De fotomontages zijn klaar!

In het voorjaar van 2018 verschenen de resultaten van de studie, die projectontwikkelaar RES verrichtte om 9 windmolens te kunnen plaatsen in Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Coingt.
Platform Thiérache keert zich tegen de plaatsing en tegen de vertekende voorstelling van zaken in het RES-rapport ‘Grand Cerisier’. Onder andere door middel van eigen fotomontages willen we aan de prefect van het departement laten zien dat negen 180 meter hoge industriële turbines niet thuis horen in zo’n kleinschalig en kwetsbaar landschap als dat van de Thiérache.

Dankzij talloze genereuze donaties is onze actie een groot succes geworden en hebben wij voldoende geld opgehaald om de fotomontages te kunnen laten maken. Veel dank hiervoor!

De fotomontages zijn onlangs gereed gekomen, we willen ze graag hier aan jullie presenteren. Met behulp van o.a. Google Earth en Google Street View zijn heel nauwkeurig op 24 locaties in de driehoek Coingt – Nampcelles-la-Cour – Dagny-Lambercy de windmolens gevisualiseerd.

Via de bijgevoegde link hieronder kun je de fotomontages in een PDF bekijken (en eventueel downloaden) en zo ontdekken hoe je directe leefomgeving eruit komt te zien als het windmolenproject ‘Grand Cerisier’ onverhoopt mocht doorgaan.

Montages photographiques Grand Cerisier_Plate-forme Thierache

Datum publieke enquete nog niet bekend

De verwachting was dat er nog dit jaar, in 2018, een publieke enquete zou plaatsvinden waarin bewoners van de 18 betrokken dorpen hun mening kunnen geven over ‘Grand Cerisier’. De enquete laat echter nog steeds op zich wachten. Zodra de datum bekend is, laten we dit aan je weten. De RES-studie en de resultaten van de publieke enquete zullen uiteindelijk door de prefect van het departement Aisne worden beoordeeld. Hij is degene die beslist of de windmolens er wel of niet komen.

Vooruitlopend op de enquete bereidt Platform Thierache een tweede circulaire voor die straks huis aan huis zal worden verspreid. In deze circulaire staat achtergrondinformatie over het windmolenproject en hoe inwoners zich daartegen kunnen verzetten.

De Franse energiediscussie

De elektriciteitsprijzen voor huishoudens en industrie horen in Frankrijk tot de laagste in Europa. Jarenlang propageerde het grote energiebedrijf EDF (voor 84 procent in staatshanden) elektrische kacheltjes om huizen voordelig te verwarmen. Ondanks het zachte klimaat is de stroomconsumptie per inwoner in Frankrijk hoger dan in de meeste andere EU-landen. Op dit moment leveren 58 kernreactoren circa driekwart van de Franse stroomproductie.  En hoewel toenmalig president François Hollande in 2015 bij wet liet vastleggen dat dit aandeel per 2025 terug moet naar de helft, kwam de regering van zijn opvolger Emmanuel Macron daarvan terug. Snelle afbouw zou op korte termijn tot fors meer CO -uitstoot leiden, waardoor Frankrijk zijn klimaatdoelen niet zal halen. Ligt het aan de Franse kernsector, dan komen er zes centrales bij van het meest krachtige (en omstreden) type ‘EPR’ (European Pressurised Reactor). Alleen met kennis en ervaring in eigen land, zo beweert de kernenergie-lobby, kan de voor Frankrijk strategisch belangrijke kernsector ook internationaal zaken blijven doen.

De Franse kernenergiesector kampt echter met grote problemen en moet regelmatig financiëel gesteund worden door de Franse overheid – en dus door de belastingbetaler.  Omdat niet precies vastligt wie de miljarden betaalt voor ontmanteling van verouderde centrales, kan de rekening verder oplopen. De tekorten zijn vooral te wijten aan de EPR, de extra krachtige reactor die EDF bouwt in het Normandische Flamanville en in het Finse Olkiluoto. Beide projecten hebben jaren vertraging opgelopen en zijn vele malen duurder uitgevallen dan begroot. De EPR in Flamanville had in 2012 klaar moeten zijn, maar EDF houdt nu rekening met 2020. De bouwkosten liepen op van 3 tot 10,5 miljard euro.

Nog deze maand neemt de Franse regering een besluit over de energiemix voor de komende jaren. Al maanden wordt daarover gediscussieerd, onder andere in een forum met 400 willekeurig geselecteerde burgers. Sinds president Charles De Gaulle (1959-1969) het land met nucleaire stroom op weg hielp naar meer energieonafhankelijkheid, is „ le tout nucléaire ” (alle ballen op nucleair) voor linkse én rechtse regeringen uitgangspunt geweest. Dat zou nu kunnen veranderen. Dan moet nog wel de Franse bevolking worden overtuigd. Vooral op het platteland strijdt een actieve lobby tegen horizonvervuilende windenergie. De verhouding tussen voor- en tegenstanders van kernenergie is volgens peilingen ongeveer gelijk. Het vertrouwen erin daalt langzamer dan in andere Europese landen.

Bron: NRC, 19.11.2018

Doneer € 12,50 en ontvang onze 2019 kalender

De in de Thierache woonachtige bekende natuurfotograaf Jean-Loup Ridou selecteerde 12 van zijn mooiste vogelopnamen en stelde deze gratis ter beschikking voor deze kalender (A4 formaat). De opbrengst van de verkoop van de kalender komt volledig ten goede aan onderzoek en juridische procedures tegen plaatsing van windmolens in de Thiérache. Een mooi cadeau voor jezelf of om een ander mee te verrassen!
De prijs is inclusief verzendkosten. Stuur ons een email met je naam en adres, dan sturen we de kalender snel naar je toe.

Bekijk hier de kalender: Calendrier_2019_Stop Eolien Thierache

Klik hier om de kalender te bestellen of een donatie te doen

Red de Thiérache – steun ons!

Onlangs verschenen de resultaten van de studie die windmolenprojectontwikkelaar RES verrichtte om 9 windmolens te kunnen plaatsen in Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en Coingt. Platform Thiérache keert zich tegen de plaatsing en tegen de vertekende voorstelling van zaken in het RES-rapport. Onder andere door middel van eigen fotomontages willen we aan de prefect van het departement laten zien dat negen 180 meter hoge industriële turbines niet thuis horen in zo’n kleinschalig en kwetsbaar landschap als dat van de Thiérache. Om deze fotomontages te kunnen laten maken, hebben we je steun hard nodig.

De RES-studie is zeer lijvig en omvat in totaal maar liefst 1.321 pagina’s, waarin alle aspecten zeer nauwgezet door RES in kaart zijn gebracht: de flora en fauna, het landschap, het cultureel erfgoed, geluid, de locaties, het bouwproces, ja zelfs de contracten met de namen van de grondeigenaren zijn erin opgenomen. Het verslag bestaat uit vier uitgebreide technische dossiers en een korte, niet-technische samenvatting van de studie,  dossier no. 5 (02-RES-LeGrandCerisier-5-NotePresentationNonTechnique). Via onderstaande link kun je het rapport zelf on line bekijken en eventueel downloaden:

DOSSIER ICI

Gevoelige kwesties

Uit het onderzoek blijkt dat RES tegen een aantal gevoelige kwesties aanloopt: het kleinschalige landschap, de gefortifieerde kerken waaronder die van Jeantes en de bedreigde fauna, met name kwetsbare broed- en trekvogels. Om die te omzeilen, voert RES – heel geraffineerd – drie minder gunstige varianten op; in een ervan is zelfs sprake van 15 windturbines. Omdat zoveel turbines het landschap, het cultureel erfgoed (met name de kerk in Jeantes) en de fauna te zeer zouden belasten, ziet RES hiervan af en kiest voor de vierde variant met ‘slechts’ 9 turbines en een open corridor rond Jeantes, waardoor de kerk en een belangrijke vogeltrekroute worden ontzien. Het is een geraffineerd staaltje van framing, waarin de problematische plaatsing van negen 180 meter hoge industriële turbines – die eigenlijk niet thuis horen in zo’n kleinschalig landschap als dat van de Thiérache – als een redelijk en acceptabel voorstel wordt gepresenteerd. Deze marketingstrategie wordt met fotomontages onderbouwd. Op onderstaande foto’s uit de RES-studie zien we bovenin de “minst gewenste” variant met 15 turbines (inclusief 6 turbines in het midden rondom de dorpskern van Jeantes) en onderin de vierde – “meest gewenste” – variant met 9 turbines.

Nog afgezien van het feit dat wij windmolens in de Thiérache überhaupt ongewenst vinden, oogt het voorstel van RES nu behoorlijk rommelig met 9 turbines die – op  een afstand van 6 km van elkaar – worden verspreid over 2 locaties.  Vanuit deze optiek beschouwd zou goedkeuring van het project Grand Cerisier een nieuw bewijs kunnen worden van het lukraak volbouwen van de Thiérache met windmolens. (“Waar het kan en mag, doen we het”).

Schokkende conclusies

Wie de resultaten van het rapport goed tot zich door laat dringen, komt al gauw tot schokkende conclusies. De turbines komen in het hart van de Thiérache te staan, op één van de hoogste punten (200-220 meter), en zullen daardoor tot 25 km in de wijde omtrek zichtbaar zijn – niet alleen overdag maar ook ’s nachts. Het kaartje hieronder laat dit goed zien; in de geel gekleurde gebieden zullen een of meerdere turbines – aangegeven in het oranje gekleurde gedeelte – voor minimaal 2/3 deel zichtbaar zijn.

De turbines bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van eeuwenoude dorpjes, soms op nog geen 700 meter van woonhuizen. Ze flankeren aan twee kanten een belangrijke vogeltrekroute en staan midden in broed- en foerageergebieden van kwetsbare vogelsoorten.  Zo wordt in het onderzoek het aan Coingt grenzende Forêt de la Haye d’Aubenton aangemerkt als een potentiëel broedgebied voor de zeldzame en bedreigde zwarte ooievaar.

Achter het vuistdikke, peperdure rapport van RES kan niet anders dan maar één doel schuilgaan: groot financiëel gewin – onder het mom van duurzame energiewinning en ten koste van het unieke landschap, de fauna en het cultuurhistorische erfgoed van de Thiérache, ten koste van het woon-en leefgenot van haar inwoners.

RES Fotomontage: Coingt, Grande Rue

Tegenzet

Platform Thiérache keert zich tegen de vertekende voorstelling van zaken in het RES-rapport. Onder andere door middel van eigen fotomontages willen we binnenkort op een bijeenkomst aan de inwoners een reëler beeld laten zien van wat ons straks te wachten staat als de plannen van RES en de Franse staat werkelijkheid worden. De door een professional gemaakte fotomontages zullen in verschillende projecties en perspectieven laten zien wat de enorme impact zal zijn van de windmolens op de landelijke dorpjes Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour, Harcigny, Plomion, Bancigny, Jeantes en Coignt. Uiteindelijk zullen de fotomontages ook worden meegenomen in de publieke enquete en worden aangeboden aan Nicolas Basselier, de prefect van het departement Aisne. De fotomontages kunnen mogelijk later ook nog in een juridische procedure van pas komen.

Steun ons!

Om de fotomontages te kunnen laten maken, hebben we je steun hard nodig. De kosten hiervan bedragen € 2.500. Je kunt ons helpen door een donatie te doen.

Voor € 100 wordt je Speciale Vriend van Platform Thiérache. Je ontvangt als tegenprestatie dan een unieke, gesigneerde print van de bekende, in de Thiérache woonachtige natuurfotograaf Jean-Loup Ridou. Je kunt kiezen uit zes foto’s.

Je kunt natuurlijk ook een kleiner (of groter) bedrag doneren. Doneer nu en help mee om de Thiérache windmolenvrij te houden!

Klik hier om de foto’s van Jean-Loup Ridou te bekijken.
Klik hier om een donatie te doen.

Wie profiteert er van windmolenenergie en wie betaalt de rekening?

De Engelse multinational RES, die van plan is 9 windmolens te plaatsen in en rond de kleine dorpjes Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy, organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst in de Mairies van de drie dorpjes: op 18 april in Dagny-Lambercy, op 23 mei in Nampcelles-la-Cour en op 13 juni in Coingt. Daar schetst zij ongetwijfeld een zonnig beeld van het project – de rekening wordt immers ergens anders neergelegd.

Windenergie is zonder subsidies verre van rendabel, en daarom wordt het grootste deel van de kosten met belastinggeld gefinancierd. Het nationale nutsbedrijf EDF (Électricité de France) heeft namelijk de verplichting op zich genomen om de elektriciteit af te nemen tegen 2 tot 2,5 keer de normale prijs per kilowattuur. Na de contractperiode van 15 jaar vervalt de subsidie aan de windmolenbedrijven en zijn de molens niet langer rendabel. 
 
RES is het vierde grootste particuliere windmolenconsortium dat opereert in de Franse energiemarkt. Ze maakt gedurende 15 jaar een netto winst van bijna 3 miljoen euro per windturbine.
 
De eigenaren die hun grond verhuren aan RES ontvangen per jaar een netto huuropbrengst van € 4.500 per turbine. Over 15 jaar betekent dit een bedrag van € 67.500. Er zit mogelijk nog wel een donkere keerzijde aan dit verhaal voor de grondeigenaar. Omdat RES het land waarop de turbines staan niet heeft gekocht maar huurt, blijft de ontmanteling van de windturbine (kosten ruim € 600.000) volgens de erfpachtovereenkomst altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het land waarop deze zich bevindt. [Zie meer hierover in het eerder door ons geplaatste bericht ‘Waarom huren windmolenbedrijven land in plaats van het te kopen’ van 20 januari j.l.]
 
En de inwoners van Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy?
De drie gemeentes ontvangen van RES een jaarlijkse vergoeding van € 40.000, een bedrag dat naar rato van het aantal windmolens zal worden verdeeld. Daarnaast subsidiëert RES de drie betrokken Communeauté’s, wat per gemeente jaarlijks neerkomt op ca. € 5.000 (globale schatting). Omgerekend naar het totaal aantal inwoners van de drie gemeentes (ca. 350) betekent dit jaarlijks een RES-vergoeding van in totaal ca. € 150 per inwoner. Vergeleken met de enorme winst die RES maakt, is dit natuurlijk een fooi. Vooral als je bedenkt dat de turbines met geld van de Franse belastingbetaler worden gefinancierd.
 

De werkelijke prijs van de rekening die de inwoners moeten betalen is natuurlijk de geluidshinder, de horizon-en lichtvervuiling, gezondheidsklachten en waardevermindering van hun huizen.

Vergeet niet de petitie te delen in je netwerk, we hebben nog veel meer handtekeningen nodig !

 

Verslag van bijeenkomst op zaterdag 24 februari j.l.

Ruim twee weken geleden vond er in Dagny-Lambercy een bijeenkomst plaats over het windmolenproject Grand Cerisier. Tot onze grote verrassing was er een zeer grote opkomst van meer dan vijfentwintig deelnemers, waaronder voorzitters van diverse actiegroepen die zich in de Thiérache tegen de windmolens keren.


De vergadering begint met een kennismakingsrondje, waarbij iedere deelnemer zich kort introduceert en iets vertelt over zijn of haar locale situatie. 
 
Een van de deelnemers die in de buurt van Vervins woont, vertelt dat zij in enkele jaren tijd nu overal waar zij kijkt rondom haar huis windmolens ziet.

Alle aanwezigen constateren dat het merendeel van de bewoners in de Thiérache tegen de komst van windmolens is. Tegelijkertijd is het erg lastig om die bewoners te bereiken en vervolgens te bewegen tot actie. Van diverse kanten wordt daarom veel waardering uitgesproken voor onze uitgebreide circulaire-actie, zowel wat betreft de boodschap als wat betreft de vormgeving.

In Frankrijk wordt op dit moment massaal ingezet op windenergie. Deze ontwikkeling kan mede plaatsvinden door hiaten in de Franse en Europese wetgeving die burgers beschermt tegen de krachtige lobby van windmolenprojectontwikkelaars. Omdat deze wildgroei in de toekomst aan banden zal / kan worden gelegd, worden er nu zoveel mogelijk turbines geplaatst. Er zijn voor bewoners nauwelijks of geen mogelijkheden om op politiek niveau invloed uit te oefenen op het plaatsingsbeleid. Alles wordt van bovenaf geregeld en gestuurd. De prefecten zijn door de Franse regering aangesteld om de orders van Parijs uit te voeren. Een van de aanwezigen merkt op dat er op 31 maart a.s. een grote manifestatie in Péronne (in het departement Somme) zal plaatsvinden tegen het windmolenbeleid. Frankrijk telt op dit moment maar liefst 1.300 ‘associations’ die zich tegen de windmolens verzetten. Eigenlijk zou er door die verenigingen gezamenlijk een goede advocaat in de arm moeten worden genomen, die op hoog niveau gaat procederen tegen de Franse staat.

Een van de weinige politieke drukmiddelen van inwoners is de openbare enquete – ook al ervaart iedereen in de vergadering het als een democratische schijnvertoning, georganiseerd door de prefect cq. de staat. Toch kunnen tegenstemmen gewicht in de schaal leggen. Men wijst er daarom op dat zoveel mogelijk inwoners gaan deelnemen aan de openbare enquete en zo hun tegenstem laten horen. Mogelijk zou dit kunnen door actief handtekeningen (schriftelijk) te verzamelen, omdat veel mensen niet de moeite zullen nemen naar de Mairie te gaan.

Volgens een van de aanwezigen kan aantasting van het woon-en leefgenot door horizon-en lichtvervuiling een van de doorslaggevende argumenten zijn bij de enquete – of, indien nodig, in een juridische procedure – om plaatsing te vertragen of te verhinderen. Dit geldt met name voor bewoners die vanuit hun huis de molens kunnen zien. Het is daarom belangrijk om van de locaties een overtuigende fotomontage met windmolens te laten maken (op basis van exaxte GPS-locaties). 

Na een korte pauze spitst de discussie zich toe op de vraag wat de bewoners van Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy nog meer kunnen doen om de plaatsing van windmolens te verhinderen. De vergadering wordt gevraagd te reageren op een aantal ideeën en actievoorstellen.

Publiciteit via de pers. De aanwezigen beamen allen dat dit een goede manier is om aandacht te vragen voor onze zaak. Er ligt een verzoek van l’Union voor een interview. Ook wordt aangeraden om contact op te nemen met de krant La Thièrache, deze wordt meer en beter gelezen.

Ludieke acties. Ons plan om dicht in de buurt van de geplande locaties heliumballonnen aan 180 meter lange lijnen op te laten, wordt met grote instemming begroet. Dit zou bij voorkeur in combinatie met een kranteninterview dienen plaats te vinden.

Onderzoek naar de biodiversiteit. Het is volgens de aanwezigen zeker de moeite waard om onderzoek te doen naar kwetsbare / zeldzame vogel- en vleermuissoorten op de bewuste locaties.

Association of collectif? Over deze vraag ontstaat een levendige discussie in de vergadering. Een association (vereniging) moet volgens sommigen minimaal drie jaar bestaan voordat ze actief kan procederen, maar dit wordt door een van de toehoorders tegengesproken. Een collectief (groep) kent geen juridische voorwaarden, ze kan met onmiddellijke ingang worden opgericht en kan indien nodig via een groepsactie ook juridisch procederenSinds kort kent de Franse rechter aan een groepsactie (‘Action de Groupe’ of ‘Recours Collectif’) een grotere status toe dan voorheen het geval was. 

Er wordt aangeraden om eens te controleren of er bij de verzekering van je huis in Frankrijk rechtsbijstand inbegrepen is. Daar kun je eventueel een beroep op doen om de juridische kosten te dekken in het geval je gaat procederen.
 

Mochten wij ons als collectief organiseren, dan kunnen wij ons aansluiten bij een van de verenigingen en op die manier juridisch advies en hulp inroepen.

Wij kunnen al met al terugzien op een uiterst vruchtbare vergadering en zijn alle aanwezigen zeer erkentelijk voor hun komst en constructieve bijdrage aan de discussie!

Waarom huren windmolenbedrijven land in plaats van het te kopen?

Aankoop van land

De aankoopprijs van een hectare grond in de Aisne bedraagt ongeveer € 7000.
Er is 0,33 hectare nodig voor plaatsing van 1  industriële windturbine.
De totale aankoopkosten zouden daarmee € 2.310 per industriële windturbine bedragen.

Locatie

De jaarlijkse huur van het land voor een industriële windturbine is ongeveer € 6.000 bruto, betaald door het windmolenbedrijf aan de landeigenaar als hij zelf zijn land exploiteert. Of € 3.000 voor de eigenaar en € 3.000 voor de boer (of particuliere boerenorganisatie).
Met een belofte van een onomkeerbare erfpachtovereenkomst van 15 jaar – ondertekend zonder tussenkomst van een notaris, die de eigenaar kan informeren over het risico dat hij neemt – bedragen de totale huurkosten voor het windmolenbedrijf € 90.000 per windmolen (= € 6.000 x 15). Dit is 38 keer duurder dan het kopen van de benodigde 0,33 ha (eenmalig € 2.310), dus waarom huren in plaats van kopen?

Het antwoord is simpel: men moet in de berekening van de kostprijs van de windturbine de kosten meenemen van de verplichte ontmanteling ervan aan het einde van de huurovereenkomst van 15 jaar. De industriële windturbines verouderen en zijn niet langer rendabel. Dan loopt namelijk ook het contract af tussen het windmolenbedrijf en EDF (Électricité de France), het Franse nutsbedrijf dat de energie verplicht afneemt tegen 2 tot 2,5 keer de normale prijs per kilowattuur.

Totale kosten van een windturbine voor het windmolenbedrijf

De bouw van een 3 MW windturbine kost gemiddeld € 4.200.000.
Het netto rendement van een windturbine van dit type kan worden geschat op € 480.000 per jaar, voor 15 jaar is dit € 7.200.000 (15 x € 480.000).
De netto winst is daarom € 7.200.000 – € 4.200.000 = € 3.000.000 per windturbine.
De ontmanteling van een windturbine [1] van 180 m hoog en 3 MWh kost op dit moment ongeveer € 600.000 (gemiddeld: € 200.000 per geïnstalleerd megawattuur).

De ontmanteling zou theoretisch de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaar van de turbine. De nettowinst voor het windmolenbedrijf zou daarom moeten worden verlaagd tot € 2.400.000 (€ 3.000.000 – € 600.000) per industriële windturbine, als hij het land van de grondeigenaar/boer had gekocht.

Maar het windmolenbedrijf huurt het land – wat 38 keer duurder is dan wanneer hij het land koopt. Aan het einde van de 15-jarige huurovereenkomst is de windturbine niet meer rendabel, dus het windmolenbedrijf kan de huurovereenkomst niet verlengen en zijn dochteronderneming niet anders van de verantwoordelijkheid ontslaan dan door het failliet te laten gaan. De verantwoordelijkheid voor de ontmanteling van elke windturbine is, volgens de erfpachtovereenkomst, altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het land waarop deze zich bevindt!

Uiteindelijke kosten van een windturbine voor de landeigenaar

De huuropbrengst van ongeveer € 6.000 bruto per jaar zal, gezien de daling van subsidies of stimuleringsregelingen (het gehuurde land heeft immers een industriële bestemming en is daardoor niet langer landbouwgrond) en na aftrek van de kosten en belastingen, altijd minder zijn dan € 6.000 en in het beste geval nooit meer dan 4.500 € netto per jaar bedragen. Over een periode van 15 jaar betekent dit voor de eigenaar een opbrengst van € 67.500 (= 15 x € 4.500). Wanneer de grondeigenaar en de boer de opbrengst delen bedraagt deze voor elk € 33.750.
Maar als het windmolenbedrijf of haar dochteronderneming die de windmolens beheert zoals te verwachten valt na 15 jaar niet meer bestaat (bv door een faillissement), is de eigenaar van de grond wettelijk verantwoordelijk voor de verplichte ontmanteling van de windmolen (kosten € 600.000). Dus de eigenaar die dacht een nettowinst te maken van € 67.500, heeft in feite een aansprakelijkheid van € 532.500  (= € 600.000 – € 67.500). Hem rest niets anders dan zijn bedrijf te verkopen … àls hij al een koper vindt – die hem € 0 zal geven omdat hij de windturbine zal moeten ontmantelen!

Conclusie

Als het land wordt gekocht door de ontwikkelaar:
– het windmolenbedrijf verdient: € 2.400.000 per windmolen;
– de landeigenaar verdient: € 2.310 per windmolen.

Als het land wordt gehuurd:
– het windmolenbedrijf verdient meer: ​​€ 3.000.000 per windmolen;
– de landeigenaar verliest alles: – € 532.500 per windmolen.

[1] Het windmolenbedrijf beweert € 50.000 opzij te hebben gezet per windturbine in afwachting van de verplichte ontmanteling. Niet dat dit bedrijf royaal is of een vooruitziende blik heeft, maar gewoon omdat een recente wet vereist dat alle windmolenbedrijven per turbine een reserve moeten aanhouden van € 50.000 voor de ontmanteling. En deze € 50.000 zijn grotendeels ontoereikend.

Bron: stop-eolien02.fr, 19 januari 2018

Vergeet niet de petitie te delen in je netwerk, we hebben nog veel meer handtekeningen nodig !

De circulaire is klaar!

Het is zover: de circulaire tegen de dreigende plaatsing van 9 windmolens in Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour en Coingt is klaar! Ze zal binnenkort worden verspreid in de 18 gemeenten die in een straal van 6 km rondom deze geplande windmolens liggen.

Op de voorzijde is de zwarte ooievaar afgebeeld, die symbool staat voor onze strijd voor een windmolenvrije Thiérache. In de circulaire worden de inwoners van de 18 gemeenten geïnformeerd over de besluitvorming rondom de plaatsing en de negatieve gevolgen van die plaatsing. We doen een oproep om straks – in 2018 – in ieder geval deel te nemen aan de openbare enquête en tegen plaatsing te stemmen. Daarnaast wordt in de brochure verwezen naar deze website, waar een link staat om een petitie te ondertekenen die uiteindelijk aan de prefect van het departement Aisne zal worden gestuurd.

Bekijk hier de circulaire.

Oproep

Van de circulaire is een aparte Franse en Nederlandse versie gedrukt. De verspreiding van de circulaires gaat een hele klus worden. Het is daarbij belangrijk om te weten waar Nederlanders en waar Fransen wonen, dus liefst zoeken we verspreiders die in het dorp zelf wonen.

Als jij ook tegen plaatsing bent, zou je dan de circulaires mee willen helpen verspreiden? Of ken je iemand die dit zou willen doen?

We zoeken nog verspreiders voor Harcigny, Saint-Clément, Vigneux-Hocquet, Cuiry-lès-Iviers, Dohis, Hary, Renneval, Thenailles en Braye-en-Thiérache.

Reacties graag z.s.m. sturen naar: contact@platformthierache.com

Presentatie project ‘Grote Kersenboom’

Vandaag werd in de Mairie van Coingt het windmolenproject, met de poëtische naam ‘Grand Cerisier’, officieel aan de bewoners gepresenteerd. Deze week zijn werknemers  van RES (Renewable Energy Systems), een wereldwijd opererend bedrijf met hoofdkantoor in Engeland, langs de deur geweest met folders om mensen persoonlijk uit te nodigen. Het beloofde een feestelijke middag te worden, met eten en drankjes. Als je een vraag stelde, kon je een prijs winnen.

In de folder zat ook een vragenlijstje, dat zodanig is opgesteld dat je bijna op alle vragen met d’accord moet beantwoorden; bijv. dat windenergie bijdraagt aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Deze vragenlijst is anoniem.

Bekijk hier de promotiefolder van RES:

brochure eoliennes Grand Cerisier

Ondertussen proberen we in het bezit te komen van de officiële Studie (Étude d’Impacts) van dit project, met alle gedetailleerde informatie over onderzoek en uitkomsten. Zo willen we graag weten wat de precieze hoogte wordt van de te plaatsen windmolens – want dat zetten ze niet in zo’n folder. Hoe zo’n studie eruit ziet, is te zien in de Étude d’Impacts van de 6 windmolens die men in Landouzy-la-Ville wil plaatsen:

RNT Etude d’impacts_Parc Eolien Landouzy-La-Ville

Zoals al eerder gemeld, werken we op dit moment hard aan een informatiebrief waarin de andere kant van het verhaal wordt verteld. En die ziet er niet feestelijk uit. Deze brief zal, samen met een te ondertekenen petitie, huis aan huis worden verspreid in 12 gemeenten in de Thiérache.

Macron’s nieuwe Eldorado: Picardie

De nieuwe regering onder Macron maakt de komende vijf jaar 15 miljard euro vrij om fossiele energie te vervangen door duurzame wind-en zonne-energie. Zo wil men het aantal windmolens en zonnepanelen in de periode tot 2022 verdubbelen. Daarvoor worden verschillende subsidiefondsen gecreëerd, waar zowel bedrijven als particulieren een beroep op kunnen doen. En nu komt het: voorlopig zijn bij wijze van experiment alleen de regio’s Ile-de-France en … Picardie hiervoor geselecteerd.

Dit kan natuurlijk betekenen dat er nog meer idyllisch landschap in onze Thiérache aan de windmolens zal worden opgeofferd. Positief kan zijn dat er meer geld vrijkomt voor zonnepanelen, die een prima alternatief kunnen zijn voor de horizonvervuilende en geluidsoverlast veroorzakende windmolens.

Lees hier het bericht dat ik tegenkwam op de website van Eco-Astuce:

http://eco-astuce.com/bilan-energetique/actualite-economique/

Plus deze in Le Figaro, van alweer een tijdje terug, want zo kan het ook nog:

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/10/02/01016-20131002ARTFIG00261-nord-pas-de-calais-la-justice-ordonne-la-demolition-de-10-eoliennes.php

Meld je aan!

Beste allemaal,

Ter Info, onderstaande update. Ik had al gehoord dat er dit jaar nog een info-bijeenkomst  georganiseerd zou worden in Coignt; dat gaat dus kennelijk maandag a.s. gebeuren. Helaas zijn wij dit weekend niet in La Sablonnière; dus wij kunnen hier niet heen. Als er iemand naar deze info bijeenkomst gaat, dan ontvangen wij graag informatie!

Inmiddels is de informatie uit mijn vorige brief wel bij verschillende Nederlanders  (en Fransen) terechtgekomen en hebben er ook al mensen bij hun eigen gemeente geïnformeerd. Het algemene beeld is dat bijna niemand op de hoogte is van de plannen en dat gemeentes hun bewoners niet, of nauwelijks informeren (zij zijn vaak wel op de hoogte). Soms zijn burgemeesters ook direct belanghebbenden (zij bezitten grond waar de windmolens geplaatst worden of in elkaar worden gezet).

Ik heb ook diverse gemeentes aangeschreven, maar alleen van Landouzy een reactie. Men is daar al 10 jaar bezig met dit project. Er zijn 6 windmolens gepland. De prefect is nu aan zet om de plannen goed te keuren. Ook hier zouden buurgemeentes inspraak hebben gehad. Wij, als inwoners van La Sablonnière, hebben echter nooit informatie ontvangen.

Mocht je op de hoogte willen blijven, dan kun je je aanmelden bij

platformthierache.wordpress.com

Ook is er een Franse site waar je je kunt aanmelden m.b.t. windmolens in de Thiérache.

http://www.stop-eolien02.fr/.

In mijn Franse brief ( brief éoliens frans ) (met waarschijnlijk de nodige fouten) heb ik gepleit voor bescherming van de Thiérache door er een regionaal park van te maken; ook vanwege het cultureel erfgoed. Ook ben ik van mening dat juist het benadrukken van het unieke karakter en het onbedorven natuurschoon, een toerisme zou kunnen aantrekken dat bron van inkomsten zou kunnen worden waar veel meer bewoners van de Thiérache van zouden profiteren dan de enkelen op wiens grond een windmolen wordt geplaatst. Deze brief is o.a. ook naar bureaux voor Tourisme gegaan.

Het lijkt me goed dat we elkaar blijven informeren over de ontwikkelingen.

Hartelijke groet,

Ellen Geerts.

 

Precieze locatie van de drie geplande windmolens in de driehoek Jeantes – Coutenval – Coingt

Even een update van dit bericht met een nieuw aangepast kaartje. Hierop kun je zien wat voor diverse willekeurige bewonerslocaties in de omgeving de afstand gaat worden tot de dichtstbijzijnde windmolen – dat is tot op 550 meter!

kaart_windmolens_Coingt_PT

Wie dit goed tot zich door laat dringen, moet beseffen dat de molens door hun enorme afmeting – 185 meter hoog! – en zichtbaarheid over grote afstand een grote impact op de leefbaarheid en de ruimte in het landelijk gebied gaan hebben. Bewoners in de directe omgeving (Coingt/Coutenval) zullen behalve horizon-en lichtvervuiling vooral te maken gaan krijgen met geluidsoverlast.

Er staan, in de dezelfde lijn, ook nog drie molens gepland op het grondgebied van de gemeente Nampcelles-la-Cour en een op dat van Dagny-Lambercy. Graag wil ik in contact komen met een of meer Nederlanders in deze gemeenten, die hier meer van af weten en actie hebben ondernomen of dat willen doen.

Aanstaande maandag vindt er in de Mairie van Coingt een informatiebijeenkomst plaats over de geplande drie windmolens tussen Coingt en Coutenval. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het bedrijf dat de molens zal gaan plaatsen als er vergunning wordt verleend. Ook kunnen bewoners/geïnteresseerden die middag een bezoekje brengen aan de precieze locaties. Leuk uitstapje? Niet heus, maar misschien voelt iemand zich geroepen er heen te gaan en daarvan verslag uit te brengen op dit blog. Wie weet levert het nog wat op dat onze actie tegen plaatsing kan versterken.

Hoe nu verder? Het is de bedoeling om binnenkort een circulaire – zowel in het Nederlands als in het Frans – te verspreiden onder alle bewoners van Coingt en omgeving (Jeantes, Coutenval, Bancigny, Plomion, Landouzy-la-Ville, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy en St-Clement). In deze circulaire zullen alle argumenten tegen plaatsing van windmolens in onze geliefde Thierache naar voren worden gebracht.

Word vervolgd!

Mart. Warmerdam.