Laon.

Het Platform Thiérache-team

Global vs. local

Op dinsdag 17 december 2019 organiseert de Deense windmolenprojectontwikkelaar Global Wind Power van 16.00 tot 20.00 uur een openbare voorlichtingsbijeenkomst in de feestzaal van de gemeente Harcigny.

Als het aan Global Wind Power ligt, gaat zij in 2024 op het grondgebied van de gemeente Harcigny 6 windturbines met een tiphoogte van 180 meter hoog in bedrijf nemen. De locatie ligt op de grens met de gemeente Plomion.

Via deze link kom je op de website van Global Wind Power, daar kun je alvast een kijkje nemen. Wat je dan ziet, is weer een mooi staaltje van framing. Behalve enkele fotomontages (voor/na) vind je er een gelikte 3D-animatie, die er zeer zonnig en sereen uitziet. Wat je in deze animatie niet kunt zien, zijn de geplande windmolens van de projecten Grand Cerisier (9 machines) en Fache (34 machines). Als je die erbij betrekt, praten we over een enorm windmolenpark van ca. 30 km2 met in totaal bijna 50 industriële turbines – van de zwaarste categorie.

En dan is er nog iets: bij veel van dit soort projecten vraagt de projectontwikkelaar om het project in een later stadium te kunnen ‘verdichten’. Dit betekent dat, zodra een project is geaccepteerd en gebouwd, windturbines aan het bestaande park kunnen worden toegevoegd – zonder dat er een nieuw openbaar onderzoeksproces hoeft te worden gestart.

Uiteraard zal Association Platform Thiérache op de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig zijn. We zullen aandachtig het verhaal van de projectontwikkelaar over het project Chemin du Chêne aanhoren. Natuurlijk zullen we een aantal kritische vragen stellen. We hopen op openhartige en ondubbelzinnige antwoorden.

We roepen je op hierbij aanwezig te zijn. Voor degenen die verhinderd zijn: als je vragen hebt, laat het ons weten en stuur ons een email, wij zullen ze graag voor je stellen.

Ledenwerving en petitie groot succes!

Platform Thiérache bestaat nog maar nauwelijks twee maanden als vereniging en heeft nu al bijna 100 leden! We hebben de afgelopen weken 2.000 circulaires verspreid en veel inwoners hebben gehoor gegeven aan onze oproep om lid te worden en/of de petitie te ondertekenen. Samen met de mensen die de petitie on line hebben getekend, hebben we nu al meer dan 1.000 handtekeningen! We danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Ben je nog geen lid? Ga naar de pagina Lid worden en meld je nu aan! Want alleen samen kunnen we er iets aan doen. We mogen het gewoon niet laten gebeuren …

Grote manifestatie a.s. zaterdag 30 november

Beste leden,

Aanstaande zaterdag 30 november 2019 is er een grote manifestatie georganiseerd, die om 10.00 uur begint in de Notre Dame van Liesse waar Fabien Bougle, auteur van het boek Éoliennes – La face noire de la transition écologique, een lezing geeft.  

We gaan daarna om 14.00 uur naar Laon om samen met andere verenigingen te protesteren tegen de windmolenplannen in het departement Aisne.

De vereniging zal zorgen voor de lunch, daarom willen we graag vooraf het exacte aantal deelnemers weten.

We verzamelen bij de feestzaal in Plomion vanaf 08.45 uur en vertrekken om 09.15 uur. De demonstratie eindigt rond 17.00 uur.
Neem voor deze dag je lidmaatschapskaart mee plus warme kleding.

Laat ons zo snel mogelijk weten of je mee gaat. We rekenen op je aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

het team van PLATFORM THIERACHE.

Platform Thiérache is nu een vereniging!

Association Platform Thiérache

Platform Thiérache is onlangs versterkt met nieuwe actieve leden en sinds 14 oktober officiëel een vereniging! Doel van de vereniging is, kort samengevat, het beschermen van het unieke landschap, de fauna en het cultuur-historische erfgoed van de Thiérache. De vereniging strijdt ook voor bescherming van het woon-en leefgenot van alle inwoners van de Thiérache, dat onherstelbaar beschadigd en/of vernietigd zal worden door de komst van industriële windmolenparken.

Het is van groot belang dat onze vereniging zoveel mogelijk leden heeft. Want samen staan we sterker!

Ga daarom naar de pagina Lid worden en meld je nu aan!

Grote waardedaling (vakantie)huizen

In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben de eerste buitenlanders – vooral Nederlanders – zich gevestigd in de Thiérache. Zij kwamen voor de prachtige natuur, de rust en de ‘echtheid’ van het simpele Franse landleven. En dat allemaal op slechts vier uur rijden van Nederland.

Het landschap is sindsdien wel enigszins veranderd. Zo zijn de karakteristieke bocages (heggen), die de grenzen van de landbouwpercelen en weilanden markeren, door de ruilverkaveling in de jaren zeventig grotendeels verdwenen. Een volgende, ingrijpende verandering in de decennia erna was die van de intensivering van de landbouw en veeteelt, waardoor het boerenbedrijf een sterk industrieel karakter heeft gekregen.

Desondanks heeft de Thiérache deze transformaties redelijk goed doorstaan. Nu staat haar echter een derde, meer radicale verandering te wachten: windmolenparken. Zij zullen het kwetsbare landschap ongetwijfeld de genadeklap geven. Voor veel Fransen en buitenlanders die er nu permanent wonen of een vakantiehuis hebben – en volop genieten van het landschap, de stilte en de natuur – is dit een waar schrikbeeld.

Als de windmolenparken er komen op de schaal die nu is aangekondigd, zal dit zeker ingrijpende konsekwenties hebben voor de waarde en verkoopbaarheid van huizen.

Navraag bij Franse en Nederlandse makelaars die opereren in de Thiérache leert, dat de huizen – óók de maisons de vacances – in de Thiérache vergeleken met tien jaar geleden gemiddeld 30% in waarde zijn gedaald. De aanwezigheid of mogelijke komst van windmolens in de omgeving van je huis kan volgens de makelaars de waarde nog verder doen laten zakken, soms tot 40-50%. Of erger: ze onverkoopbaar maken. Nu al ontvangen wij berichten dat buitenlanders hun vakantiehuis niet verkocht krijgen. Het eerste waar potentiële kopers naar vragen is, of er windmolens in de buurt zijn of komen. Als dat zo is, haken velen meteen al af. Voor wie nú of binnen enkele jaren zijn / haar huis wil of moet verkopen, is dat slecht nieuws.

Windmolens ook funest voor toerisme

Door de recente opkomst van fenomenen als Airbnb en Homeaway hebben Nederlanders en Fransen ook ontdekt dat het tijdelijk verhuren van hun (vakantie)huis een makkelijke en welkome aanvulling is op hun inkomen. Ook zijn er buitenlanders in de Thiérache die vakantiecursussen organiseren, soms in combinatie met verhuur van hun vakantiehuis. Als dat midden in een windmolenpark komt te liggen, zullen gasten wegblijven.

Maar ook voor de gîtes en chambres d’hôte is er aanzienlijke economische schade te verwachten. Het is heel goed voorstelbaar dat de Thiérache met de komst van de windmolens haar aantrekkelijkheid voor toeristen voorgoed verliest. En dat uiteindelijk ook de buitenlandse huiseigenaren de streek zullen verlaten – zonder dat er nieuwe voor in de plaats komen …

Exceptionele bouwoverlast

De komst van een windmolenpark betekent ook dat er in en rondom de betreffende dorpen 1 à 2 jaar lang zware bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Om een idee te krijgen van wat er nodig is om één windturbine van 180 meter hoog neer te zetten, citeren wij uit het RES-dossier Grand Cerisier (Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy):

– 55 vrachtwagens beton voor de fundering;
– 2 vrachtwagentransporten + 1 exceptioneel transport voor de bekisting;
– 60 vrachtwagentransporten voor het platform;
– 4 vrachtwagentransporten voor de kabels;
– 3 exceptionele transporten voor de leveringsstructuur;
– 1 exceptioneel transport voor de kraan;
– 10 exceptionele transporten van twee voertuigen voor de turbine;
– 10 tot 40 afzonderlijke exceptionele transporten voor de mastsecties;
– 2 exceptionele transporten voor hoofd-en hulpkranen;
– 15 vrachtwagentransporten voor giek en gereedschappen.

Er moeten ook extra toegangswegen naar de turbines worden aangelegd. Voor iedere 100 meter weg zijn 15 vrachtwagentransporten nodig.

Tot de windmolens er staan, veranderen de getroffen en omliggende dorpjes dus gedurende 1 à 2 jaar in complete bouwputten met intensief en exceptioneel bouwverkeer. Het is een directe aanslag op ieders wooncomfort. En voor sommigen waarschijnlijk ook op hun portemonnee, want je huis of gîte is dan niet of moeilijk verhuurbaar.