Openbare enquête over project ‘Chemin du Chêne’

Op 23 november j.l. is de openbare enquête van het windmolenproject Chemin du Chêne officieel aangekondigd! De enquête vindt plaats van 19 december 2022 t/m 19 januari 2023. Het gaat hier om de voorgenomen installatie van een windmolenpark, bestaande uit 6 windturbines, elk met een vermogen van 5,7 MW en 180 m hoog, plus 3 leveringsstations in de gemeente Harcigny.

De volledige dossiers zijn toegankelijk op de website van de prefectuur van het departement Aisne. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de milieueffectrapportage van de MRAe (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) en het antwoord daarop van de projectontwikkelaar, TotalEnergies. Opnieuw is de milieu-autoriteit bijzonder kritisch over de negatieve impact van een windmolenproject als dit op het cultureel erfgoed van de Thiérache. Ook ziet zij serieuze bedreigingen in verband met de aanwezigheid van beschermde diersoorten als de rode wouw en zwarte ooievaar.

Platform Thiérache gaat in het kader van deze enquete inwoners en bestuurders informeren en mobiliseren. Alle steun voor deze acties van onze leden is welkom.

Neem deel aan de enquete!

Het is belangrijk om deel te nemen aan het openbaar onderzoek en onze oppositie tegen dit project te tonen. De vereniging zal een brief schrijven aan de onderzoekscommissaris en de prefect van het departement Aisne.

We gaan folders en posters verspreiden om de inwoners van naburige dorpen te mobiliseren.

We plannen waarschijnlijk een openbare bijeenkomst op 6 of 7 januari 2023 met een persconferentie. We informeren je hierover op een later moment.

In de communicatie zullen we ons concentreren op de negatieve impact van dit windmolenpark op de biodiversiteit, het cultureel erfgoed en het landschap. Ook het idee van een groene, windmolenvrije zone en de verzadiging met windmolens in ons omringende gebieden (w.o. Montcornet) zullen wij opnieuw onder de aandacht brengen.

Een van onze leden identificeerde onlangs een slaapplek met ca. 50 rode wouwen, niet ver van de geplande windmolenlocatie in Harcigny. We hebben dit gerapporteerd aan de prefectuur. De rode wouw is beschermd en bijzonder gevoelig voor verstoring.

Rode wouw (foto: Jean Loup Ridou)

De onderzoekscommissaris is de heer Jean-Marc Le Gouellec, bij sommigen van ons welbekend, die een fervent voorstander is van windenergie en fel tegenstander van kernenergie.

Met vriendelijke groeten
Jean Hugues Pointier
voorzitter Platform Thiérache

Hoe kun je deelnemen aan de enquête?

Er zijn drie manieren om je mening kenbaar te maken:

(1) door een persoonlijk onderhoud met de enquêteur in de Mairie van Harcigny, 2 Rue de Presbytère:

– op maandag 19 december 2022 van 09.00-12.00 uur
– op vrijdag 30 december 2022 van 14.00-17.00 uur
– op woensdag 4 januari 2023 van 14.00-17.00 uur
– op zaterdag 14 januari van 09.00-12.00 uur
– op donderdag 19 januari van 14.00-17.00 uur 

2) per post, door deze te sturen naar de Mairie van Harcigny, 2 Rue de Presbytère, 02140 Harcigny t.a.v. Mr. Jean-Marc Le Gouellec.

(3) on line, door een email te sturen naar dit adres: 
enquete-publique-4341@registre-dematerialise.fr

In je brief of email svp vermelden: 
Enquête publique – Parc Eolien CHEMIN DU CHENE 

Maak je verhaal zo persoonlijk mogelijk! Voor je argumentatie verwijzen we je naar het Franse gedeelte van deze website, waaruit je zinnen of passages kunt overnemen.

Let op: reacties per email worden pas vanaf 19 december 2022 geaccepteerd!
Sluitingsdatum reactie per post/email: donderdag 19 januari 2023 om 17.00 uur.

De milieueffectrapportage van het project Chemin du Chêne kun je hier lezen/downloaden:

Hieronder kun je de reactie op de MRAe-milieueffectrapportage door de projectontwikkelaar, TotalEnergies, lezen/downloaden: