Informeren & protesteren

Beste allemaal, huizenbezitters in de Thiérache en vrienden/bewoners van de Thiérache,

Wellicht heb ik al eerder contact met jullie gehad i.v.m. een kunstproject t.b.v. de restauratie van het kerkje van Jeantes, of hebben we elkaar ontmoet tijdens de expositie in La Sablonnière vorig jaar of bij een andere gelegenheid, maar misschien bereikt dit bericht je ook via via.

Ed en ik zijn sinds bijna 3 jaar eigenaar van een klein huisje met prachtig uitzicht in La Sablonnière. Als landschapsschilder was ik al langere tijd op zoek naar een tweede werkplek en naast reisafstand, rust en ruimte, was het vooral het prachtige coulissen landschap van de Thiérache dat de doorslag heeft gegeven.  Maar…. dat landschap dreigt nu te worden ontsierd door windmolens oftewel éoliens.

Wij waren in de, misschien naïeve, veronderstelling dat de windmolens beperkt zouden blijven tot de randen van de Thiérache ( Montcornet, Marle, Ardennen). Vanaf verschillende plekken zijn deze al duidelijk zichtbaar en vooral de rode knipperlichten ’s avonds, zie je op grote afstand.

Misschien dat jullie al op de hoogte zijn, maar voor ons was het een verrassing dat er ook concrete plannen zijn om verspreid over het gehele gebied in verschillende dorpen windmolens te gaan plaatsen.  Daarom togen wij vrijdag jl. naar de Mairie van Jeantes om de burgemeester om informatie te vragen. Dit is wat wij begrepen hebben :

  • Om aan de Europese afspraken te voldoen, zijn er in “Hauts-de-France” 2400 windmolens gepland.
  • 4 energiemaatschappijen , waaronder een Canadese, werken samen en oefenen grote druk uit op de verschillende dorpen in de Thiérache. Er wordt veel geld geboden voor onderzoek, gebruik van wegen etc. Ook is er al contact gelegd met eigenaren van grond ( boeren).
  • Een gemeente moet toestemming geven voor onderzoek. Jeantes heeft dat geweigerd. Zij zien af van het geboden geld en geven geen toestemming  voor leidingen over hun grondgebied, transport van materieel etc. Dat houdt in dat er op grondgebied van Jeantes géen windmolens worden geplaatst.
  • Als gemeentes wel toestemming geven tot onderzoek, bepalen vervolgens de energiemaatschappijen of, waar en hoeveel windmolens er worden geplaatst. Volgens de burgemeester is het dan nog slechts papierwerk en zet de provincie haar handtekening. Voor zover wij hebben begrepen staan bewoners dan buiten spel. De eerdere schema’s zijn losgelaten; energiemaatschappijen plaatsen de windmolens op plekken met de minste weerstand.
  • Naast Jeantes, heeft ook Bancigny medewerking geweigerd. Volgens de burgemeester zijn Coingt en Landouzy- la- ville vóor éoliens, evenals Nampcelles -la -cour. Dagny Lambercy twijfelt nog.

Mogelijke gevolgen:

  • Een aantasting van het landschap zoals we dat nu kennen. Ook al zie je de molens misschien niet direct vanuit je huis of tuin; je wordt er hoe dan ook mee geconfronteerd. Juist die prachtige ongeschonden vergezichten zullen onherstelbaar worden aangetast.
  • Het is nu al gebleken dat de mogelijke komst van windmolens een direct gevolg heeft bij evt. verkoop van je huis; potentiele kopers trekken zich terug  n.a.v. bovenstaande.
  • De komst van en zelfs al de dreiging dat ze er wellicht gaan komen, heeft waardevermindering van onze huizen tot gevolg.
  • Daarnaast zijn er tal van gevolgen m.b.t. gezondheid, lawaaioverlast,  slecht voor vogels etc., te vinden op diverse sites.

Wat te doen?

Natuurlijk zijn wij niet tegen groene energie; we vinden het echter jammer dat men investeert is een al achterhaalde techniek; zonne-energie zou een veel betere optie zijn. Als er dan al windmolens moeten komen, dan is het jammer dat het lijkt te ontbreken aan een totaalvisie voor het gebied waarin ook de cultuurhistorische waarde van zowel landschap als bebouwing wordt onderkend. De energiemaatschappijen bepalen en zetten de individuele dorpen onder druk. Niemand lijkt zich te bekommeren om het totaalplaatje en om de verstrekkende gevolgen voor de Thiérache. Het gaat alleen om geld ( waar slechts weinigen van zullen profiteren).

Het zou goed zijn als de Thiérache een beschermde status zou krijgen ( Parc Regional )aangezien het ook al een bijzonder gebied is vanwege de vele gefortificeerde kerkjes. Ik ga het  bureau voor toerisme in de Thiérache ook aanschrijven. https://www.facebook.com/TourismeThierache

Het ontbreekt aan informatie, of misschien ligt het deels ook aan ons dat we niet op de hoogte zijn. Als er niemand op de hoogte is, zijn er ook weinig vragen/ is er weinig weerstand. Wij zouden jullie dan ook willen oproepen om in je eigen gemeente ook naar de Mairie te gaan en je te laten voorlichten. We denken dat het goed is als gemeentebesturen weten dat bewoners kritisch zijn, de zaken volgen en wellicht ook tegenstand zullen bieden!

Misschien is het indienen van planschade vanwege waardevermindering van onze huizen ook een drukmiddel op voorhand. ( weet niet of dit bestaat in Frankrijk). Dit betreft natuurlijk ook Franse huiseigenaren.

Elkaar informeren lijkt ons op dit moment erg belangrijk. Misschien zijn er mensen die meer ingevoerd zijn in deze problematiek?  Wellicht zouden we ons kunnen aansluiten bij Franse tegenstanders; want die zijn er. We hebben ontdekt dat er al een platform is m.b.t. de éoliens: https://platformthierache.com/  Hierop is veel informatie te vinden. Wij gaan ons vandaag aanmelden!

Reacties, informatie en ideeën zijn welkom; ook als je vóor windmolens bent.

Rest mij nog te vermelden dat ik zelf geen actiegroep ga oprichten; ik ben naar de Thiérache gekomen om rustig te kunnen werken/schilderen. Wél vinden wij het belangrijk om deze informatie met jullie te delen. Verspreiden mag!

Jeantes heeft al een standpunt ingenomen ( weigering windmolens) en in die zin kunnen en hoeven we daar op dit moment  geen actie op te ondernemen. Wellicht kunnen jullie dat in jullie dorpen nog wel!

Er is kennelijk een kaart met daarop de mogelijke plaatsen waar evt. windmolens geplaatst kunnen worden. Zodra die in ons bezit is zullen wij deze doorsturen.

Fijne zomerweken in de Thiérache en hartelijke groeten,

Ed Vullings en Ellen Geerts

La Sablonnière 2, Jeantes

info@ellengeerts.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.