Laatste nieuws over drie windmolenprojecten

Graag brengen we je via deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de dreigende plaatsing van windmolens in de Thiérache. We hebben informatie over drie projecten: Vallée du Ton (Martigny, Leuze, Any-Martin-Rieux-Rieux), Grand Cerisier (Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy) en Chemin du Chêne (Harcigny).

VALLÉE DU TON
Martigny, Leuze, Any-Martin-Rieux

Van 18 april t/m 18 mei 2019 wordt er in Martigny, Any-Martin-Rieux en Leuze een publieke enquete gehouden over de voorziene plaatsing van 14 windmolens (tiphoogte 150 meter) en 4 verdeelstations. Inwoners kunnen in deze enquete hun mening geven over dit park, dat is gepland langs de N1043 (zie kaartje hieronder).

De projectontwikkelaar, Trois Rivières, heeft eerder al geprobeerd in de buurt van het aangrenzende Saint-Michel een windmolenpark te realiseren. Dat project is in 2015 door de prefect afgewezen, vanwege de aanwezigheid van een nabijgelegen broedkolonie zwarte ooievaars. Ook voor dit nieuwe project is de zwarte ooievaar een punt van zorg. In de tekst van de enquete wordt aangetekend, dat de projectontwikkelaar tot nu toe nog niet overtuigend heeft kunnen aantonen dat er geen nadelige gevolgen zullen zijn voor de ernstig bedreigde zwarte ooievaar en zijn leefgebied; anders moet het project worden “herzien” (= aangepast of afgeblazen?). We zijn benieuwd hoe dit afloopt. Opmerkelijk is dat er lopende dit onderzoek toch al een publieke enquete plaatsvindt.

Verder meldt de enquetetekst dat uit het akoestisch onderzoek is gebleken, dat de turbines ‘s nachts niet mogen draaien omdat anders de wettelijke geluidsnormen zullen worden overschreden. Als het plan doorgaat, zal de meest nabij gelegen woning zich op 515 meter van een windturbine bevinden!

Graag komen wij in contact met inwoners uit Martigny, Leuze en/of Any-Martin-Rieux, die dit project kritisch volgen.

GRAND CERISIER
Coingt, Nampcelles-la-Cour,
Dagny-Lambercy

Het onderzoek rond de voorziene plaatsing van 9 windmolens van het project Grand Cerisier is al in 2018 door de Engelse projectontwikkelaar RES afgerond en gepubliceerd. Sindsdien is het wachten op de laatste fase, de publieke enquete. Volgens RES zal deze nu ergens tussen juni en september van dit jaar gaan plaatsvinden. We hebben echter nog geen officiële aankondiging gezien.

Eind 2017 heeft Platform Thiérache een brochure verspreidt om de inwoners te informeren over de negatieve gevolgen van de mogelijke plaatsing. Als voorbereiding op de publieke enquete hebben we nu een tweede brochure samengesteld. We wachten met verspreiding van de brochures tot bekend is wanneer de enquete precies gaat plaatsvinden. Zodra dat duidelijk is, zullen we die kort daaraan voorafgaand verspreiden. 

In de brochure gaan we dieper in op de achtergrond van het zeer profijtelijke verdienmodel van de projectontwikkelaar, de grote risico’s die grond- eigenaren lopen wanneer ze hun grond verhuren aan RES en de prijs die de inwoners gaan betalen: horizon-en lichtvervuiling, geluidshinder, gezondheidsklachten en waardevermindering van huizen.

Ook leggen we uit, dat na 15 à 20 jaar de windmolens door het wegvallen van subsidie niet langer rendabel zullen zijn en stilgelegd worden. Volgens de contracten die we hebben kunnen inzien, is niet RES maar zijn de grond- eigenaren eindverantwoordelijk voor de – peperdure – ontmanteling van de kolossale turbines. De grondeigenaren hebben hier natuurlijk geen financiële buffer voor. Het is dus zeer aannemelijk dat de inwoners van de Thiérache en/of hun kinderen daarna nog tot in lengte van jaren moeten aankijken tegen een verlaten, niet meer functionerend windmolenpark.

Fotomontage JEANTES – D747 – Route de COINGT

Omdat we vermoeden dat (te) weinig Franse en Nederlandse inwoners de moeite zullen nemen naar de Mairie te gaan om daar hun mening te geven, willen we bij de brochure een petitie doen, die men kan tekenen en per post of per email aan ons kan retourneren. 

CHEMIN DU CHÊNE
Harcigny

Veel inwoners hebben inmiddels de mast kunnen waarnemen die begin van dit jaar in de buurt van Harcigny is geplaatst voor het doen van windmetingen. Tegelijkertijd viel bij inwoners van Plomion, Harcigny en omgeving een flyer op de mat over een nieuw windmolenproject in de Thiérache, met de poëtische naam Chemin du Chêne. Het onderzoek richt zich op een gebied ten noorden van Harcigny en Plomion (in de kaart hieronder rood gemarkeerd).

Ditmaal is het geen Engelse of Franse maar een Deense projectontwikkelaar, Global Wind Power, die een haalbaarheidsonderzoek gaat verrichten. Ze hebben daarvoor toestemming gevraagd en gekregen van de burgemeester van Harcigny. Want zoals we inmiddels weten, kunnen projectontwikkelaars zonder gemeentelijke toestemming geen onderzoek doen.

Graag komen wij in contact met inwoners uit Plomion, Harcigny en omgeving, die dit project kritisch gaan volgen.

Schrijf je in voor ons blog en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.