Openbare enquete ‘Grand Cerisier’

Deze week is de openbare enquête van het windmolenproject Grand Cerisier officieel aangekondigd!

In dit project van Renewable Energy Systems (RES) gaat het om de voorgenomen plaatsing van 9 windturbines – 3 op het grondgebied van Coingt, 5 op het grondgebied van Nampcelles-la-Cour en 1 in Dagny-Lambercy – met een hoogte van 180 meter. Ter indicatie: de meetmast die nog steeds bij Nampcelles-la-Cour staat, is ‘slechts’ 120 meter hoog.

De enquete is vooral belangrijk voor inwoners van gemeenten in de buurt van het geplande windmolenproject: Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Harcigny, Plomion, Bancigny, Jeantes, Saint-Clément, Besmont, Iviers, Vigneux-Hocquet, Cuiry-lès-Iviers, Dohis, Hary, Burelles, Renneval, Morgny-en-Thiérache, Thenailles of Braye-en-Thiérache. Iedereen die dit wil, kan deelnemen aan deze openbare enquête, je hoeft dus niet per sé in een van bovengenoemde gemeenten te wonen.

De enquête vindt plaats van 15 maart t/m 16 april 2021.

Neem deel aan de openbare enquête!

Het geven van je mening over het project Grand Cerisier kost misschien 10 minuten van je tijd maar kan van doorslaggevend belang zijn voor een windmolenvrije Thiérache op de lange termijn. Attendeer ook andere inwoners in je omgeving op de enquete, elke stem telt!

We zijn nog in afwachting van de openbare enquete rond twee andere windmolenprojecten, Fache van projectontwikkelaar Ventelys – met 34 turbines in Vigneux-Hocquet, Renneval, Vincy-Reuil-et-Magny, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy – en Chemin du Chene van Global Windpower met 6 windturbines in Harcigny.

Association Platform Thiérache heeft via een petitie tot op heden 1.165 steunbetuigingen tegen de komst van deze drie projecten ontvangen en deze op 2 december 2020 overhandigd aan de sous-préfète van het departement Aisne, mevrouw Sonia Hasni.

Hoe kun je deelnemen?

Er zijn drie manieren om je mening kenbaar te maken:

(1) door een persoonlijk onderhoud met de enquêteur in de Mairie van een van de volgende gemeenten:

• Nampcelles-la-Cour – op maandag 15 maart van 09.00-12.00 uur
• Coingt – op woensdag 24 maart van 14.00-17.00 uur
• Plomion – op zaterdag 27 maart van 09.00-12.00 uur
• Jeantes – op dinsdag 30 maart van 09.00-12.00 uur
• Dagny-Lambercy – op donderdag 8 april van 14.00-17.00 uur
• Nampcelles-la-Cour – op vrijdag 16 april van 14.00-17.00 uur

(2) per post, door deze te sturen naar de Mairie van Nampcelles-la-Cour, Rue Val-Saint-Pierre, 02140 Nampcelles-la-Cour

(3) on line, door een email te sturen naar dit adres:
ddt-participation-public-icpe@aisne.gouv.fr

In je brief of email svp vermelden:
Enquête publique – Observations – Parc Eolien GRAND CERISIER – C.E.P.E. GRAND CERISIER.

Let op: reacties per email worden pas vanaf 15 maart (t/m 16 april) geaccepteerd!

Het complete dossier van RES over Grand Cerisier is te downloaden via deze link

De milieueffectrapportage van Grand Cerisier kun je hier downloaden:

Prefect: ‘Meer terughoudendheid bij windturbineprojecten’

De prefect van het departement Aisne, Ziad Khoury, kondigde een jaar geleden al in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat het tijd is voor “meer terughoudendheid ten aanzien van windturbineprojecten, met name met betrekking tot landschaps- en erfgoedcriteria, ten behoeve van andere vormen van energietransitie zoals die via zonnepanelen, biogas of zonneboilers.”

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij dat de prefect inmiddels de daad bij het woord voegde door het project bij Any-Martin-Rieux, Leuze en Martigny af te wijzen. Op 25 november 2020 is ook het windmolenproject van het bedrijf Enertag in de buurt van Dorengt door de prefect afgewezen.

Onlangs heeft hij de daad bij het woord gevoegd. In onze vorige nieuwsbrief we al over de afwijzing van het project bij Any Martin Rieux, Leuze en Martigny. Ondertussen is ook een project in de buurt van Dorengt afgewezen.
Op woensdag 2 december hadden de vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache een ontmoeting met mevrouw Sonia Hasni. De voorzitter van onze vereniging, de heer Yann Le Goff, overhandigde allereerst de 1.163 petities tegen de plaatsing van windmolens in de Thiérache. Vervolgens overhandigde Mart. Warmerdam als Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache aan de sous-prefect. In deze brieven uiten zij hun zorgen over de mogelijke komst van windmolens in de Thiérache. Mevrouw Hasni begrijpt de grote ongerustheid en waardeert de betrokkenheid van de buitenlandse huizenbezitters bij de toekomst van de Thiérach

Verslag van gesprek met de sous-préfète, Mme Sonia Hasni

Op woensdag 2 december van het vorige jaar hadden de vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache een ontmoeting met mevrouw Sonia Hasni. De voorzitter van onze vereniging, de heer Yann Le Goff, overhandigde allereerst de 1.163 petities tegen de plaatsing van windmolens in de Thiérache. Vervolgens overhandigde Mart. Warmerdam als Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache aan de sous-prefect. In deze brieven uiten zij hun zorgen over de mogelijke komst van windmolens in de Thiérache. Mevrouw Hasni begrijpt de grote ongerustheid en waardeert de betrokkenheid van de buitenlandse huizenbezitters bij de toekomst van de Thiérache.

“Om de planeet te redden, vermoordt de windindustrie ons platteland”. Met dit statement opende Jean-Hugues Pointier, voorzitter van het collectief Agir Pour La Thiérache, vervolgens een vurig pleidooi om de Thiérache tot beschermd gebied te verklaren.

“Plaatsing van meer dan vijftig windturbines rond Plomion zal uiteindelijk de euthanasie van een uniek gebied betekenen, met als gevolg het economisch en sociaal verval van de dorpen en vernietiging van het woon-en leefgenot van haar inwoners. We stellen voor, in de geest van het ‘Handvest voor het landschap van de Thiérache’ (Charte Paysagère du Pays de Thiérache), om een ​​beschermingszone, een natuurpark, in de Thiérache te creëren, dat zich keert tegen alle industriële installaties die het milieu en het landschap beïnvloeden.

Het Regionaal Natuurpark Avesnois (PNR) zoekt uitbreiding naar de Thiérache. Deze uitbreiding kan worden opgenomen in de herziening van het bestaande handvest in 2021.

Omdat dit project territoriale, ecologische en economische belangen zal dienen, lijken de administratieve autoriteiten van de prefectuur en subprefectuur zich aan te sluiten bij dit project in het kader van het ‘Sambre-Avesnois-Thiérache Pact’.

Als we welwillend naar onze gesprekspartners hebben geluisterd, is het aan ons om de gekozen vertegenwoordigers van de Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) van de Thiérache ervan te overtuigen om dit project, dat meer dan tien jaar geleden is gestart, vooruit te helpen.

Om het succes ervan niet in gevaar te brengen, vragen we de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury, om een ​​moratorium op de plaatsing van windmolens in dit gebied en in gesprek te gaan met de belanghebbenden in dit dossier – de gekozen functionarissen en verenigingen van inwoners – die hopen dat deze keer de regio Hauts-de-France zich bij dit geweldige project zal aansluiten.

Grand Cerisier stopgezet?

Onlangs heeft de burgemeester van Coingt – een van de gemeenten waar Renewable Energy Systems windmolens wil plaatsen – de inwoners op de hoogte gebracht “van de weigering van de regionale prefect om de installatie van windturbines in de Thiérache toe te staan. Gezien de juridische acties van de windturbinebedrijven, moet de definitieve beslissing nog worden afgewacht”. 

Blijkens bovenstaande mededeling zal het project Grand Cerisier – met 3 geplande windmolens in Coingt, 5 in Nampcelles-la-Cour en 1 in Dagny-Lambercy – dus door de prefect worden stopgezet.

Omdat wij hierover (nog) geen officieel besluit hebben kunnen achterhalen, hebben wij na de bespreking met mevr. Hasni nog enkele concrete vragen naar aanleiding van deze mededeling in een e-mail aan haar voorgelegd:

• Kunt u ons vertellen wat de exacte reikwijdte van dit bericht is? 
• Betekent dit dat er in Thiérache geen enkel windparkproject meer wordt uitgevoerd? 
• En als dit waar is, geldt dit moratorium dan voor de duur van de regering van de huidige prefect, de heer Ziad Khoury? 
• En kan een nieuw gekozen prefect het moratorium later weer opheffen?

Mevr. Hasni antwoordde hierop het volgende:

“Naar aanleiding van de vele reacties in Hauts-de-France zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd bij het Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. De regionale prefect kreeg het mandaat van minister Élisabeth Borne om met gekozen functionarissen de gebieden te inventariseren waar windturbines kunnen worden ontwikkeld zonder het natuurlijk en cultureel erfgoed te schaden. Dit werk is met name gebaseerd op een DREAL-analyse (milieueffectbeoordeling). De resultaten van deze analyse zullen in principe echter niet bindend zijn. Ze zullen daarom vooral dienen als informatie-instrument voor zowel gekozen functionarissen en inwoners als voor projectontwikkelaars.

Als de prefect van het departement tot nu toe effectief alle projecten op het grondgebied van de Communauté de Communes du Pays des Trois Rivières heeft geweigerd, werden deze beslissingen ingegeven door de impact die deze projecten zouden hebben gehad op hun omgeving, en die van geval tot geval worden bekeken. De zaken die worden onderzocht, zullen het onderwerp zijn van individuele beslissingen op basis van de lokale feiten. En er is momenteel geen moratorium op dit grondgebied (noch op enig ander), een dergelijk besluit zou volkomen onwettig zijn.”

Milieueffectrapportage Grand Cerisier uiterst kritisch

Rosse vleermuis

Recent hebben wij de hand weten te leggen op de milieueffectrapportage van het project Grand Cerisier dat op 9 december j.l. werd gepubliceerd door de MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale). De MRAe is zeer kritisch over het onderzoek dat de projectontwikkelaar, Renewable Energy Systems (RES), heeft gedaan en is het op tal van punten oneens met de RES-conclusies. Met name de zogenaamde geringe impact van de windmolens op de kwetsbare vleermuizenpopulaties en op die van ernstig bedreigde vogels als de zwarte ooievaar en rode wouw worden door het MRAe als ‘miskwalificaties’ beschouwd (‘sous-qualificé’).

Vleermuizen

Allereerst het onderzoek naar de vleermuizen. Volgens het MRAe is er onvoldoende onderzoek door RES gedaan naar de vliegroutes van migrerende soorten. Ook is niet de volledige levenscyclus van de aanwezige soorten onderzocht, zijn er geen geluidsopnames gemaakt en is er geen onderzoek gedaan naar vlieghoogtes.

MRAe: “Een aanvullende analyse is des te meer gerechtvaardigd aangezien 12 soorten, allemaal beschermd, werden waargenomen tijdens de grondinventarisaties. Tien soorten zijn belangrijk vanwege hun status als regionaal natuurerfgoed en twee zijn met uitsterven bedreigd (de Vale vleermuis en de Bechsteins vleermuis). Bovendien hebben hoog vliegende soorten een verhoogd risico om te worden geraakt door windturbines en de overgrote meerderheid van deze soorten is niet vanaf de grond detecteerbaar. Onder de 12 vleermuissoorten die in het projectgebied zijn geïdentificeerd, zouden er vijf hoog vliegen (vlucht op een hoogte van meer dan 40 m): de Laatvlieger (Eptesicus serotinus), de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), de Bosvleermuis (Nyctalus leisleri), de Watervleermuis (Myotis daubentonii) en de Brandts vleermuis (Myotis brandti).”

Het rapport besteedt een aparte alinea aan de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), die in de buurt van de E4-turbine werd waargenomen. MRAe: “Een publicatie van juli 2020 van het National Museum of Natural History (MNHN) toont een zeer hoge daling van het aantal rosse vleermuizen, in de orde van grootte van 88% tussen 2006 en 2019, wat impliceert dat de vernietiging van individuen zou kunnen leiden tot aanzienlijke effecten op de soort of zelfs tot het verdwijnen van de soort in Frankrijk. Bovendien vliegen deze soorten op een hoogte van meer dan 40 m.”

Volgens MRAe is het onjuist dat RES in haar onderzoek concludeert dat windmolens voor deze soort een geringe impact zullen hebben. Ten slotte zegt MRAe nog iets over de zeer grote rotordiameter (132 m) van de geplande windturbines: “Volgens een recente studie door la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) blijkt dat bij windmolens met een rotordiameter van meer dan 90 meter de effecten op vleermuizen erg groot zijn, waarbij hoge sterftecijfers worden waargenomen”.

Gezien al deze aspecten en in het bijzonder gezien de aanwezigheid in dit gebied van de rosse vleermuis, waarvan voor het uitsterven in de komende jaren gevreesd moet worden, adviseert de MRAe om ​​een andere locatie te zoeken voor de windmolens. Als de locatiekeuze gehandhaafd blijft, beveelt de milieuautoriteit aan ervoor te zorgen dat de belangrijkste problemen worden vermeden door windturbines E1, E2, E4, E5 en E9 te verwijderen en aanvullende maatregelen te definiëren om effecten te verminderen en te compenseren.

Zwarte ooievaar en rode wouw

Dan de beoordeling van het onderzoek naar de vogelsoorten in het gebied. Ook hier komt de MRAe tot de conclusie, dat het RES-onderzoek aan alle kanten rammelt en de conclusies veel te rooskleurig worden voorgesteld.

MRAe: “De inventarisaties werden uitgevoerd tijdens 31 reizen tussen 2015 en 2016, d.w.z. reizen die meer dan 3 jaar oud zijn. Bovendien, aangezien de windturbines op ongeveer 500 meter van twee valleigangen – de beek Le Huteau en de rivier La Brune – zijn gepland, had het migratieonderzoek moeten worden uitgevoerd met behulp van radartechnologie; deze techniek maakt het mogelijk om de stromen en hoogtes van trekvluchten te bepalen. Gezien de aanwezigheid van twee valleien op minder dan 500 meter van de windturbines, beveelt de milieuautoriteit aan om met radartechnologie een migratiestudie uit te voeren op alle vogels en de impact op deze soorten opnieuw te beoordelen.”

De inventarisaties detecteerden de aanwezigheid van 83 vogelsoorten in het broedseizoen, waarvan er 66 beschermd zijn; 94 soorten tijdens de trek, waarvan 69 beschermd; 60 soorten in de winter, waaronder 39 beschermde soorten. De RES-studie definiëert een impact ‘gemiddeld tot laag’ op de rode wouw; ‘gemiddeld’ op de grauwe kiekendief, ‘gemiddeld tot zeer zwak’ op de blauwe kiekendief; ‘gemiddeld tot laag op de torenvalk’; ‘gemiddeld tot zeer laag’ op de kievit; ‘laag tot verwaarloosbaar’ op andere soorten. 

Al deze impact-effecten zijn volgens de MRAe om verschillende redenen te laag vastgesteld. Zo bevinden de windturbines E1, E5, E8 en E9 zich op minder dan 200 meter van sectoren die zijn geïdentificeerd als gebieden met een hoge vogeldichtheid.

Ook de aanvaringsgevoeligheidsniveaus worden te laag voorgesteld en de gevolgen daarvan onderschat. De RES-studie wordt bijvoorbeeld afgesloten met een ‘zeer lage tot verwaarloosbare’ impact voor de zwarte ooievaar

MRAe: “Er moet aan worden herinnerd dat de zwarte ooievaar, een uitzonderlijke soort, van algemeen belang is: ‘bedreigd’ op de rode lijst van broedvogels in Europees Frankrijk (2016), ‘kwetsbaar’ op de rode lijst van niet-broedvogels in Europees Frankrijk (2011) en ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst van vogels in ex-Picardië (2009). In 2006 bedroeg de regionale populatie 2 tot 4 paren. Deze soort heeft dus een kwetsbaarheidsindex voor windmolens van 3,5 in Frankrijk en Picardië. Bovendien heeft deze soort een grotere betekenis aangezien het een zogenaamde ‘paraplu’-soort is: zijn leefruimte is groot genoeg voor zijn bescherming om die van andere soorten te verzekeren, al dan niet behorend tot dezelfde gemeenschap. Bovendien blijkt uit meerjarige waarnemingen van de zwarte ooievaar dat hij foerageert in een gebied ten noordoosten van de lijn Brunehamel, Dagny-Lambercy, Etréaupont en La Capelle. Er moet ook worden opgemerkt dat er een bewezen foerageergebied is langs de Coingt-vallei en tussen Lambercy en Coingt, dat wil zeggen tussen de twee groepen windturbines – 3 in Coingt en 6 in Nampcelles-la-Cour/Dagny – van het geplande windmolenpark.” 

Rode wouw (foto Jean-Loup Ridou)

Tenslotte de rode wouw. In het RES-onderzoek wordt de impact op deze soort als ‘laag tot gemiddeld’ gekwalificeerd. MRAe: “De rode wouw – een grote trekvogel, een zeer zeldzame soort, van algemeen belang – is echter ‘kwetsbaar’ volgens de rode lijst van broedvogels op het vasteland van Frankrijk (2016) en niet-broedvogels in Frankrijk, en ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst van vogels in ex-Picardië (2009). Deze soort is ook het onderwerp van een nationaal actieplan. Het heeft dus een kwetsbaarheidsindex van 4 in Frankrijk en 4,5 in Picardië.”

“Opgemerkt moet worden dat er in september 2020 een botsing heeft plaatsgevonden van een rode wouw met een windturbine nabij Marle, op ongeveer 12 km van het projectgebied. We herinneren eraan dat het leefgebied van deze soort rond het nest 5 tot 10 km is. Daarnaast is de soort waargenomen in het westelijke deel van de locatie waar de windmolens zijn gepland, in lijn met de geplande installatie van windturbines E2, E5, E3 en E6. Het RES-onderzoek geeft aan ‘dat een minimumafstand van 530 m tussen de masten in het westen’ de jacht voor deze vogel mogelijk maakt; a priori is de ruimte aan het uiteinde van de schoep tussen deze windturbines echter minder dan 200 meter, waardoor voor deze vogel een potentieel barrière-effect ontstaat met betrekking tot de vluchten die tussen deze windturbines worden gemaakt. Ook hier is het dus nodig om de impact van het voorgestelde windmolenpark op de rode wouw opnieuw te beoordelen.”

Met betrekking tot de identificatie van sectoren met significante avifaunistische activiteit, en vooral gezien de aanwezigheid van twee beschermde en bedreigde soorten – de zwarte ooievaar en de rode wouw – die waarschijnlijk sterk negatief worden beïnvloed door het geplande windmolenpark, beveelt de milieuautoriteit aan om een ​​alternatieve oplossing te zoeken voor de gekozen locatie. Als de locatiekeuze gehandhaafd blijft, beveelt de MRAe aan ervoor te zorgen dat de belangrijkste problemen worden vermeden door windturbines E1, E2, E3, E5, E6, E8 en E9 te elimineren en te zorgen voor “extra reductie en compensatie voor resterende effecten.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat het een bijna onmogelijke opgave wordt voor de projectontwikkelaar om de bezwaren van de MRAe weg te nemen.

Tenslotte vinden wij het hoopgevend om te constateren dat de milieuautoriteit haar werk zeer nauwgezet heeft gedaan en de verkeerde voorstelling van zaken door RES vakkundig onderuit heeft gehaald.

Prefect weigert vergunning voor windmolenpark Any-Martin-Rieux – Leuze – Martigny!

Goed nieuws: op 30 augustus van dit jaar heeft de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury, de projectaanvraag van CE Trois Rivières voor plaatsing van 8 windmolens op het grondgebied van de gemeenten Any-Martin-Rieux, Leuze en Martigny afgewezen!

Tien omliggende gemeenten – Fligny, Buire, Auge, Leuze, La Neuville-aux-Joutes, Signy-le-Petit, Saint-Michel, Eparcy, Watigny en Any-Martin-Rieux – waren tegen de komst van het windmolenpark. De gemeenteraad van Martigny heeft zich onthouden van advies en die van Bossus was als enige voor plaatsing.

Een belangrijk deel van de argumentatie om geen vergunning af te geven, is terug te voeren op de nabijheid van natuurgebieden en de aanwezigheid van bedreigde diersoorten waaronder zwarte ooievaars. De projectontwikkelaar had de aanvraag om die reden in tweede instantie al teruggebracht van 14 naar 8 turbines. Deze vermindering heeft dus niet mogen baten. 

Zwarte ooievaar (foto: Jean-Loup Ridou)

Deze uitspraak van de prefect geeft ons nieuwe hoop m.b.t. andere projectaanvragen die nu lopen in de Thiérache. Immers: ook in andere delen van de Thiérache wordt de zwarte ooievaar steeds veelvuldiger gesignaleerd. Zo ontvingen wij onlangs nog een melding van een van onze leden, die op 11 augustus een zwarte ooievaar heeft gespot bij La Sablonnière (Jeantes).

Vakantiehuizen in de Thiérache

We hebben al eerder in onze circulaires en berichten op deze website de aandacht gevestigd op de aanwezigheid in de Thiérache van veel Nederlanders en Belgen, die er een vakantiehuis hebben of er zelfs permanent wonen.

De komst van grote windmolenparken zal grote nadelige economische effecten hebben, niet alleen voor de buitenlanders zelf maar ook voor de streek en haar inwoners. We noemen er een aantal:

• waardedaling van woningen – met tientallen procenten bovenop de algemene 30% waardedaling die de huizen de afgelopen tien jaar al hebben ondergaan;
• woningen staan langer te koop / risico van leegstand en zelfs onverkoopbaarheid;
• verminderde aantrekkelijkheid van de regio voor buitenlanders die een tweede huis zoeken of hier willen verblijven;
• afname van bestedingen;
• afname van belastinginkomsten (tax foncière; tax d’habitation; toeristenbelasting e.d.);
• daling van het aantal bezoekers aan de streek / afname toeristische overnachtingen en verblijfsrecreatie (hotel; airbnb; camping e.d.);
•  verlies van banen.

Platform Thiérache wil de aandacht vestigen op de negatieve economische impact van windmolenparken op in de Thiérache woonachtige buitenlanders. 

De vereniging heeft daarom aan haar Nederlandse en Belgische leden gevraagd om een persoonlijk verhaal te schrijven: wat bracht hen naar de Thiérache, waarom hebben ze er een (vakantie)huis gekocht, wat betekent de streek voor hen en welke bedreiging vormen de windmolens voor hun persoonlijke leef-en woongenot en financiële situatie. Een tiental leden heeft op dit verzoek gereageerd. Wat we met deze verhalen doen, lees je verderop in deze nieuwsbrief.

Lees hier alvast twee verhalen:

Nu is het beslissende moment

De afgelopen jaren viel er in de regio Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais en Picardie) een enorme toename te zien van windmolenparken – of plannen daarvoor. Dat is niet verwonderlijk als we bedenken dat Hauts-de-France een van de zeven regio’s is waar volgens de Franse regering versneld en op grote schaal windenergie moet worden gewonnen. 

Als de projecten Grand Cerisier van RES, Fache van Ventelys en Chemin du Chene van Global Wind Power doorgang vinden, praten we – in een gebied van slechts 30 km2 – over een enorm industriëel windmolenpark van 49 turbines van de zwaarste categorie (180-200 meter hoog!). Wanneer dit park er komt, dreigt er nog een ander gevaar. Bij veel van dit soort projecten vraagt de projectontwikkelaar namelijk om het project in een later stadium te kunnen ‘verdichten’. Dit betekent dat, zodra een project is geaccepteerd en gebouwd, windturbines aan het bestaande park kunnen worden toegevoegd – zonder dat er een nieuw openbaar onderzoeksproces hoeft te worden gestart. Iets dergelijks is gebeurd bij Montcornet waar nu inmiddels bijna 300 turbines staan.

Het maatschappelijk verzet tegen de massale implementatie  van windmolenparken in de regio wordt steeds luider. Ook het bestuur van de regio Hauts-de-France is tegen nieuwe plaatsingen. In een persbericht eerder dit jaar legt zij uit dat Hauts-de-France maar liefst een kwart van alle Franse windmolenenergie voor haar rekening neemt. Hauts-de-France is daarom voorstander van een evenwichtiger verdeling, zodat niet nòg meer windmolenparken op haar grondgebied worden geplaatst.

Gefortifiëerde kerk van Plomion

Eeuwen geleden was de Thiérache letterlijk het strijdveld van rondtrekkende legers en plunderende soldatenbendes. De gefortifiëerde kerken zijn de nog altijd zichtbare landmarks van deze donkere tijden. Tegenwoordig vormen zij samen een kostbaar cultureel erfgoed, dat verscholen ligt in het schilderachtig mooie landschap van de Vallée de la Brune, met haar unieke flora en fauna, waaronder kraanvogels, zilverreigers en de zeldzame en bedreigde zwarte ooievaars.

Projectontwikkelaars, gefaciliteerd door de Franse regering en gefinancierd door grote internationale investeringsmaatschappijen, staan op het punt dit kwetsbare landschap op een brute manier te overmeesteren. Onder het mom van een duurzame energietransitie worden de inwoners eenvoudig buitenspel gezet en dreigt de Thiérache voor lange tijd te veranderen in een nieuw slagveld, ditmaal niet gemarkeerd door kerken maar door industriële windmolens van een buitengewone schaal.

We zijn dus op een cruciaal moment in de geschiedenis van de Thiérache aanbeland. 

Brandbrief aan de prefect

Om de verdere plaatsing van windmolens in de Thiérache te verhinderen, heeft de vereniging Platform Thiérache, in samenwerking met het collectief Agir Pour La Thiérache, begin juli van dit jaar een brandbrief gestuurd naar de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury.

In deze brief wordt met veel steekhoudende argumenten uiteengezet dat het unieke landschap en het culturele erfgoed van de Thiérache niet opgeofferd mogen worden aan industriële windmolenparken. Ook wordt duidelijk gemaakt dat veel inwoners (w.o. buitenlandse bezitters van vakantiehuizen) zich fel tegen de mogelijke plaatsing keren en zich niet of nauwelijks gehoord en gekend voelen in het politieke besluitvormingsproces. 

De vereniging Platform Thiérache en het collectief Agir Pour La Thiérache vragen in de brief aan de prefect om mee te werken aan exclusieve bescherming van de Thiérache, o.a. door geen vergunningen voor windmolenparken te verstrekken. Zij vragen de prefect om een onderhoud hierover.

Lees hier de hele brief:

Op donderdag 29 oktober a.s. vindt er in Vervins een onderhoud plaats met de sous-prefect van het departement, mevrouw Sonia Hasni. In dit onderhoud zullen de vereniging en het collectief hun standpunt nader toelichten en zal de Nederlandse vice-voorzitter van Platform Thiérache een tiental brieven met verhalen van Nederlandse en Belgische bezitters van vakantiehuizen in de Thiérache overhandigen aan de sous-prefect. We brengen uiteraard tezijnertijd verslag uit van het gesprek met mevr. Hasni.

Documentaire: Vent de révolte contre les éoliennes

Onze strijd tegen de windmolens vordert gestaag en we laten u weten dat leden van het Europees Parlement momenteel het schandaal rond windmolenparken onderzoeken.

De groep Identiteit en Democratie van het Europees Parlement heeft zojuist een spraakmakende documentaire over dit onderwerp gepubliceerd:

De documentaire Vent de révolte contre les éoliennes (23:18 min.) toont verschillende fragmenten uit de demonstratie van 30 november 2019 in Laon en de conferentie met Fabien Bougle in Liesse Notre Dame, waar wij als vereniging bij aanwezig waren.

Wij nodigen u uit om de documentaire massaal in uw netwerk en op sociale media te verspreiden!

De tweede korte video (2:27 min.) hieronder is een fragment uit bovengenoemde documentaire en betreft het verhaal van een getroffen veehouder en melkproducent, woonachtig in Mazinghien (59), gelegen tussen Wassigny (02) en Le Bateau Cambresis:

https://youtu.be/RUWbf-2TeVo

Aarzel niet om ook deze video massaal te verspreiden. Het is de hoogste tijd om dit bloedbad te stoppen en onze gezondheid te beschermen – voordat het te laat is.

NB: France 2 zal op 11 januari tussen 14:00 en 15:00 uur een verslag uitzenden over het evenement van 30 november 2019 in Laon.

Het Platform Thiérache-team

Global vs. local

Op dinsdag 17 december 2019 organiseert de Deense windmolenprojectontwikkelaar Global Wind Power van 16.00 tot 20.00 uur een openbare voorlichtingsbijeenkomst in de feestzaal van de gemeente Harcigny.

Als het aan Global Wind Power ligt, gaat zij in 2024 op het grondgebied van de gemeente Harcigny 6 windturbines met een tiphoogte van 180 meter hoog in bedrijf nemen. De locatie ligt op de grens met de gemeente Plomion.

Via deze link kom je op de website van Global Wind Power, daar kun je alvast een kijkje nemen. Wat je dan ziet, is weer een mooi staaltje van framing. Behalve enkele fotomontages (voor/na) vind je er een gelikte 3D-animatie, die er zeer zonnig en sereen uitziet. Wat je in deze animatie niet kunt zien, zijn de geplande windmolens van de projecten Grand Cerisier (9 machines) en Fache (34 machines). Als je die erbij betrekt, praten we over een enorm windmolenpark van ca. 30 km2 met in totaal bijna 50 industriële turbines – van de zwaarste categorie.

En dan is er nog iets: bij veel van dit soort projecten vraagt de projectontwikkelaar om het project in een later stadium te kunnen ‘verdichten’. Dit betekent dat, zodra een project is geaccepteerd en gebouwd, windturbines aan het bestaande park kunnen worden toegevoegd – zonder dat er een nieuw openbaar onderzoeksproces hoeft te worden gestart.

Uiteraard zal Association Platform Thiérache op de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig zijn. We zullen aandachtig het verhaal van de projectontwikkelaar over het project Chemin du Chêne aanhoren. Natuurlijk zullen we een aantal kritische vragen stellen. We hopen op openhartige en ondubbelzinnige antwoorden.

We roepen je op hierbij aanwezig te zijn. Voor degenen die verhinderd zijn: als je vragen hebt, laat het ons weten en stuur ons een email, wij zullen ze graag voor je stellen.

Ledenwerving en petitie groot succes!

Platform Thiérache bestaat nog maar nauwelijks twee maanden als vereniging en heeft nu al bijna 100 leden! We hebben de afgelopen weken 2.000 circulaires verspreid en veel inwoners hebben gehoor gegeven aan onze oproep om lid te worden en/of de petitie te ondertekenen. Samen met de mensen die de petitie on line hebben getekend, hebben we nu al meer dan 1.000 handtekeningen! We danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Ben je nog geen lid? Ga naar de pagina Lid worden en meld je nu aan! Want alleen samen kunnen we er iets aan doen. We mogen het gewoon niet laten gebeuren …

Grote manifestatie a.s. zaterdag 30 november

Beste leden,

Aanstaande zaterdag 30 november 2019 is er een grote manifestatie georganiseerd, die om 10.00 uur begint in de Notre Dame van Liesse waar Fabien Bougle, auteur van het boek Éoliennes – La face noire de la transition écologique, een lezing geeft.  

We gaan daarna om 14.00 uur naar Laon om samen met andere verenigingen te protesteren tegen de windmolenplannen in het departement Aisne.

De vereniging zal zorgen voor de lunch, daarom willen we graag vooraf het exacte aantal deelnemers weten.

We verzamelen bij de feestzaal in Plomion vanaf 08.45 uur en vertrekken om 09.15 uur. De demonstratie eindigt rond 17.00 uur.
Neem voor deze dag je lidmaatschapskaart mee plus warme kleding.

Laat ons zo snel mogelijk weten of je mee gaat. We rekenen op je aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

het team van PLATFORM THIERACHE.

Platform Thiérache is nu een vereniging!

Association Platform Thiérache

Platform Thiérache is onlangs versterkt met nieuwe actieve leden en sinds 14 oktober officiëel een vereniging! Doel van de vereniging is, kort samengevat, het beschermen van het unieke landschap, de fauna en het cultuur-historische erfgoed van de Thiérache. De vereniging strijdt ook voor bescherming van het woon-en leefgenot van alle inwoners van de Thiérache, dat onherstelbaar beschadigd en/of vernietigd zal worden door de komst van industriële windmolenparken.

Het is van groot belang dat onze vereniging zoveel mogelijk leden heeft. Want samen staan we sterker!

Ga daarom naar de pagina Lid worden en meld je nu aan!

Grote waardedaling (vakantie)huizen

In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben de eerste buitenlanders – vooral Nederlanders – zich gevestigd in de Thiérache. Zij kwamen voor de prachtige natuur, de rust en de ‘echtheid’ van het simpele Franse landleven. En dat allemaal op slechts vier uur rijden van Nederland.

Het landschap is sindsdien wel enigszins veranderd. Zo zijn de karakteristieke bocages (heggen), die de grenzen van de landbouwpercelen en weilanden markeren, door de ruilverkaveling in de jaren zeventig grotendeels verdwenen. Een volgende, ingrijpende verandering in de decennia erna was die van de intensivering van de landbouw en veeteelt, waardoor het boerenbedrijf een sterk industrieel karakter heeft gekregen.

Desondanks heeft de Thiérache deze transformaties redelijk goed doorstaan. Nu staat haar echter een derde, meer radicale verandering te wachten: windmolenparken. Zij zullen het kwetsbare landschap ongetwijfeld de genadeklap geven. Voor veel Fransen en buitenlanders die er nu permanent wonen of een vakantiehuis hebben – en volop genieten van het landschap, de stilte en de natuur – is dit een waar schrikbeeld.

Als de windmolenparken er komen op de schaal die nu is aangekondigd, zal dit zeker ingrijpende konsekwenties hebben voor de waarde en verkoopbaarheid van huizen.

Navraag bij Franse en Nederlandse makelaars die opereren in de Thiérache leert, dat de huizen – óók de maisons de vacances – in de Thiérache vergeleken met tien jaar geleden gemiddeld 30% in waarde zijn gedaald. De aanwezigheid of mogelijke komst van windmolens in de omgeving van je huis kan volgens de makelaars de waarde nog verder doen laten zakken, soms tot 40-50%. Of erger: ze onverkoopbaar maken. Nu al ontvangen wij berichten dat buitenlanders hun vakantiehuis niet verkocht krijgen. Het eerste waar potentiële kopers naar vragen is, of er windmolens in de buurt zijn of komen. Als dat zo is, haken velen meteen al af. Voor wie nú of binnen enkele jaren zijn / haar huis wil of moet verkopen, is dat slecht nieuws.

Windmolens ook funest voor toerisme

Door de recente opkomst van fenomenen als Airbnb en Homeaway hebben Nederlanders en Fransen ook ontdekt dat het tijdelijk verhuren van hun (vakantie)huis een makkelijke en welkome aanvulling is op hun inkomen. Ook zijn er buitenlanders in de Thiérache die vakantiecursussen organiseren, soms in combinatie met verhuur van hun vakantiehuis. Als dat midden in een windmolenpark komt te liggen, zullen gasten wegblijven.

Maar ook voor de gîtes en chambres d’hôte is er aanzienlijke economische schade te verwachten. Het is heel goed voorstelbaar dat de Thiérache met de komst van de windmolens haar aantrekkelijkheid voor toeristen voorgoed verliest. En dat uiteindelijk ook de buitenlandse huiseigenaren de streek zullen verlaten – zonder dat er nieuwe voor in de plaats komen …

Exceptionele bouwoverlast

De komst van een windmolenpark betekent ook dat er in en rondom de betreffende dorpen 1 à 2 jaar lang zware bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Om een idee te krijgen van wat er nodig is om één windturbine van 180 meter hoog neer te zetten, citeren wij uit het RES-dossier Grand Cerisier (Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy):

– 55 vrachtwagens beton voor de fundering;
– 2 vrachtwagentransporten + 1 exceptioneel transport voor de bekisting;
– 60 vrachtwagentransporten voor het platform;
– 4 vrachtwagentransporten voor de kabels;
– 3 exceptionele transporten voor de leveringsstructuur;
– 1 exceptioneel transport voor de kraan;
– 10 exceptionele transporten van twee voertuigen voor de turbine;
– 10 tot 40 afzonderlijke exceptionele transporten voor de mastsecties;
– 2 exceptionele transporten voor hoofd-en hulpkranen;
– 15 vrachtwagentransporten voor giek en gereedschappen.

Er moeten ook extra toegangswegen naar de turbines worden aangelegd. Voor iedere 100 meter weg zijn 15 vrachtwagentransporten nodig.

Tot de windmolens er staan, veranderen de getroffen en omliggende dorpjes dus gedurende 1 à 2 jaar in complete bouwputten met intensief en exceptioneel bouwverkeer. Het is een directe aanslag op ieders wooncomfort. En voor sommigen waarschijnlijk ook op hun portemonnee, want je huis of gîte is dan niet of moeilijk verhuurbaar.


Nieuw project ‘Fache’: groot windmolenpark met 34 turbines

Recent werd door projectontwikkelaar Ventelys door middel van een folder ruchtbaarheid gegeven aan het plan om in 2021 een windmolenpark met maar liefst 34 turbines te plaatsen op het grondgebied van de gemeenten Vigneux-Hocquet, Renneval, Vincy-Reuil-et-Magny, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy.

Al in 2017 zijn de eerste contacten gelegd met de burgemeesters en afgelopen zomer is het onderzoeksrapport (l’Étude de l’impact) aan de prefectuur van het departement ter goedkeuring aangeboden. De afgelopen weken heeft Ventelys – een Frans/Duitse joint venture – een promotietour langs de betrokken gemeenten gehouden. Op vrijdag 27 september vindt de laatste presentatie plaats in het gemeentehuis van Nampcelles-la-Cour (van 09.00 tot 13.00 uur).

Het project is opgedeeld in vier zones: Haudicourts (geel gemarkeerd in de kaart) met 13 windmolens, Meiller (wit) met 6 molens, Cerisier (blauw) met 7 molens en Valiette (rose) met 8. Als tiphoogte van de turbines wordt 180 à 200 m aangegeven, dit zijn windmolens van de zwaarste categorie.

Voor veel inwoners uit de betrokken gemeenten komt dit nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Ook hier hebben de betrokken burgemeesters hun deuren opengezet voor een onderzoek (en daarmee voor plaatsing) – zonder de inwoners vooraf te informeren en consulteren.

Wij sporen inwoners, die verontrust en/of tegen plaatsing zijn, aan om op vrijdag 27 september a.s, naar de presentatiebijeenkomst van Ventelys in de Mairie van Nampcelles-la-Cour te gaan en daar hun zorgen en protest kenbaar te maken aan de projectontwikkelaar en burgemeester.

Platform Thiérache zal dit project kritisch gaan volgen.

Platform Thiérache wordt een vereniging!

Om nog daadkrachtiger te worden en meer inwoners te bereiken, zal Platform Thiérache zich binnenkort omvormen van een collectief tot een vereniging. Met name op juridisch vlak kan dit in de toekomst van belang zijn. Via een petitie-actie willen wij zoveel mogelijk protesthandtekeningen ophalen en die via de publieke enquete(s) aanbieden aan de prefect van het departement Aisne. Hij is degene die beslist of de windmolens geplaatst zullen worden.

Mocht de prefect – onverhoopt – onze tegenstemmen negeren en akkoord gaan met plaatsing, dan zal de bouwverordening in alle betrokken gemeenten offciëel publiekelijk aangekondigd worden. Dat is ook het moment waarop inwoners, die direct zullen uitkijken op de windmolens en daar hinder van ondervinden, door middel van een aangetekende brief bezwaar kunnen aantekenen. De prefect is verplicht binnen twee maanden te reageren op het bezwaarschrift. Platform Thiérache zal indien nodig een juridische groepsactie organiseren, waarbij inwoners zich kunnen aansluiten.

Meld je aan als lid van onze vereniging. Hoe meer leden onze vereniging heeft, hoe meer we een vuist kunnen maken. Samen staan we sterker!

Wil je lid worden? Ga naar de contactpagina en laat het ons weten in een email. Zodra er meer bekend is over het lidmaatschap nemen we contact met je op.

Laatste nieuws over drie windmolenprojecten

Graag brengen we je via deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de dreigende plaatsing van windmolens in de Thiérache. We hebben informatie over drie projecten: Vallée du Ton (Martigny, Leuze, Any-Martin-Rieux-Rieux), Grand Cerisier (Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy) en Chemin du Chêne (Harcigny).

VALLÉE DU TON
Martigny, Leuze, Any-Martin-Rieux

Van 18 april t/m 18 mei 2019 wordt er in Martigny, Any-Martin-Rieux en Leuze een publieke enquete gehouden over de voorziene plaatsing van 14 windmolens (tiphoogte 150 meter) en 4 verdeelstations. Inwoners kunnen in deze enquete hun mening geven over dit park, dat is gepland langs de N1043 (zie kaartje hieronder).

De projectontwikkelaar, Trois Rivières, heeft eerder al geprobeerd in de buurt van het aangrenzende Saint-Michel een windmolenpark te realiseren. Dat project is in 2015 door de prefect afgewezen, vanwege de aanwezigheid van een nabijgelegen broedkolonie zwarte ooievaars. Ook voor dit nieuwe project is de zwarte ooievaar een punt van zorg. In de tekst van de enquete wordt aangetekend, dat de projectontwikkelaar tot nu toe nog niet overtuigend heeft kunnen aantonen dat er geen nadelige gevolgen zullen zijn voor de ernstig bedreigde zwarte ooievaar en zijn leefgebied; anders moet het project worden “herzien” (= aangepast of afgeblazen?). We zijn benieuwd hoe dit afloopt. Opmerkelijk is dat er lopende dit onderzoek toch al een publieke enquete plaatsvindt.

Verder meldt de enquetetekst dat uit het akoestisch onderzoek is gebleken, dat de turbines ‘s nachts niet mogen draaien omdat anders de wettelijke geluidsnormen zullen worden overschreden. Als het plan doorgaat, zal de meest nabij gelegen woning zich op 515 meter van een windturbine bevinden!

Graag komen wij in contact met inwoners uit Martigny, Leuze en/of Any-Martin-Rieux, die dit project kritisch volgen.

GRAND CERISIER
Coingt, Nampcelles-la-Cour,
Dagny-Lambercy

Het onderzoek rond de voorziene plaatsing van 9 windmolens van het project Grand Cerisier is al in 2018 door de Engelse projectontwikkelaar RES afgerond en gepubliceerd. Sindsdien is het wachten op de laatste fase, de publieke enquete. Volgens RES zal deze nu ergens tussen juni en september van dit jaar gaan plaatsvinden. We hebben echter nog geen officiële aankondiging gezien.

Eind 2017 heeft Platform Thiérache een brochure verspreidt om de inwoners te informeren over de negatieve gevolgen van de mogelijke plaatsing. Als voorbereiding op de publieke enquete hebben we nu een tweede brochure samengesteld. We wachten met verspreiding van de brochures tot bekend is wanneer de enquete precies gaat plaatsvinden. Zodra dat duidelijk is, zullen we die kort daaraan voorafgaand verspreiden. 

In de brochure gaan we dieper in op de achtergrond van het zeer profijtelijke verdienmodel van de projectontwikkelaar, de grote risico’s die grond- eigenaren lopen wanneer ze hun grond verhuren aan RES en de prijs die de inwoners gaan betalen: horizon-en lichtvervuiling, geluidshinder, gezondheidsklachten en waardevermindering van huizen.

Ook leggen we uit, dat na 15 à 20 jaar de windmolens door het wegvallen van subsidie niet langer rendabel zullen zijn en stilgelegd worden. Volgens de contracten die we hebben kunnen inzien, is niet RES maar zijn de grond- eigenaren eindverantwoordelijk voor de – peperdure – ontmanteling van de kolossale turbines. De grondeigenaren hebben hier natuurlijk geen financiële buffer voor. Het is dus zeer aannemelijk dat de inwoners van de Thiérache en/of hun kinderen daarna nog tot in lengte van jaren moeten aankijken tegen een verlaten, niet meer functionerend windmolenpark.

Fotomontage JEANTES – D747 – Route de COINGT

Omdat we vermoeden dat (te) weinig Franse en Nederlandse inwoners de moeite zullen nemen naar de Mairie te gaan om daar hun mening te geven, willen we bij de brochure een petitie doen, die men kan tekenen en per post of per email aan ons kan retourneren. 

CHEMIN DU CHÊNE
Harcigny

Veel inwoners hebben inmiddels de mast kunnen waarnemen die begin van dit jaar in de buurt van Harcigny is geplaatst voor het doen van windmetingen. Tegelijkertijd viel bij inwoners van Plomion, Harcigny en omgeving een flyer op de mat over een nieuw windmolenproject in de Thiérache, met de poëtische naam Chemin du Chêne. Het onderzoek richt zich op een gebied ten noorden van Harcigny en Plomion (in de kaart hieronder rood gemarkeerd).

Ditmaal is het geen Engelse of Franse maar een Deense projectontwikkelaar, Global Wind Power, die een haalbaarheidsonderzoek gaat verrichten. Ze hebben daarvoor toestemming gevraagd en gekregen van de burgemeester van Harcigny. Want zoals we inmiddels weten, kunnen projectontwikkelaars zonder gemeentelijke toestemming geen onderzoek doen.

Graag komen wij in contact met inwoners uit Plomion, Harcigny en omgeving, die dit project kritisch gaan volgen.

Schrijf je in voor ons blog en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

De fotomontages zijn klaar!

In het voorjaar van 2018 verschenen de resultaten van de studie, die projectontwikkelaar RES verrichtte om 9 windmolens te kunnen plaatsen in Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Coingt.
Platform Thiérache keert zich tegen de plaatsing en tegen de vertekende voorstelling van zaken in het RES-rapport ‘Grand Cerisier’. Onder andere door middel van eigen fotomontages willen we aan de prefect van het departement laten zien dat negen 180 meter hoge industriële turbines niet thuis horen in zo’n kleinschalig en kwetsbaar landschap als dat van de Thiérache.

Dankzij talloze genereuze donaties is onze actie een groot succes geworden en hebben wij voldoende geld opgehaald om de fotomontages te kunnen laten maken. Veel dank hiervoor!

De fotomontages zijn onlangs gereed gekomen, we willen ze graag hier aan jullie presenteren. Met behulp van o.a. Google Earth en Google Street View zijn heel nauwkeurig op 24 locaties in de driehoek Coingt – Nampcelles-la-Cour – Dagny-Lambercy de windmolens gevisualiseerd.

Via de bijgevoegde link hieronder kun je de fotomontages in een PDF bekijken (en eventueel downloaden) en zo ontdekken hoe je directe leefomgeving eruit komt te zien als het windmolenproject ‘Grand Cerisier’ onverhoopt mocht doorgaan.

Montages photographiques Grand Cerisier_Plate-forme Thierache

Datum publieke enquete nog niet bekend

De verwachting was dat er nog dit jaar, in 2018, een publieke enquete zou plaatsvinden waarin bewoners van de 18 betrokken dorpen hun mening kunnen geven over ‘Grand Cerisier’. De enquete laat echter nog steeds op zich wachten. Zodra de datum bekend is, laten we dit aan je weten. De RES-studie en de resultaten van de publieke enquete zullen uiteindelijk door de prefect van het departement Aisne worden beoordeeld. Hij is degene die beslist of de windmolens er wel of niet komen.

Vooruitlopend op de enquete bereidt Platform Thierache een tweede circulaire voor die straks huis aan huis zal worden verspreid. In deze circulaire staat achtergrondinformatie over het windmolenproject en hoe inwoners zich daartegen kunnen verzetten.

De Franse energiediscussie

De elektriciteitsprijzen voor huishoudens en industrie horen in Frankrijk tot de laagste in Europa. Jarenlang propageerde het grote energiebedrijf EDF (voor 84 procent in staatshanden) elektrische kacheltjes om huizen voordelig te verwarmen. Ondanks het zachte klimaat is de stroomconsumptie per inwoner in Frankrijk hoger dan in de meeste andere EU-landen. Op dit moment leveren 58 kernreactoren circa driekwart van de Franse stroomproductie.  En hoewel toenmalig president François Hollande in 2015 bij wet liet vastleggen dat dit aandeel per 2025 terug moet naar de helft, kwam de regering van zijn opvolger Emmanuel Macron daarvan terug. Snelle afbouw zou op korte termijn tot fors meer CO -uitstoot leiden, waardoor Frankrijk zijn klimaatdoelen niet zal halen. Ligt het aan de Franse kernsector, dan komen er zes centrales bij van het meest krachtige (en omstreden) type ‘EPR’ (European Pressurised Reactor). Alleen met kennis en ervaring in eigen land, zo beweert de kernenergie-lobby, kan de voor Frankrijk strategisch belangrijke kernsector ook internationaal zaken blijven doen.

De Franse kernenergiesector kampt echter met grote problemen en moet regelmatig financiëel gesteund worden door de Franse overheid – en dus door de belastingbetaler.  Omdat niet precies vastligt wie de miljarden betaalt voor ontmanteling van verouderde centrales, kan de rekening verder oplopen. De tekorten zijn vooral te wijten aan de EPR, de extra krachtige reactor die EDF bouwt in het Normandische Flamanville en in het Finse Olkiluoto. Beide projecten hebben jaren vertraging opgelopen en zijn vele malen duurder uitgevallen dan begroot. De EPR in Flamanville had in 2012 klaar moeten zijn, maar EDF houdt nu rekening met 2020. De bouwkosten liepen op van 3 tot 10,5 miljard euro.

Nog deze maand neemt de Franse regering een besluit over de energiemix voor de komende jaren. Al maanden wordt daarover gediscussieerd, onder andere in een forum met 400 willekeurig geselecteerde burgers. Sinds president Charles De Gaulle (1959-1969) het land met nucleaire stroom op weg hielp naar meer energieonafhankelijkheid, is „ le tout nucléaire ” (alle ballen op nucleair) voor linkse én rechtse regeringen uitgangspunt geweest. Dat zou nu kunnen veranderen. Dan moet nog wel de Franse bevolking worden overtuigd. Vooral op het platteland strijdt een actieve lobby tegen horizonvervuilende windenergie. De verhouding tussen voor- en tegenstanders van kernenergie is volgens peilingen ongeveer gelijk. Het vertrouwen erin daalt langzamer dan in andere Europese landen.

Bron: NRC, 19.11.2018

Doneer € 12,50 en ontvang onze 2019 kalender

De in de Thierache woonachtige bekende natuurfotograaf Jean-Loup Ridou selecteerde 12 van zijn mooiste vogelopnamen en stelde deze gratis ter beschikking voor deze kalender (A4 formaat). De opbrengst van de verkoop van de kalender komt volledig ten goede aan onderzoek en juridische procedures tegen plaatsing van windmolens in de Thiérache. Een mooi cadeau voor jezelf of om een ander mee te verrassen!
De prijs is inclusief verzendkosten. Stuur ons een email met je naam en adres, dan sturen we de kalender snel naar je toe.

Bekijk hier de kalender: Calendrier_2019_Stop Eolien Thierache

Klik hier om de kalender te bestellen of een donatie te doen