Prefect weigert vergunning voor windmolenpark Any-Martin-Rieux – Leuze – Martigny!

Goed nieuws: op 30 augustus van dit jaar heeft de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury, de projectaanvraag van CE Trois Rivières voor plaatsing van 8 windmolens op het grondgebied van de gemeenten Any-Martin-Rieux, Leuze en Martigny afgewezen!

Tien omliggende gemeenten – Fligny, Buire, Auge, Leuze, La Neuville-aux-Joutes, Signy-le-Petit, Saint-Michel, Eparcy, Watigny en Any-Martin-Rieux – waren tegen de komst van het windmolenpark. De gemeenteraad van Martigny heeft zich onthouden van advies en die van Bossus was als enige voor plaatsing.

Een belangrijk deel van de argumentatie om geen vergunning af te geven, is terug te voeren op de nabijheid van natuurgebieden en de aanwezigheid van bedreigde diersoorten waaronder zwarte ooievaars. De projectontwikkelaar had de aanvraag om die reden in tweede instantie al teruggebracht van 14 naar 8 turbines. Deze vermindering heeft dus niet mogen baten. 

Zwarte ooievaar (foto: Jean-Loup Ridou)

Deze uitspraak van de prefect geeft ons nieuwe hoop m.b.t. andere projectaanvragen die nu lopen in de Thiérache. Immers: ook in andere delen van de Thiérache wordt de zwarte ooievaar steeds veelvuldiger gesignaleerd. Zo ontvingen wij onlangs nog een melding van een van onze leden, die op 11 augustus een zwarte ooievaar heeft gespot bij La Sablonnière (Jeantes).

Vakantiehuizen in de Thiérache

We hebben al eerder in onze circulaires en berichten op deze website de aandacht gevestigd op de aanwezigheid in de Thiérache van veel Nederlanders en Belgen, die er een vakantiehuis hebben of er zelfs permanent wonen.

De komst van grote windmolenparken zal grote nadelige economische effecten hebben, niet alleen voor de buitenlanders zelf maar ook voor de streek en haar inwoners. We noemen er een aantal:

• waardedaling van woningen – met tientallen procenten bovenop de algemene 30% waardedaling die de huizen de afgelopen tien jaar al hebben ondergaan;
• woningen staan langer te koop / risico van leegstand en zelfs onverkoopbaarheid;
• verminderde aantrekkelijkheid van de regio voor buitenlanders die een tweede huis zoeken of hier willen verblijven;
• afname van bestedingen;
• afname van belastinginkomsten (tax foncière; tax d’habitation; toeristenbelasting e.d.);
• daling van het aantal bezoekers aan de streek / afname toeristische overnachtingen en verblijfsrecreatie (hotel; airbnb; camping e.d.);
•  verlies van banen.

Platform Thiérache wil de aandacht vestigen op de negatieve economische impact van windmolenparken op in de Thiérache woonachtige buitenlanders. 

De vereniging heeft daarom aan haar Nederlandse en Belgische leden gevraagd om een persoonlijk verhaal te schrijven: wat bracht hen naar de Thiérache, waarom hebben ze er een (vakantie)huis gekocht, wat betekent de streek voor hen en welke bedreiging vormen de windmolens voor hun persoonlijke leef-en woongenot en financiële situatie. Een tiental leden heeft op dit verzoek gereageerd. Wat we met deze verhalen doen, lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Lees hier alvast twee verhalen:

Nu is het beslissende moment

De afgelopen jaren viel er in de regio Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais en Picardie) een enorme toename te zien van windmolenparken – of plannen daarvoor. Dat is niet verwonderlijk als we bedenken dat Hauts-de-France een van de zeven regio’s is waar volgens de Franse regering versneld en op grote schaal windenergie moet worden gewonnen. 

Als de projecten Grand Cerisier van RES, Fache van Ventelys en Chemin du Chene van Global Wind Power doorgang vinden, praten we – in een gebied van slechts 30 km2 – over een enorm industriëel windmolenpark van 49 turbines van de zwaarste categorie (180-200 meter hoog!). Wanneer dit park er komt, dreigt er nog een ander gevaar. Bij veel van dit soort projecten vraagt de projectontwikkelaar namelijk om het project in een later stadium te kunnen ‘verdichten’. Dit betekent dat, zodra een project is geaccepteerd en gebouwd, windturbines aan het bestaande park kunnen worden toegevoegd – zonder dat er een nieuw openbaar onderzoeksproces hoeft te worden gestart. Iets dergelijks is gebeurd bij Montcornet waar nu inmiddels bijna 300 turbines staan.

Het maatschappelijk verzet tegen de massale implementatie  van windmolenparken in de regio wordt steeds luider. Ook het bestuur van de regio Hauts-de-France is tegen nieuwe plaatsingen. In een persbericht eerder dit jaar legt zij uit dat Hauts-de-France maar liefst een kwart van alle Franse windmolenenergie voor haar rekening neemt. Hauts-de-France is daarom voorstander van een evenwichtiger verdeling, zodat niet nòg meer windmolenparken op haar grondgebied worden geplaatst.

Gefortifiëerde kerk van Plomion

Eeuwen geleden was de Thiérache letterlijk het strijdveld van rondtrekkende legers en plunderende soldatenbendes. De gefortifiëerde kerken zijn de nog altijd zichtbare landmarks van deze donkere tijden. Tegenwoordig vormen zij samen een kostbaar cultureel erfgoed, dat verscholen ligt in het schilderachtig mooie landschap van de Vallée de la Brune, met haar unieke flora en fauna, waaronder kraanvogels, zilverreigers en de zeldzame en bedreigde zwarte ooievaars.

Projectontwikkelaars, gefaciliteerd door de Franse regering en gefinancierd door grote internationale investeringsmaatschappijen, staan op het punt dit kwetsbare landschap op een brute manier te overmeesteren. Onder het mom van een duurzame energietransitie worden de inwoners eenvoudig buitenspel gezet en dreigt de Thiérache voor lange tijd te veranderen in een nieuw slagveld, ditmaal niet gemarkeerd door kerken maar door industriële windmolens van een buitengewone schaal.

We zijn dus op een cruciaal moment in de geschiedenis van de Thiérache aanbeland. 

Brandbrief aan de prefect

Om de verdere plaatsing van windmolens in de Thiérache te verhinderen, heeft de vereniging Platform Thiérache, in samenwerking met het collectief Agir Pour La Thiérache, begin juli van dit jaar een brandbrief gestuurd naar de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury.

In deze brief wordt met veel steekhoudende argumenten uiteengezet dat het unieke landschap en het culturele erfgoed van de Thiérache niet opgeofferd mogen worden aan industriële windmolenparken. Ook wordt duidelijk gemaakt dat veel inwoners (w.o. buitenlandse bezitters van vakantiehuizen) zich fel tegen de mogelijke plaatsing keren en zich niet of nauwelijks gehoord en gekend voelen in het politieke besluitvormingsproces. 

De vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache vragen in de brief aan de prefect om mee te werken aan exclusieve bescherming van de Thiérache, o.a. door geen vergunningen voor windmolenparken te verstrekken. Zij vragen de prefect om een onderhoud hierover.

Lees hier de hele brief:

Op donderdag 29 oktober a.s. vindt er in Vervins een onderhoud plaats met de sous-prefect van het departement, mevrouw Sonia Hasni. In dit onderhoud zullen de vereniging en het collectief hun standpunt nader toelichten en zal de Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache overhandigen aan de sous-prefect. We brengen uiteraard tezijnertijd verslag uit van het gesprek met mevr. Hasni.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.