Wie profiteert er van windmolenenergie en wie betaalt de rekening?

De Engelse multinational RES, die van plan is 9 windmolens te plaatsen in en rond de kleine dorpjes Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy, organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst in de Mairies van de drie dorpjes: op 18 april in Dagny-Lambercy, op 23 mei in Nampcelles-la-Cour en op 13 juni in Coingt. Daar schetst zij ongetwijfeld een zonnig beeld van het project – de rekening wordt immers ergens anders neergelegd.

Windenergie is zonder subsidies verre van rendabel, en daarom wordt het grootste deel van de kosten met belastinggeld gefinancierd. Het nationale nutsbedrijf EDF (Électricité de France) heeft namelijk de verplichting op zich genomen om de elektriciteit af te nemen tegen 2 tot 2,5 keer de normale prijs per kilowattuur. Na de contractperiode van 15 jaar vervalt de subsidie aan de windmolenbedrijven en zijn de molens niet langer rendabel. 
 
RES is het vierde grootste particuliere windmolenconsortium dat opereert in de Franse energiemarkt. Ze maakt gedurende 15 jaar een netto winst van bijna 3 miljoen euro per windturbine.
 
De eigenaren die hun grond verhuren aan RES ontvangen per jaar een netto huuropbrengst van € 4.500 per turbine. Over 15 jaar betekent dit een bedrag van € 67.500. Er zit mogelijk nog wel een donkere keerzijde aan dit verhaal voor de grondeigenaar. Omdat RES het land waarop de turbines staan niet heeft gekocht maar huurt, blijft de ontmanteling van de windturbine (kosten ruim € 600.000) volgens de erfpachtovereenkomst altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het land waarop deze zich bevindt. [Zie meer hierover in het eerder door ons geplaatste bericht ‘Waarom huren windmolenbedrijven land in plaats van het te kopen’ van 20 januari j.l.]
 
En de inwoners van Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy?
De drie gemeentes ontvangen van RES een jaarlijkse vergoeding van € 40.000, een bedrag dat naar rato van het aantal windmolens zal worden verdeeld. Daarnaast subsidiëert RES de drie betrokken Communeauté’s, wat per gemeente jaarlijks neerkomt op ca. € 5.000 (globale schatting). Omgerekend naar het totaal aantal inwoners van de drie gemeentes (ca. 350) betekent dit jaarlijks een RES-vergoeding van in totaal ca. € 150 per inwoner. Vergeleken met de enorme winst die RES maakt, is dit natuurlijk een fooi. Vooral als je bedenkt dat de turbines met geld van de Franse belastingbetaler worden gefinancierd.
 

De werkelijke prijs van de rekening die de inwoners moeten betalen is natuurlijk de geluidshinder, de horizon-en lichtvervuiling, gezondheidsklachten en waardevermindering van hun huizen.

Vergeet niet de petitie te delen in je netwerk, we hebben nog veel meer handtekeningen nodig !

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.