Persbericht van de Vereniging Platform Thiérache  

– Plomion, 9 juli 2023

Sinds de afkondiging van de nieuwe wet voor versnelling van duurzame energie (Loi d’accélération des énergies renouvelables) van 10 maart 2023 zijn er veel maatregelen in gang gezet om onze energie versneld CO2-vrij te maken.

Voor ons zijn vooral de planningsprocedures voor de inzet van duurzame energie in de gebieden belangrijk – in het bijzonder het proces van de ontwikkeling van versnellingszones voor duurzame energie (ZAEnR).

De wet bepaalt dat lokaal gekozen functionarissen [lees: gemeentebesturen en communautés de communes] verantwoordelijk zijn voor het plannen van de inzet van duurzame energiebronnen. Zij moeten gebieden aanwijzen waar dit kan en welke duurzame energie hiervoor in aanmerking komt. De prefect zal dit territoriale overleg leiden en het Regionaal Energiecomité (CRE) zal bemiddelen tussen het regeringsverzoek en de voorstellen van de EPCI’s.

Het Regionaal Energiecomité (CRE) bestaat uit ongeveer vijftig leden, waaronder Bénédicte Costes, voorzitter van Stop éoliennes Hauts-de-France, d.i. de federatie van alle verenigingen tegen plaatsing van windmolens in de regio Hauts-de-France. De eerste bijeenkomst onder voorzitterschap van de regionale prefect vond begin juli 2023 plaats.

De wet bepaalt dat de afbakening van zones door de gemeenten moet gebeuren in overleg met de bevolking volgens methoden die zij vrij kunnen bepalen.

Zodra de zones zijn bepaald in overeenstemming met de stedenbouwkundige documenten PLU (I), ScoT, zal de uitvoering daarvan zeer snel plaatsvinden, met vereenvoudigde procedures waar geen acties meer tegen ondernomen kunnen worden.

Dit is een groot en urgent probleem voor ons allemaal. We zien ook dat projectontwikkelaars hun inspanningen ter plaatse versnellen om burgemeesters te bezoeken, omdat zij de eersten zijn die het initiatief kunnen nemen om binnen 6 maanden voorstellen te doen voor hun gemeente.

Alle burgemeesters van Hauts-de-France en de raadsleden van de Communautés de Communes (verenigingen van gemeentebesturen) hebben afgelopen week een brief ontvangen van de prefect van hun departement waarin het proces en het zeer korte tijdschema worden toegelicht. Het is daarom belangrijk dat we ons nu moeten mobiliseren in lokale debatten met inwoners en burgemeesters en raadsleden om ons standpunt naar voren te brengen en voorstellen te doen voor alternatieve vormen van duurzame energie.

Mijn voorstel is om snel een informatiebijeenkomst te organiseren van alle voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn bij de federatie Stop éoliennes Hauts-de-France, zodat iedereen de beste regelingen kan treffen in het licht van deze nieuwe bedreiging voor onze territoria.

Wij moeten ons realiseren dat de beroepsvereniging van windenergieprojectontwikkelaars een ​​verdrievoudiging van windturbines op land in 2030 voor ogen staat.

Jean-Hugues Pointier
voorzitter van de Vereniging Platform Thiérache

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.