Lid worden

Vereniging Platform Thiérache heeft tot doel:

• het bewaken en beschermen van het milieu, het natuurlijke en culturele erfgoed en de kwaliteit van het landschap van de Thiérache; in dit verband verwijst de vereniging naar de ‘European Landscape Convention’;

• het bewaken en beschermen van de omgeving, de eigendommen, de rust, gezondheid en veiligheid van de inwoners van de Thiérache tegen negatieve handelingen of beslissingen die kunnen optreden op juridisch, economisch, stedenbouwkundig gebied; en/of op het gebied van het milieu, onroerend goed, toerisme of anderszins;

• het bewaken en beschermen van de biodiversiteit, flora en fauna van de Thiérache;

• het initiëren van, deelnemen aan en samenwerken in elk juridisch proces, actie of evenement dat bijdraagt ​​aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging;

• de bewustmaking en voorlichting van burgers en betrokken ambtenaren;

• het bevorderen en onderhouden van de dialoog met alle belanghebbenden;

• het raadplegen van de inwoners van de betrokken gemeenten;

• het strijden tegen projecten die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de vereniging, zoals de installatie van industriële windmolenparken, door zich hiertegen te verzetten met alle wettelijk geoorloofde middelen en door middel van gerechtelijke stappen die daarvoor noodzakelijk zijn.

Word lid!

Er zijn twee vormen van lidmaatschap:

Gewoon lid: deelnemer met stemrecht op de algemene vergadering, niet in aanmerking komend voor de raad van bestuur).
Bijdrage van € 10,- per jaar.

Bijzonder lid: deelnemer met stemrecht op de algemene vergadering, in aanmerking komend voor de raad van bestuur).
Eenmalige bijdrage van € 100,- en jaarlijkse bijdrage van € 25,- .
In het geval dat een persoon uit het huishouden van het bijzondere lid zich wil inschrijven, betaalt deze persoon slechts € 10,- per jaar.

Er zijn ook ereleden. Zij zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage.

Wil je je inschrijven?

Lees / download hier de statuten en het huishoudelijk reglement:

Als je akkoord gaat met de statuten en het huishoudelijk reglement, download dan de lidmaatschapsaanvraag (demande d’adhesion) en print deze:

Je kunt het formulier na invulling en ondertekening per post sturen naar:

Association Platform Thiérache
6 Rue Des Hauts Vents
02140 Plomion
FRANCE

of per email naar: platformthierache@gmail.com

Let op:

Als je bijzonder lid wil worden, dien je een foto(kopie) van je paspoort mee te sturen.

Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je een betalingsverzoek. Je kunt betalen door een bancaire overschrijving.