Verslag van bijeenkomst op zaterdag 24 februari j.l.

Ruim twee weken geleden vond er in Dagny-Lambercy een bijeenkomst plaats over het windmolenproject Grand Cerisier. Tot onze grote verrassing was er een zeer grote opkomst van meer dan vijfentwintig deelnemers, waaronder voorzitters van diverse actiegroepen die zich in de Thiérache tegen de windmolens keren.


De vergadering begint met een kennismakingsrondje, waarbij iedere deelnemer zich kort introduceert en iets vertelt over zijn of haar locale situatie. 
 
Een van de deelnemers die in de buurt van Vervins woont, vertelt dat zij in enkele jaren tijd nu overal waar zij kijkt rondom haar huis windmolens ziet.

Alle aanwezigen constateren dat het merendeel van de bewoners in de Thiérache tegen de komst van windmolens is. Tegelijkertijd is het erg lastig om die bewoners te bereiken en vervolgens te bewegen tot actie. Van diverse kanten wordt daarom veel waardering uitgesproken voor onze uitgebreide circulaire-actie, zowel wat betreft de boodschap als wat betreft de vormgeving.

In Frankrijk wordt op dit moment massaal ingezet op windenergie. Deze ontwikkeling kan mede plaatsvinden door hiaten in de Franse en Europese wetgeving die burgers beschermt tegen de krachtige lobby van windmolenprojectontwikkelaars. Omdat deze wildgroei in de toekomst aan banden zal / kan worden gelegd, worden er nu zoveel mogelijk turbines geplaatst. Er zijn voor bewoners nauwelijks of geen mogelijkheden om op politiek niveau invloed uit te oefenen op het plaatsingsbeleid. Alles wordt van bovenaf geregeld en gestuurd. De prefecten zijn door de Franse regering aangesteld om de orders van Parijs uit te voeren. Een van de aanwezigen merkt op dat er op 31 maart a.s. een grote manifestatie in Péronne (in het departement Somme) zal plaatsvinden tegen het windmolenbeleid. Frankrijk telt op dit moment maar liefst 1.300 ‘associations’ die zich tegen de windmolens verzetten. Eigenlijk zou er door die verenigingen gezamenlijk een goede advocaat in de arm moeten worden genomen, die op hoog niveau gaat procederen tegen de Franse staat.

Een van de weinige politieke drukmiddelen van inwoners is de openbare enquete – ook al ervaart iedereen in de vergadering het als een democratische schijnvertoning, georganiseerd door de prefect cq. de staat. Toch kunnen tegenstemmen gewicht in de schaal leggen. Men wijst er daarom op dat zoveel mogelijk inwoners gaan deelnemen aan de openbare enquete en zo hun tegenstem laten horen. Mogelijk zou dit kunnen door actief handtekeningen (schriftelijk) te verzamelen, omdat veel mensen niet de moeite zullen nemen naar de Mairie te gaan.

Volgens een van de aanwezigen kan aantasting van het woon-en leefgenot door horizon-en lichtvervuiling een van de doorslaggevende argumenten zijn bij de enquete – of, indien nodig, in een juridische procedure – om plaatsing te vertragen of te verhinderen. Dit geldt met name voor bewoners die vanuit hun huis de molens kunnen zien. Het is daarom belangrijk om van de locaties een overtuigende fotomontage met windmolens te laten maken (op basis van exaxte GPS-locaties). 

Na een korte pauze spitst de discussie zich toe op de vraag wat de bewoners van Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy nog meer kunnen doen om de plaatsing van windmolens te verhinderen. De vergadering wordt gevraagd te reageren op een aantal ideeën en actievoorstellen.

Publiciteit via de pers. De aanwezigen beamen allen dat dit een goede manier is om aandacht te vragen voor onze zaak. Er ligt een verzoek van l’Union voor een interview. Ook wordt aangeraden om contact op te nemen met de krant La Thièrache, deze wordt meer en beter gelezen.

Ludieke acties. Ons plan om dicht in de buurt van de geplande locaties heliumballonnen aan 180 meter lange lijnen op te laten, wordt met grote instemming begroet. Dit zou bij voorkeur in combinatie met een kranteninterview dienen plaats te vinden.

Onderzoek naar de biodiversiteit. Het is volgens de aanwezigen zeker de moeite waard om onderzoek te doen naar kwetsbare / zeldzame vogel- en vleermuissoorten op de bewuste locaties.

Association of collectif? Over deze vraag ontstaat een levendige discussie in de vergadering. Een association (vereniging) moet volgens sommigen minimaal drie jaar bestaan voordat ze actief kan procederen, maar dit wordt door een van de toehoorders tegengesproken. Een collectief (groep) kent geen juridische voorwaarden, ze kan met onmiddellijke ingang worden opgericht en kan indien nodig via een groepsactie ook juridisch procederenSinds kort kent de Franse rechter aan een groepsactie (‘Action de Groupe’ of ‘Recours Collectif’) een grotere status toe dan voorheen het geval was. 

Er wordt aangeraden om eens te controleren of er bij de verzekering van je huis in Frankrijk rechtsbijstand inbegrepen is. Daar kun je eventueel een beroep op doen om de juridische kosten te dekken in het geval je gaat procederen.
 

Mochten wij ons als collectief organiseren, dan kunnen wij ons aansluiten bij een van de verenigingen en op die manier juridisch advies en hulp inroepen.

Wij kunnen al met al terugzien op een uiterst vruchtbare vergadering en zijn alle aanwezigen zeer erkentelijk voor hun komst en constructieve bijdrage aan de discussie!

3 gedachtes over “Verslag van bijeenkomst op zaterdag 24 februari j.l.

  1. Ik kennelijk niet goed gelezen dat er een vergadering plaats zal vinden.
    Het spijt me erg dat ik daar niet aanwezig was. – inwoner Coingt.

    • Het was een besloten vergadering, bedoeld voor onszelf als actiegroep, om kennis en ervaring uit te wisselen met andere actiegroepen. We hopen nog een openbare bijeenkomst te organiseren voor alle bewoners.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.