De Thiérache windmolenvrij

De toekomst van de Thiérache:
regionaal natuurpark of industrieel windmolengebied?

Ongetwijfeld zult u de afgelopen tijd gehoord hebben van de plannen die er zijn om op het grondgebied van de gemeenten Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Harcigny, Plomion, Renneval, Vigneux-Hocquet, Vincy-Reuil-et-Magny windmolens te plaatsen.

Onder veel inwoners heerst onduidelijkheid en onrust over de negatieve gevolgen van plaatsing van deze molens. De windmolenbedrijven organiseren weliswaar informatiebijeenkomsten, maar wijzen daarin uiteraard alleen maar op de voordelen van windenergie. Ook de gemeentebesturen die voor plaatsing zijn, zien alleen maar voordelen (financieel) en informeren hun inwoners niet over de nadelen. Er is kortom veel behoefte aan informatie, niet alleen over de gevolgen maar ook over de besluitvorming rondom de plaatsing. 

Vereniging Platform Thiérache

Om die reden hebben wij – een aantal verontruste inwoners uit bovengenoemde gemeenten – de vereniging Platform Thiérache opgericht. Doel van de vereniging is, kort samengevat het beschermen van het unieke landschap, de fauna en het cultuur-historische erfgoed van de Thiérache. Zij strijdt ook voor bescherming van het woon-en leefgenot van alle inwoners van de Thiérache, dat onherstelbaar beschadigd en/of vernietigd zal worden door de komst van industriele windmolenparken.

Windmolenprojecten  

GRAND CERISIER
In de kleine gemeenten CoingtNampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy dreigt plaatsing van in totaal 9 windmolens van de allerzwaarste categorie, met een tiphoogte van maar liefst 180 meter. Het project heet ‘Grand Cerisier’ en wordt ontwikkeld door een Engelse projectontwikkelaar, RES.

FACHE
In de zomer van 2019 werd door de Franse ontwikkelaar Ventelys een tweede project aangekondigd, ‘Fache’. Ventelys wil op het grondgebied van Renneval, Vigneux-Hocquet, Vincy-Reuil-et-Magny, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy maar liefst 34 turbines neerzetten met een nog grotere tiphoogte, namelijk 200 meter.

CHEMIN DU CHÊNE
Begin 2019 kondigde een Deense ontwikkelaar, Global Wind Power, aan een onderzoek te willen doen naar plaatsing van een windmolenpark, ‘Chemin du Chene’, op het grondgebied van Plomion en Harcigny.

Voorgeschiedenis

Frankrijk heeft dringend behoefte aan alternatieve stroombronnen. De overheid heeft begin deze eeuw zeven regio’s aangewezen waaronder Picardie waar windenergie moet worden gewonnen. Van elke regio is een uitgebreide studie (‘Schéma Régional’) gemaakt, waarin wordt ingegaan op alle denkbare aspecten. Om de achterstand in te lopen, heeft de regering Hollande begin 2015 de beperkingen voor plaatsing fors verminderd. Zo is de afstand windmolen-woonbebouwing teruggebracht van 1.000 naar 500 (!) meter en zijn de aangewezen gebieden van de ‘Schéma’s’ losgelaten en mogen windmolenbedrijven het nu overal “proberen”. Grondbezitters, veelal veeboeren en akkerbouwers, worden door deze – vaak buitenlandse – windmolenbedrijven benaderd met lucratieve contracten; de huuropbrengst per windmolen kan al gauw oplopen tot meer dan € 6.000 bruto per jaar. Voor veel boeren is dit een welkome aanvulling op hun inkomen.

Om tot plaatsing van windmolens over te kunnen gaan, heeft een windmolenbedrijf echter wel toestemming nodig van de gemeenten, op wier grondgebied de molens komen. In de besluitvorming spelen de burgemeesters een cruciale rol. Zonder hun toestemming kan er geen onderzoek (Étude d’Impacts) plaatsvinden, en zonder onderzoek geen plaatsing. In ruil voor die toestemming wordt deze gemeenten door het windmolenbedrijf een jaarlijkse financiële vergoeding in het vooruitzicht gesteld, als de plaatsing doorgaat. Daarnaast ontvangen ook de betrokken Communautés de Communes, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, jaarlijks een subsifie. Al deze vergoedingen zijn begrijpelijkerwijze zeer verleidelijk, want gemeenten komen altijd geld tekort – zeker nu de Franse staat sinds een aantal jaren steeds minder geld beschikbaar stelt aan lokale besturen.

Deze vergoedingen staan echter in schril contrast met de gigantische financiële opbrengsten voor de projectontwikkelaars. Over een periode van 20 jaar kunnen die oplopen tot ruim 3.5 miljoen euro per windmolen.

Het ‘kapitaal’ van de Thiérache

De Thiérache (in de Picardie, departement Aisne) wordt gevormd door een idyllisch landschap van bossen, riviertjes, glooiende weilanden en akkers. Haar roerige geschiedenis is gematerialiseerd in de talrijke middeleeuwse kerken, klein maar indrukwekkend doordat ze als forten dienden (églises fortifiées). Nog een plus, van heel andere orde: de zwartblauwe nachten die de sterren ongekend helder laten uitkomen, onbeschadigd door licht- en luchtvervuiling. Tenslotte is de fauna van de Thiérache de laatste jaren opmerkelijk verrijkt met de komst en/of toename van voor deze streek zeer zeldzame vogelsoorten als de zwarte ooievaar, zilverreiger en kraanvogel. De Thiérache heeft kortom de potentie om in de nabije toekomst uit te groeien tot een Parc Régional. Omdat al deze molens zo’n groot vermogen zullen hebben, zal er sprake zijn van geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving (600-1.500 meter). 

Ook zal er sprake zijn van aanzienlijke horizon-en lichtvervuiling: de windmolens zullen door hun afmetingen en zichtbaarheid over grote afstand (tientallen kilometers) een enorme impact op de ruimte in het landelijk gebied hebben, zowel overdag als ’s nachts (knipperlichten). 

De turbines vormen voorts een serieuze bedreiging voor de vogels, vleermuizen en insecten die terecht komen in de wieken. De Thiérache is extra kwetsbaar omdat er veel vogeltrekroutes overheen gaan.

Plaatsing kan verder leiden tot waardedaling van onroerend goedbouwoverlast en economische schade

Er is inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs dat de stress ten gevolge van chronische hinder of het gevoel dat door de windturbines de omgevings- of levenskwaliteit afneemt, een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen die in de buurt van windturbines wonen.

WAT KUN JE DOEN OM PLAATSING VAN DE WINDMOLENS TE VOORKOMEN?

Neem deel aan de openbare enquête!

Woon je binnen een straal van 6 km van een van deze windmolenprojecten, dan kun je je mening geven in de openbare enquête. Zodra de datum van de enquête bekend is, laten we dit aan je weten.

Teken de petitie!

Daarnaast starten wij een on line petitie – gericht aan de prefect van het departement Aisne, de heer Ziad Khoury – tegen de mogelijke plaatsing van windmolens op het grondgebied de hierboven genoemde gemeenten. Niet alleen de inwoners van bovengenoemde gemeenten, maar alle andere inwoners van de Thiérache en daarbuiten kunnen deze petitie tekenen. Je privacy blijft daarbij altijd gewaarborgd: de namen van de ondertekenaars zullen uitsluitend bekendgemaakt worden aan de prefect.

Word lid van Association Platform Thiérache!

Mocht de prefect – onverhoopt – onze tegenstemmen negeren en akkoord gaan met plaatsing, dan zal de bouwverordening in alle betrokken gemeenten offciëel publiekelijk aangekondigd worden. Dat is ook het moment waarop inwoners, die direct zullen uitkijken op de windmolens en daar hinder van ondervinden, door middel van een aangetekende brief bezwaar kunnen aantekenen. De prefect is verplicht binnen twee maanden te reageren op het bezwaarschrift. Platform Thiérache zal indien nodig een juridische groepsactie organiseren, waarbij je je kunt aansluiten.

Het is daarom van belang dat onze vereniging zoveel mogelijk leden heeft. Samen staan we sterker!

Wil je je aanmelden als lid?

Ga naar de pagina Lid worden en schrijf je nu in.