Vereniging / lid worden

Bestuur Association Platform Thiérache

Voorzitter: Jean-Hugues Pointier 
contact@jhpointier.fr 
Tel : +33 6 52 82 01 61

Vice-voorzitter: Mart Warmerdam en charge des résidents étrangers de Thiérache
mart@warmerdamdesign.nl 
Tel : +31 6 41 19 36 55

Penningmeester: Patrick Guerin 
patguerin@hotmail.com
Tél : +33 771 00 23 70

Erelid: Yann Legoff
danarbraz@msn.com
Tel: +33 6 48 17 60 75

Contact :
6 Rue Des Hauts Vents, 02140 Plomion
E-mail : platformthierache@gmail.com
Tel : +33 6 52 82 01 61
Website : http://www.platformthierache.com

Vereniging Platform Thiérache heeft tot doel:

• het bewaken en beschermen van het milieu, het natuurlijke en culturele erfgoed en de kwaliteit van het landschap van de Thiérache; in dit verband verwijst de vereniging naar de ‘European Landscape Convention’;

• het bewaken en beschermen van de omgeving, de eigendommen, de rust, gezondheid en veiligheid van de inwoners van de Thiérache tegen negatieve handelingen of beslissingen die kunnen optreden op juridisch, economisch, stedenbouwkundig gebied; en/of op het gebied van het milieu, onroerend goed, toerisme of anderszins;

• het bewaken en beschermen van de biodiversiteit, flora en fauna van de Thiérache;

• het initiëren van, deelnemen aan en samenwerken in elk juridisch proces, actie of evenement dat bijdraagt ​​aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging;

• de bewustmaking van en voorlichting aan burgers en betrokken ambtenaren;

• het bevorderen en onderhouden van de dialoog met alle belanghebbenden;

• het raadplegen van de inwoners van de betrokken gemeenten;

• het strijden tegen projecten die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de vereniging, zoals de installatie van industriële windmolenparken, door zich hiertegen te verzetten met alle wettelijk geoorloofde middelen en door middel van gerechtelijke stappen die daarvoor noodzakelijk zijn.

Word lid!

Er zijn drie vormen van lidmaatschap:

Gewoon lid: bijdrage van € 10,- per jaar
Bijzonder lid: bijdrage van € 25,- per jaar
Begunstiger: bijdrage van € 100,- of meer

Als begunstiger kun je een bijdrage doen in de vorm van een gift. Een gift aan een vereniging heeft als voordeel dat die onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Deze regeling geldt in Nederland ook wanneer de vereniging in een EU-land is gevestigd. Zie voor meer informatie over deze regeling bijgaande link van de Nederlandse Belastingdienst.

In het geval dat een persoon uit het huishouden van een bijzonder lid of begunstiger zich wil inschrijven, betaalt deze persoon slechts € 10,- per jaar.
Er zijn ook ereleden, zij zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage.

Wil je je inschrijven?

Lees / download hier de statuten en het huishoudelijk reglement:

Als je akkoord gaat met de statuten en het huishoudelijk reglement, download dan de lidmaatschapsaanvraag (demande d’adhesion) en print deze:

Je kunt het formulier na invulling en ondertekening per post sturen naar:

Association Platform Thiérache
6 Rue Des Hauts Vents
02140 Plomion
FRANCE

of per email naar: platformthierache@gmail.com